Open voor aanvragen

MOOI: Industrie

Gepubliceerd op:
6 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2022

Werkt u samen met andere partijen in een consortium aan innovatieve oplossingen met een multidisciplinaire aanpak? Helpen die onze klimaatdoelen te halen voor de industrie? Houdt u daarbij rekening met technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan kunt u subsidie aanvragen met de regeling MOOI: Industrie.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 juli 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 6 september 2022
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 21.000.000
Verleend:
€ 0
In behandeling:
€ 0
Nog beschikbaar
100 % (€ 21.000.000)

Deze regeling opent op 1 juli, 09:00 uur. U kunt alleen subsidie aanvragen als u de verplichte vooraanmelding heeft gedaan.

Deze subsidie is voor innovatieprojecten die de industrie klimaatneutraal en circulair helpen maken. De aandacht van uw project ligt daarbij op:

  • verduurzaming van industriële warmte door procesvernieuwing;
  • duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën.

Fabrieken moeten gaan draaien op duurzame energie en brandstoffen. Duurzaam grondstoffengebruik helpt ook bij de verduurzaming van de industrie. Minder CO2-uitstoot tegen lage kosten is daarbij het doel. Daarnaast is het belangrijk dat u uw oplossingen ook bekijkt vanuit verschillende expertises, belanghebbenden en sectoren.

Doel

De MOOI 2022 stimuleert onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die de betaalbare overgang naar een schone, energiezuinige, duurzame en veilige industrie mogelijk maken. De innovaties verlagen de milieudruk en verhogen efficiënt gebruik van grondstoffen. De projecten zijn gericht op een eerste toepassing uiterlijk in 2032.

Innovatiethema’s MOOI: Industrie

Het MOOI-thema Industrie stimuleert oplossingen op de volgende thema's:

  • Procesvernieuwing met elektrificatie van de hoge temperatuurwarmtevoorziening in de staalindustrie, chemie, en glas- en keramiek. En de lage temperatuurwarmtevoorziening in voedings- en papierindustrie;
  • Productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën.

Wat we precies onder deze thema's verstaan, leest u op de pagina MOOI: Industrie - thema's.

Wilt u meer informatie over MOOI, de voorwaarden, de kosten en de activiteiten waar de subsidie voor is? Lees dit in de MOOI 2022-handleiding en themabeschrijvingen (zie hiervoor de downloads onderaan deze pagina).

Aanvragen

Heeft u een vooraanmelding gedaan? Dan vraagt u vanaf 1 juli, 09:00 uur tot 6 september 2022, 17:00 uur subsidie aan. U kon de verplichte vooraanmelding doen tot 19 april 2022, 17:00 uur. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Downloads

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een van de subsidies energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht op  Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Vragen over MOOI?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?