Tijdelijk gesloten voor aanvragen

MOOI: Industrie

Gepubliceerd op:
6 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
6 december 2022

Werkt u samen met andere partijen in een consortium aan innovatieve oplossingen met een multidisciplinaire aanpak? Helpen die onze klimaatdoelen te halen voor de industrie? Houdt u daarbij rekening met technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan kunt u subsidie aanvragen met de regeling MOOI: Industrie.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 juli 2022
07:00 (CEST)
Einddatum:
dinsdag 6 september 2022
15:00 (CEST)
Totaal budget:
€ 21.000.000

Deze regeling is op dit moment gesloten. U kunt niet meer aanvragen. U kon alleen subsidie aanvragen na de verplichte vooraanmelding.

Deze subsidie is voor innovatieprojecten die de industrie klimaatneutraal en circulair helpen maken. De aandacht van uw project ligt daarbij op:

  • verduurzaming van industriële warmte door procesvernieuwing;
  • duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën.

Fabrieken moeten gaan draaien op duurzame energie en brandstoffen. Duurzaam grondstoffengebruik helpt ook bij de verduurzaming van de industrie. Minder CO2-uitstoot tegen lage kosten is daarbij het doel. Daarnaast is het belangrijk dat u uw oplossingen ook bekijkt vanuit verschillende expertises, belanghebbenden en sectoren.

Doel

De MOOI 2022 stimuleert onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die de betaalbare overgang naar een schone, energiezuinige, duurzame en veilige industrie mogelijk maken. De innovaties verlagen de milieudruk en verhogen efficiënt gebruik van grondstoffen. De projecten zijn gericht op een eerste toepassing uiterlijk in 2032.

Innovatiethema’s MOOI: Industrie

Het MOOI-thema Industrie stimuleert oplossingen op de volgende thema's:

  • Procesvernieuwing met elektrificatie van de hoge temperatuurwarmtevoorziening in de staalindustrie, chemie, en glas- en keramiek. En de lage temperatuurwarmtevoorziening in voedings- en papierindustrie;
  • Productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën.

Wat we precies onder deze thema's verstaan, leest u op de pagina MOOI: Industrie - thema's.

Wilt u meer informatie over MOOI, de voorwaarden, de kosten en de activiteiten waar de subsidie voor is? Lees dit in de MOOI 2022-handleiding en themabeschrijvingen.

Downloads

Na uw aanvraag

Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikking. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

De beoordelingstermijn hiervan is 8 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met 8 weken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn hiervan is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Bijlagen

  • Voortgangsrapportage: voeg bij het formulier toe het openbare voortgangsrapport en de projecttabel mijlpalen (alleen voor RVO). Gebruik hiervoor de formats op deze pagina.
  • Aanvraag vaststelling: stuur mee de Controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 en de eindrapportage. Gebruik hiervoor het format op deze pagina.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Vragen over MOOI?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?