Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Gepubliceerd op:
16 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024

Onderzoekt of ontwikkelt uw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Werkt u daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Vraag dan subsidie aan met de regeling Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO). Dit kan nu voor het subsidiedeel Topsector Energie Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (TSE Industrie O&O). 

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 1 april 2024
09:00
Einddatum:
dinsdag 14 mei 2024
17:00
De maximale subsidie per project is € 500.000. Dit is een tender (de beste projecten krijgen subsidie).
Totaal budget:
€ 3.000.000
Verleend:
€ 0

De Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) is een overkoepelende regeling. Hieronder valt de voor u bekende Topsector Energie Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (TSE Industrie O&O). Over die subsidie gaat deze pagina. 

Zoekt u als mkb-er in de industrie financiële steun voor uw innovatie?

Ontdek op 22 mei alles over subsidies, financiering vanuit investeerders, intellectueel eigendom en risicokapitaal voor uw energie-innovatie. Leer op de bijeenkomst van de ervaringen van andere ondernemers en ga met elkaar in gesprek. 

Waarvoor krijgt u subsidie?

 • Uw innovatie helpt bij de sluiting van industriële grondstof- of materiaalketens van koolstof in de industrie. Uw project innoveert dus de hele keten. U neemt hierbij ook reststromen mee.
 • Uw technische innovatieve oplossing voor een CO2-vrije industriële energiehuishouding helpt het energieverbruik minder te maken door:
  • hergebruik van energie;
  • vervanging van fossiele energiedragers;
  • de productie van groene waterstof via elektrolyse van water. 
 • Uw innovatie biedt hierbij een oplossing voor economische, ecologische, sociale en institutionele veranderingsvraagstukken. Institutionele veranderingsvraagstukken gaan over de verandering van regels en structuren in bedrijven of netwerken om beter samen te werken. Bijvoorbeeld: op een bedrijventerrein moeten bedrijven beslissen of ze samenwerken voor energiebeheer of niet. Hoe doen ze dat dan? De oplossing van deze problemen vraagt begrip van de situatie. Goede samenwerking tussen organisaties is nodig om de juiste veranderingen te maken.
 • U ontwikkelt een digitale innovatie en techniek die traceerbaarheid van grondstoffen en monitoring mogelijk maken. U ontwikkelt innovaties die met producten en diensten de keten- en systeemverandering naar circulaire koolstof en elektrificatie ondersteunen. 
 • Uw innovatie moet uiterlijk in 2034 een eerste markttoepassing hebben. Ook moet uw innovatie veel betekenen voor een belangrijke industriële sector in Nederland. Uw onderbouwt de slaagkans van uw innovatie in uw projectplan. U motiveert dit met marktkennis, bronnen en argumenten.
 • Deze regeling is een tender. Dit betekent dat de hoogst scorende projecten subsidie krijgen.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de specifieke voorwaarden van deze regeling. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. U vindt ze hieronder:

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitaal aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Waar vindt u de informatie over deze subsidieregeling terug in officiële bekendmakingen?

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?