Open voor aanvragen

DEI+: Aardgasloze gebouwde omgeving

Gepubliceerd op:
19 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
26 april 2024

Investeert u als ondernemer in een innovatie die helpt woningen, woongebouwen, gebouwen zonder woonfunctie (utiliteitsbouw) of wijken aardgasloos te maken? Doet u dat alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u subsidie aanvragen uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) Aardgasloze gebouwde omgeving.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
vrijdag 1 maart 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 29 augustus 2024
17:00
Totaal budget:
€ 6.000.000
Verleend:
€ 0

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor het testen en demonstreren van innovaties voor: 

  • energie-efficiëntiemaatregelen in gebouwen;
  • de bevordering van productie, opslag en inpassing van energie uit hernieuwbare (duurzame) bronnen;
  • energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling;
  • lokale infrastructuur.

Of u maakt woningen of gebouwen klaar voor aansluiting op een duurzame energiebron, zoals elektriciteit uit zonne- en/of windenergie. Zo kunnen deze van het gas af ('aardgasloos-ready'). De afkoppeling van het aardgasnet en de koppeling aan een duurzaam alternatief gebeuren later. U doet dat zonder grote inspanningen en overlast voor bewoners.

De innovatie is ontwikkeld door een kennisinstelling of marktpartij, zoals een leverancier. U test of demonstreert deze in de bestaande bouw.

Om welke innovaties gaat het?

U krijgt subsidie voor pilot- en demonstratieprojecten van innovatieve producten, processen en/of diensten die helpen bij:

  • de overgang naar aardgasloze of aardgasloos-ready woningen, woongebouwen, utiliteitsbouw of wijken. De kosten zijn hierbij zo laag mogelijk voor de eindgebruiker en de maatschappij;
  • het in stand houden van de technische, fysische, praktische en esthetische kwaliteiten in de woning, het woongebouw, het utiliteitsgebouw en/of de wijk. En als het kan deze kwaliteiten verbeteren;
  • de verhoging van het tempo om bestaande woningen, woongebouwen, utiliteitsgebouwen of wijken op grote schaal en met draagvlak aardgasloos of aardgasloos-ready te maken. 

Voorwaarden

Deze regeling valt onder de subsidies voor energie-innovatie van de Topsector Energie. Daarom moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen.

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Laat uw projectidee toetsen

Aanvragen

Vraag deze subsidie aan vanaf 1 maart 2024, 09:00 uur tot 29 augustus 2024, 17:00 uur. Bekijk welke stappen u neemt en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

Het Klimaatakkoord geeft aan dat in 2050, 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten zijn. Om dit te bereiken moet er flink wat gebeuren. Voor 2030 zijn er 200.000 woningen per jaar nodig die aardgasloos of aardgasloos-ready zijn. En 15% van de utiliteitsbouw moet aardgasvrij zijn.

Voor alle klimaatsectoren samen is in het coalitieakkoord afgesproken dat in 2030 de CO2-uitstoot met ten minste 55% is verminderd ten opzichte van 1990. Voor de gebouwde omgeving komt deze doelstelling overeen met het minder gebruiken van aardgas. Dit betekent dat vooral het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving erg sterk moeten verminderen om in 2050 uit te komen op een volledig emissievrije gebouwde omgeving.

Over de Topsector Energie-regelingen

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?