Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 augustus 2022

Wilt u emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines kopen of uw bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen ombouwen? Of heeft u een innovatief idee om emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur te verbeteren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). De regeling richt zich op bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn die zelf materieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel verhuren. Met bouwmachines bedoelen we bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

De regeling loopt van 9 mei 2022 tot en met 31 december 2026. U mag subsidie aanvragen voor meerdere onderdelen.

Let op
Het beschikbare budget voor SSEB Aanschaf en SSEB Retrofit was op 9 mei 2022 uitgeput. Op 1 juli 2022 kwam er aanvullend budget beschikbaar:

  • € 20,2 miljoen voor SSEB Aanschaf 
  • € 2 miljoen voor SSEB Retrofit

Na deze ophoging is er in 2022 in totaal een budget van € 30,5 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen we bijna alle aanvragen, die op 9 mei 2022 waren ingediend, alsnog in behandeling nemen. Dit doen we op volgorde van de lotingsuitslag. Wordt één van deze aanvragen op de lijst ingetrokken of (gedeeltelijk) afgewezen? Dan gaat het vrijgevallen budget naar de eerstvolgende aanvraag op deze lijst, totdat het beschikbare subsidiebudget op is.

Bouwvoertuigen binnen SSEB tot en met 29 juli 2022

U kon tot en met 29 juli 2022 subsidie aanvragen via de SSEB voor bouwvoertuigen. In totaal is tot en met 29 juli 2022 voor € 1.141.404,13 subsidie aangevraagd.

Het resterende budget van € 528.595,87 voor bouwvoertuigen is beschikbaar voor de aanvragen die op 9 mei 2022 zijn ingediend voor bouwwerktuigen en hulpfuncties.

SSEB Innovatie haalbaarheidsstudies en tender

Ook is er nog budget voor de haalbaarheidsstudies van SSEB Innovatie en voor de tender SSEB Innovatie experimentele ontwikkeling. Deze laatste is open van 31 mei tot en met 31 augustus 2022 voor projecten praktijkervaring en technische ontwikkelingen.

Voor een toekomstbestendige bouwsector die minder stikstof uitstoot, is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. Schoner bouwmaterieel zorgt voor schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving. Met de SSEB wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw. De uitstoot moet in 2030 met 60% zijn gedaald ten opzichte van 2018. Ook draagt de regeling bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. Daarnaast stimuleert de regeling de groei van de markt voor emissieloos bouwmaterieel. Meer informatie over het programma Schoon en Emissieloos Bouwen vindt u op opwegnaarseb.nl.

Wilt u meer informatie over de SSEB? Kijk dan ook  het webinar SSEB terug.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Wilt u nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen? Kijk of u in aanmerking komt voor de SSEB Aanschaf.

Wilt u uw bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen aanpassen om de uitstoot ervan te verminderen of emissieloos te maken? Kijk of u in aanmerking komt voor de SSEB Retrofit.

Wilt u een haalbaarheidsonderzoek of een project experimentele ontwikkeling doen naar een innovatie voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur? Kijk of u in aanmerking komt voor de SSEB Innovatie.

Vragen over de SSEB?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?