Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 april 2024

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is er voor de aanschaf van en de ombouw naar emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvaartuigen door bouwbedrijven. De SSEB is er ook voor de ombouw van bouwwerktuigen en bouwvaartuigen naar emissie-arm. Vernieuwende ideeën die emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur verbeteren kunnen subsidie krijgen vanuit de SSEB.

Vraag vanaf 5 maart 2024 SSEB aan.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Aanschaf

Voor de aanschaf van emissieloze bouwmachines.

Retrofit

Voor het ombouwen naar emissiearm of emissieloos van bestaande bouwwerktuigen en bouwvaartuigen.

Project experimentele ontwikkeling

Voor een project experimentele ontwikkeling om emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur te vernieuwen.

Haalbaarheidsstudie

Voor een haalbaarheidsonderzoek dat leidt tot een project experimentele ontwikkeling naar innovaties van emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur die daarbij hoort.

Meer informatie

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?