Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 februari 2023

Wilt u nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines kopen of uw bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen ombouwen of hermotoriseren? Of heeft u een innovatief idee om emissieloze bouwmachines en de daarvoor nodige laadinfrastructuur te verbeteren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). De regeling richt zich op bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn en die zelf materieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel verhuren. Met bouwmachines bedoelen we bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

De SSEB is tijdelijk gesloten. U kunt momenteel geen subsidie aanvragen. Vanaf 9 mei 2023 kunt u weer subsidie aanvragen.

De regeling loopt van 9 mei 2022 tot en met 31 december 2026. U mag subsidie aanvragen voor meerdere onderdelen. Bekijk de looptijd en laatste informatie over het beschikbare budget van de verschillende onderdelen, op onderstaande pagina’s.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Wilt u nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen? Kijk of u in aanmerking komt voor de SSEB Aanschaf.

Wilt u uw bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen aanpassen om de uitstoot ervan te verminderen of emissieloos te maken? Kijk of u in aanmerking komt voor de SSEB Retrofit.

Wilt u een haalbaarheidsonderzoek of een project experimentele ontwikkeling doen naar een innovatie voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur? Kijk of u in aanmerking komt voor de SSEB Innovatie.

Waarom SSEB?

Voor een toekomstbestendige bouwsector die minder stikstof uitstoot, is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. Schoner bouwmaterieel zorgt voor schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving. Met de SSEB wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw. De uitstoot moet in 2030 met 60% zijn gedaald ten opzichte van 2018. Ook draagt de regeling bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. Daarnaast stimuleert de regeling de groei van de markt voor emissieloos bouwmaterieel. Meer informatie over het programma Schoon en Emissieloos Bouwen vindt u op opwegnaarseb.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?