Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 februari 2023

Wilt u uw pas aangeschafte of al gebruikte bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen emissiearm (uitstootarm) of zelfs emissieloos (uitstootvrij) maken? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit. Deze regeling stimuleert het ombouwen van bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen, waardoor hun stikstofuitstoot vermindert of zij zelfs geen stikstof meer uitstoten.

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 9 mei 2023
07:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 29 december 2023
11:00 (CET)
Totaal budget:
€ 14.000.000

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Het gaat om bedrijven met eigen materieel, eigenaren van zeegaande bouwvaartuigen en bedrijven die bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen verhuren. Ook is het belangrijk dat ze een SBI-code hebben. De SBI-code is de Standaard Bedrijfsindelingscode. Deze code laat zien wat de activiteit van uw bedrijf is.

Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal € 1 miljoen subsidie ontvangen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen.

Welke werk- en vaartuigen komen in aanmerking?

SSEB Retrofit is voor:

 • bouwwerktuigen: zie het document 'Lijst bouwmachines SSEB', onderdeel A (met een J onder "Retrofit emissieloos/Retrofit SCR of hermotorisering".
 • zeegaande bouwvaartuigen: zie het document 'Lijst bouwmachines SSEB', onderdeel D (met uitzondering van retrofit SCR en hermotorisering).

Welke ombouw komt in aanmerking?

U krijgt subsidie als u bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen ombouwt. De ombouw kan bestaan uit:

 • Een SCR-katalysator aanschaffen en installeren om een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig emissiearm te maken. Een SCR-systeem zet stikstofoxide (NOx) om in waterdamp en stikstof (zonder oxiden).
 • Een dieselbouwwerktuig ombouwen naar een emissieloze variant door een elektrische aandrijfmotor in te bouwen en te installeren.
 • Een bouwwerktuig dat in gebruik is hermotoriseren met verbrandingsmotor (tot en met 560 kW) en emissienorm fase IIIB of ouder. Dit door de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor vanaf 130 kW met emissienorm fase V (als in de NRMM-Verordening) is, of de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor die in verordening als gelijkwaardig staat.
 • Een zeegaand bouwvaartuig dat in gebruik is hermotoriseren door de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor die voldoet aan de emissienorm IMO MARPOL Tier III.

Let op: het bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig zelf (waarop de ombouw plaatsvindt) komt niet in aanmerking voor subsidie. Een voorbeeld: een graafmachine die emissiearm wordt gemaakt door er een SCR-katalysator in te bouwen. Er is subsidie mogelijk voor de katalysator plus de kosten van het plaatsen ervan (materiaal en uren), maar niet voor de machine zelf. Zie het subsidievoorbeeld.

  Subsidievoorbeeld

  Een graafmachine wordt emissiearm gemaakt door de inbouw van een SCR-katalysator. In dit geval is er subsidie mogelijk voor de katalysator en de plaatsingskosten van de katalysator. Er is geen subsidie voor de graafmachine.

  Gebouw

  Webinar Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel Aanschaf en Retrofit 2023

  De SSEB opent op 9 mei 2023. In het webinar op donderdag 6 april hoort u alles over de SSEB Aanschaf en Retrofit in 2023.

  Netto investeringskosten en hoogte subsidie

  Subsidiepercentages 2023

  Soort ombouw

  Subsidiepercentage

  Ombouw van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig met een SCR-katalysator; ombouw van een bouwwerktuig naar emissieloos.

  Maximaal 40% van de netto investeringskosten per ombouw van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig. Voor midden- en kleinbedrijf is dit 50%.

  Het subsidiebedrag wordt verminderd met 11,25% van de vastgestelde milieu-investeringsaftrek over de investeringskosten.

  Hermotorisering

  Maximaal 15% van de netto investeringskosten per hermotorisering van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig.

  Hierbij wordt geen vastgesteld percentage milieu-investeringsaftrek van het subsidiebedrag afgetrokken.

  Het maximale subsidiebedrag per ombouw is € 300.000. Er is één uitzondering: het is mogelijk om subsidie te krijgen voor meerdere SCR-katalysatoren op één zeegaand bouwvaartuig.

   Welke investeringskosten komen in aanmerking voor subsidie?

   3 soorten investeringskosten komen in aanmerking voor subsidie.

   1. Ombouw naar emissieloze aandrijflijn

   • de aanschafkosten van een elektromotor
   • de besturingselectronica
   • een batterijpakket en/of een brandstofcelsysteem met waterstof(drager)opslagsysteem
   • de uren die gemaakt zijn voor installatie
   • de materiaalkosten van montagemateriaal
   • eventuele kosten van het verkrijgen van de CE-markering door het maken van een grote aanpassing aan de machine

   2. Ombouw met een SCR-katalysator

   • de aanschafkosten van de katalysator
   • de kosten van de enkelstukskeuring van de katalysator
   • de uren van het installeren van de katalysator (dit is inclusief het verleggen van leidingen)
   • de materiaalkosten van montagemateriaal

   3. Hermotorisering

   • de aanschafkosten van de nieuwe motor.
   • de uren van het installeren van de nieuwe motor (inclusief het eventueel verleggen van leidingen)
   • het aanpassen van besturingssoftware
   • de materiaalkosten van montagemateriaal voor montage van de nieuwe motor

   U mag de inbouw van een emissieloze aandrijving, SCR-katalysator of nieuwe fase V-motor of TIER III motor zelf uitvoeren onder marktconforme tarieven.

   Voorwaarden

   Wilt u in aanmerking komen voor SSEB Retrofit? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden en verplichtingen.

   Bekijk alle voorwaarden en verplichtingen voor SSEB Retrofit.

   SSEB Retrofit en Milieu-investeringsaftrek (MIA)

   Plaatst u een SCR-katalysator op uw bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig? Of bouwt u een gebruikt bouwwerktuig om naar emissieloos? Dan kunt u voor de netto investeringskosten voor de ombouw (inclusief kosten voor de inbouw) bijna altijd gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

   Vanaf 2023 trekken wij het vaste percentage voor deze Milieu-investeringaftrek van 11,25% standaard af van het SSEB-subsidiebedrag. Dit doen we ook als u MIA niet aanvraagt of hier niet voor in aanmerking komt. Bij een aanvraag voor de categorie hermotorisering trekken wij dit percentage niet af van het subsidiebedrag.

   Let op: u moet zelf een aanvraag voor de MIA doen. Doe dit binnen 3 maanden, nadat de koop- of financial lease-overeenkomst definitief is gemaakt. Geef op het aanvraagformulier voor MIA aan dat u subsidie via SSEB ontvangt. Vul ook het subsidiebedrag dat u ontvangt via de SSEB in.

   Rekenvoorbeelden

   Bekijk in de rekenvoorbeelden hoe de subsidie SSEB Retrofit berekend wordt.

   Na uw aanvraag

   Heeft u een subsidieverlening ontvangen? Dan vraagt u tot uiterlijk 8 maanden hierna vaststelling aan. Dit kan alleen als het bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig al is omgebouwd. Via de blauwe knop hieronder kunt u vaststelling aanvragen.

   Let op: laat u een bouwwerktuig met kenteken ombouwen naar emissieloos (inbouw en installatie van een elektrische aandrijfmotor met brandstofcel of loodvrij accupakket)? Dan moet de RDW dit bouwwerktuig na de ombouw keuren. Na de keuring past het RDW de brandstofsoort van het bouwwerktuig in het kentekenregister aan in elektrisch of waterstof. Daarna kunt u pas vaststelling aanvragen. Uw bouwwerktuig heeft een kenteken nodig als deze harder kan dan 6 kilometer per uur en op de openbare weg mag rijden.

   Loopt de ombouw vertraging op? Vraag dan bij ons uitstel aan tot maximaal 4 maanden. U moet de vertraging wel aantonen.

   Wij controleren bij de vaststelling nogmaals of uw aanvraag en het omgebouwde bouwwerktuig of bouwvaartuig voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als dit zo is, stellen wij daarna de subsidie vast. U krijgt dan de laatste 10% uitbetaald. Het vastgestelde subsidiebedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag dat in de verleningsbeschikking staat.

   Alle gegevens en bewijsstukken die u nodig heeft bij de subsidieaanvraag en bij de vaststellingsaanvraag vindt u op de SSEB Retrofit - voorwaarden en verplichtingen. Ook vindt u hier alles over de instandhoudingsverplichting.

   Veelgestelde vragen

   • Bekijk de algemene veelgestelde vragen SSEB
   • Bekijk de veelgestelde vragen over SSEB Retrofit
   In opdracht van:
   • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
   Bent u tevreden over deze pagina?