Open voor aanvragen

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024
Gepubliceerd op:
24 maart 2022

Wilt u een pas aangeschaft of gebruikt bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig emissiearm (uitstootarm) of emissieloos maken? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit. Deze regeling vermindert de stikstofuitstoot in de bouw.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 5 maart 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 31 oktober 2024
12:00
Totaal budget:
€ 10.000.000
In behandeling:
€ 5.806.342
Nog beschikbaar op 21 mei 2024:
42 % (€ 4.193.658)
Aanvullende informatie:
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met de begroting op 9 april 2024 aangenomen. We nemen de ingediende aanvragen in behandeling.

Webinar: SSEB Aanschaf en Retrofit 2024

Wilt u de SSEB Aanschaf of Retrofit aanvragen? In het webinar van donderdag 1 februari ziet u hoe de SSEB er in 2024 uitziet en vertellen we over de subsidievoorwaarden en vereisten voor de overeenkomst. U kunt het webinar nu terugkijken.

Ook achteraf beantwoorden wij uw vragen. Mail hiervoor naar sseb@rvo.nl.

Voor wie?

Deze subsidie is voor:

 • in Nederland gevestigde bouwbedrijven met eigen materieel
 • eigenaren van zeegaande bouwvaartuigen
 • bedrijven die bouwwerktuigen of bouwvaartuigen verhuren

Hoeveel subsidie krijgt u?

Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal € 1 miljoen subsidie ontvangen voor SSEB Retrofit en/of SSEB Aanschaf samen. Het maximale subsidiebedrag per ombouw, hermotorisering of elektrische installatie is € 300.000. 

Voor welke ombouw krijgt u subsidie?

De volgende categorieën komen in aanmerking voor de SSEB Retrofit:

Het is toegestaan om de inbouw van een emissieloze aandrijving, SCR-katalysator of nieuwe mono-fuel of dual-fuel motor, of de ombouw van een Tier III motor, zelf uit te voeren onder marktconforme tarieven. Het bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig zelf komt niet in aanmerking voor subsidie.

Lijst van bouwmachines

In deze lijst vindt u de bouwmachines die in aanmerking komen voor de SSEB.

"Met emissieloze bouwmachines investeren in de toekomst"

Van de Mheen Rail B.V., opgericht in 2011 en gevestigd in Putten, is gespecialiseerd in kranen en graafmachines op ‘lorries’ (spoorwielen) verhuren. Vanwege de groeiende vraag naar emissieloze bouwmachines onder zijn klanten liet eigenaar Tijs van de Mheen één van zijn machines ombouwen naar een elektrische versie.

Subsidiepercentages 2024

De subsidiepercentages voor grote en -mkb-bedrijven (waaronder ook micro-ondernemingen) ziet u hieronder.

Categorie Groot bedrijf Mkb inclusief micro-onderneming
A t/m E 25% 30%
F t/m H 30% 50%

Milieu-investeringsaftrek

Voor categorieën A, B, C en E wordt geen milieu-investeringsaftrek toegepast. Dit geldt ook voor categorie D, maar dan alleen als er sprake is van ombouw naar een emissieloos bouwwerktuig met een elektrische aandrijfmotor met een brandstofcel. Ook geldt voor categorie H dat er geen milieu-investeringsaftrek meer wordt toegepast.

Op de andere categorieën wordt de milieu-investeringsaftrek wel toegepast. Het subsidiebedrag wordt dan verminderd met 11,25% milieu-investeringsaftrek berekend over de investeringskosten.

Voorwaarden

Om de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel Retrofit aan te vragen moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor de volgende investeringskosten.

Uw aanvraag voorbereiden

Wij beoordelen alleen volledige aanvragen. Voor aanvragen heeft u het volgende nodig:

 • eHerkenning niveau 3. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina's Hulp bij inloggen en Iemand machtigen of gemachtigd worden.
 • Een kopie van de gesloten overeenkomst(en) voor de ombouw, hermotorisering of aanschaf van de elektrische installatie. Deze overeenkomst moet een ontbindende voorwaarde bevatten. De overeenkomst moet - als van toepassing - deze technische gegevens bevatten: 
   
  • merk, type, en handelsbenaming
  • motorvermogen van het bestaande bouwwerktuig
  • accucapaciteit in kilowattuur
  • continu elektrisch motorvermogen in kilowatt
  • vermogen van de brandstofcel in kilowatt
  • vermogen van de nieuwe fase V mono-fuel waterstofverbrandingsmotor of IMO MARPOL Tier III motor die minstens 25% van zijn energie haalt uit waterstof of ammonia.

Formats voor specificatie investeringskosten 

Wilt u in uw aanvraag specificeren waaruit de netto-investeringskosten bestaan? Hiervoor kunt u hieronder formats downloaden. Stuur deze ingevuld mee, als er in de overeenkomst geen kostenspecificatie staat.

Intermediair machtigen (optioneel)

U kunt ook een intermediair machtigen die subsidie voor u aanvraagt. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren.

Aanvragen

Vanaf 5 maart 2024, 9:00 uur, kunt u hieronder SSEB Retrofit aanvragen. 

Na uw aanvraag

Na aanvraag van de subsidie ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. U vindt de ontvangstbevestiging ook in Mijn RVO. Het besluit op uw aanvraag krijgt u per post en vindt u in Mjn RVO.

Verlenen wij subsidie aan u? Dan staat hier ook in voor welk bedrag. U ontvangt een voorschot van 90% van het subsidiebedrag.

Ook publiceren we mogelijk uw bedrijfsgegevens. Kijk op Publicatieplicht staatssteun voor meer informatie.

Vaststelling aanvragen

Als u subsidie krijgt, vraagt u binnen 8 maanden vaststelling aan. Dit kan alleen als het bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig omgebouwd is.

Eerst SSEB Retrofit, dan MIA

U vraagt eerst SSEB Retrofit aan, daarna de MIA.

U moet de MIA zelf aanvragen. Doe dit binnen 3 maanden nadat de koop- of financial lease-overeenkomst definitief is geworden. Geef op het aanvraagformulier voor MIA aan dat u subsidie via SSEB ontvangt. Vul ook het subsidiebedrag in dat u ontvangt via de SSEB.

Rekenvoorbeelden

Onderstaande rekenvoorbeelden laten zien hoe de SSEB Retrofit berekend wordt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?