Open voor aanvragen

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 september 2023

Wilt u een pas aangeschaft of gebruikt bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig emissiearm (uitstootarm) of emissieloos maken? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Retrofit. Deze regeling vermindert de stikstofuitstoot in de bouw.

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 9 mei 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
donderdag 30 november 2023
11:00 (CET)
Totaal budget:
€ 14.000.000

Wijziging sluitingsdatum

De sluitingsdatum van de SSEB Retrofit is 30 november 2023. Dit was eerder 29 december 2023.

Voor wie?

Deze subsidie is voor:

 • in Nederland gevestigde bouwbedrijven met eigen materieel
 • eigenaren van zeegaande bouwvaartuigen
 • bedrijven die bouwwerktuigen of bouwvaartuigen verhuren

Hoeveel subsidie krijgt u?

Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal € 1 miljoen subsidie ontvangen voor SSEB Retrofit en/of SSEB Aanschaf samen.

Het maximale subsidiebedrag per ombouw is € 300.000 met uitzondering van meerdere SCR-katalysatoren op één zeegaand bouwvaartuig.

Voor welke ombouw krijgt u subsidie?

De volgende soorten ombouw komen in aanmerking voor de SSEB Retrofit:

 • Ombouw met een SCR-katalysator. Een SCR-katalysator zet stikstofoxide (NOx) om in waterdamp en stikstof (zonder oxiden).
 • Ombouw naar een elektrische aandrijfmotor die een diesel bouwwerktuig emissieloos maakt.
 • De aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor vanaf 130 kW met emissienorm Fase V (als in de NRMM verordening), of een nieuwe verbrandingsmotor die gelijkwaardig is. U installeert de nieuwe motor in een bouwwerktuig dat in gebruik is met een verbrandingsmotor (tot en met 560 kW) met emissienorm fase IIIB of ouder.
 • De aanschaf en installatie van een verbrandingsmotor die voldoet aan emissienorm IMO MARPOL Tier III bij een zeegaand bouwvaartuig dat in gebruik is.

U mag de inbouw van een emissieloze aandrijving, SCR-katalysator of nieuwe fase V-motor of TIER III motor zelf uitvoeren onder marktconforme tarieven. Het bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig zelf komt niet in aanmerking voor subsidie.

Subsidiepercentages 2023

U ontvangt maximaal 40% van de netto investeringskosten per ombouw, bij:

 • een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig ombouwen met een SCR-katalysator;
 • een gebruikt bouwwerktuig ombouwen naar emissieloos.

Voor midden- en kleinbedrijf is dit 50% van netto investeringskosten. Het subsidiebedrag wordt verminderd met 11,25% milieu-investeringsaftrek berekend over de investeringskosten.

Bij hermotorisering ontvangt u maximaal 15% van de netto investeringskosten voor de ombouw, inclusief kosten voor de inbouw. Hierbij vervangt u de oude brandstofmotor voor een nieuwe, schonere brandstofmotor. Bij hermotorisering verminderen we geen milieu-investeringsaftrek op het subsidiebedrag.

Voorwaarden

Om de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel Retrofit aan te vragen moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor de volgende investeringskosten.

 

Subsidiemogelijkheden voor bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen

Soort bouwwerktuig/zeegaand bouwvaartuig Motorvermogen om te bouwen bouwwerktuig/zeegaand bouwvaartuig Resultaat na ombouw
Bouwwerktuig, pas aangeschaft of in gebruik, met emissienorm fase V Vanaf 19 kilowatt tot 56 kilowatt Een emissiearm bouwwerktuig dat voldoet aan limietwaarden voor NOx door de installatie van een SCR-katalysator.
Bouwwerktuig, in gebruik, met emissienorm fase II, IIIA of IIIB Vanaf kilowatt tot en met 560 kilowatt Een emissiearm bouwwerktuig dat voldoet aan normenfase V voor NOx door de installatie van een SCR-katalysator.
Bouwwerktuig, pas aangeschaft of in gebruik Groter dan 560 kilowatt Een emissiearm bouwwerktuig dat voldoet aan limietwaarden voor NOx door de installatie van een SCR-katalysator.
Bouwwerktuig, al in gebruik Ongeacht motorvermogen Een emissieloos bouwwerktuig door de inbouw en installatie van een elektrische aandrijfmotor met brandstofcel of loodvrij accupakket
Zeegaand bouwvaartuig, in gebruik Ongeacht motorvermogen Een zeegaand bouwvaartuig dat voldoet aan de dan geldende emissienorm voor NOx (zoals bedoeld in voorschrift 13 Bijlage VI) door de inbouw en installatie van een SCR-katalysator (met daarbij de certificering en het onderzoek).
Bouwwerktuig, in gebruik, met een verbrandingsmotor met emissienorm fase IIIB of ouder Tot en met 560 kW Een schoner bouwwerktuig door de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor vanaf 130 kW met emissienorm fase V (zoals bedoeld in de NRMM-Verordening). Of door de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor die in de verordening als gelijk geldt.
Zeegaand bouwvaartuig, in gebruik Ongeacht motorvermogen Een schoner zeegaand bouwvaartuig door de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor die voldoet aan de IMO MARPOL Tier III-emissienorm.

De SCR-katalysator (bouwwerktuig) voldoet hieraan

Bouwt u uw werktuig om naar emissiearm met een SCR-katalysator? Als u een typegoedkeuring van de SCR-katalysator heeft, dan stuurt u die mee bij uw subsidieaanvraag. Heeft u (nog) geen typegoedkeuring? Dan laat u na de ombouw zien dat het systeem voldoet aan het protocol en de emissie-eisen in bijlage 3 van de regelingstekst. Hiervoor voert u een enkelstukskeuring uit. Hieronder leest u meer over een enkelstukskeuring.

De SCR-katalysator die geïnstalleerd wordt, heeft een UNECE R132-typegoedkeuring. Deze typegoedkeuring is vooral bedoeld voor bouwmachines met een motorvermogen tussen de 19 en 560 kW.

De typegoedkeuring laat zien dat de uitstoot in een bepaalde vermogensklasse voldoet aan de limietwaarden voor NOx uit tabel 1 in bijlage 3 van de publicatie in de Staatscourant. Voor de typegoedkeuring is dat een eis bovenop de R132-eis van minimaal 60% NOx-vermindering en minimaal 90% PM-verlaging. Daardoor voldoen bestaande typegoedkeuringen - wanneer beschikbaar - misschien niet aan de eisen van de SSEB Retrofit. Overleg hierover met uw leverancier.

Enkelstukskeuring na inbouw SCR-katalysator (bouwwerktuig)

 • Een gecertificeerd meetbedrijf doet een emissietest bij het nabehandelingssysteem volgens de ISO8178-testprocedure. Een enkelstukskeuring is vooral bedoeld voor bouwmachines boven 560 kW of voor generatorsets. Deze kan ook toegepast worden voor bouwmachines van 19 tot 560 kW.
 • De enkelstukskeuring laat zien dat het bouwwerktuig voldoet aan de limietwaarden voor NOx uit tabel 1 in bijlage 3 van de publicatie in de Staatscourant.

Keuring zeegaande bouwvaartuigen met een SCR-katalysator

Bouwt u een zeegaand bouwvaartuig om naar emissiearm met een SCR-katalysator? Voor zeegaande bouwvaartuigen geldt een aparte testprocedure en emissienorm nadat u de ombouw uitvoert.

Een gecertificeerd meetbedrijf voert de test uit (zoals overeenkomstig ISO 9001, 9003, 17020, 17025, VCA, NEN 14001 of vergelijkbaar) volgens de MARPOL 73/78 Annex VI onboard testprocedure. Deze test toont aan dat wordt voldaan aan de limietwaarden voor NOx uit tabel 3 in bijlage 3 van de publicatie in de Staatscourant. Technische details over deze emissietest vindt u daar ook.

Ombouw naar emissieloos bouwwerktuig

Laat u een bouwwerktuig met kenteken ombouwen naar een emissieloze variant? Dan moet de RDW dit bouwwerktuig na ombouw keuren. Na keuring past de RDW de brandstofsoort in het kentekenregister aan.

Typegoedkeuring hermotorisering

Hermotoriseert u een bouwwerktuig dat in gebruik is? Dan stuurt u een typegoedkeuringsbewijs van de nieuwe fase V-motor mee als u subsidie aanvraagt.

Hermotoriseert u een bouwvaartuig dat in gebruik is? Dan stuurt u het internationale certificaat 'Betreffende voorkoming van luchtverontreiniging door motoren' van de nieuwe IMO Marpol Tier III-motor mee als u subsidie aanvraagt.

Uw aanvraag voorbereiden

Wij beoordelen alleen volledige aanvragen. Zorg daarom dat u het volgende heeft als u de subsidie aanvraagt:

 • eHerkenning niveau 3. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.
 • Een kopie van de gesloten overeenkomst(en) voor de ombouw. Deze mag geen onherroepelijke verplichtingen bevatten. De overeenkomst moet - indien van toepassing - de volgende technische gegevens bevatten:  merk, type, de handelsbenaming en motorvermogen van het bestaande bouwwerktuig, en accucapaciteit in kilowattuur, continu elektrisch motorvermogen in kilowatt, vermogen van de brandstofcel in kilowatt of vermogen van de nieuwe fase V of IMO MARPOL Tier III motor.
 • Bij aanvraag voor een ombouw van een bouwwerktuig met een SCR-katalysator: eventueel een afschrift van de typegoedkeuring van de SCR-katalysator (als u deze nog niet heeft mag bij de vaststelling een enkelstukskeuringrapport worden meegestuurd).
 • Bij aanvraag voor een ombouw met een SCR-katalysator van een zeegaand bouwvaartuig: de typegoedkeuring van de SCR-katalysator en een afschrift van een certificaat, bedoeld in de artikelen 4 tot en met 6 van het Schepenbesluit 2004, dat aantoont dat het zeegaand bouwvaartuig werkzaamheden mag uitvoeren in de Nederlandse exclusieve economische zone.
 • Bij aanvraag voor hermotorisering van een bouwwerktuig: het typegoedkeuringsbewijs van de nieuwe fase V-motor.
 • Bij aanvraag voor hermotorisering van een zeegaand bouwvaartuig: het internationaal certificaat ter voorkoming van luchtverontreiniging door motoren van de nieuwe IMO Marpol Tier III-motor.
 • Voor mkb-bedrijven: een uitslag van de mkb-toets.

Intermediair machtigen (optioneel)

U kunt ook een intermediair machtigen die subsidie voor u aanvraagt. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren.

Aanvragen

Vanaf dinsdag 9 mei 2023, 9:00 uur vraagt u op deze pagina de SSEB Retrofit aan.

Na uw aanvraag

Na aanvraag van de subsidie ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. U vindt de ontvangstbevestiging ook in eLoket. Het besluit op uw aanvraag krijgt u per post en vindt u in eLoket.

Verlenen wij subsidie aan u? Dan staat hier ook in voor welk bedrag. U ontvangt een voorschot van 90% van het subsidiebedrag.

Ook publiceren we mogelijk uw bedrijfsgegevens. Kijk op Publicatieplicht staatssteun voor meer informatie.

Vaststelling aanvragen

Als u subsidie krijgt, vraagt u binnen 8 maanden vaststelling aan. Dit kan alleen als het bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig omgebouwd is. 

Milieu-investeringsaftrek na uw aanvraag

Plaatst u een SCR-katalysator op uw bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig? Of bouwt u een gebruikt bouwwerktuig om naar emissieloos? Dan komt u voor de netto investeringskosten voor de ombouw (inclusief kosten voor de inbouw) bijna altijd in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Het subsidiebedrag wordt standaard verminderd met MIA-korting. Dit vaste percentage van 11,25% wordt berekend over de investeringskosten.Dit doen we ook als u MIA niet aanvraagt of hier niet voor in aanmerking komt. Bij een aanvraag voor hermotorisering trekken wij geen MIA-korting af van het subsidiebedrag.

Eerst SSEB Retrofit, dan MIA

U vraagt eerst SSEB Retrofit aan, daarna de MIA.

U moet de MIA zelf aanvragen. Doe dit binnen 3 maanden nadat de koop- of financial lease-overeenkomst definitief is geworden. Geef op het aanvraagformulier voor MIA aan dat u subsidie via SSEB ontvangt. Vul ook het subsidiebedrag in dat u ontvangt via de SSEB.

Rekenvoorbeelden

De rekenvoorbeelden laten zien hoe de SSEB Retrofit berekend wordt.

SSEB Retrofit in 2024

In 2024 opent deze subsidieregeling opnieuw. Aanvragen kan dan vanaf 5 maart 2024.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?