Open voor aanvragen

SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie

Laatst gecontroleerd op:
12 maart 2024
Gepubliceerd op:
24 maart 2022

Heeft uw bedrijf een vernieuwende oplossing voor emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en laadinfrastructuur? Vanuit de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Innovatie is geld beschikbaar voor een haalbaarheidsstudie. Hierin onderzoekt u of uw project praktijkervaring of technische ontwikkeling uit te voeren is.

Aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 5 maart 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 31 oktober 2024
12:00
Totaal budget:
€ 1.000.000
Verleend:
€ 448.000
In behandeling:
€ 631.385
Nog beschikbaar op 6 mei 2024:
0 % (€ 0)
Aanvullende informatie:
Let op: het budget voor deze regeling is overtekend. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is.

Voor wie

De SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie is voor in Nederland gevestigde bedrijven en samenwerkingen van bedrijven. De subsidieregeling is ook voor samenwerkingen met niet-gouvernementele organisaties (NGO) of organisaties die onderzoek doen met publiek geld.

Waarom een haalbaarheidsstudie?

In een haalbaarheidsstudie onderzoekt u de sterke en zwakke punten, en de kansen en risico’s van een toekomstig project experimentele ontwikkeling. Ook onderzoekt u wat er voor experimentele ontwikkeling nodig is en hoe groot de kans op succes is. Het doel van de haalbaarheidsstudie is beslissen of het zin heeft om uw project of ontwikkeling uit te voeren.

Projectidee toetsen

Maakt uw projectidee kans, nu of in de toekomst? Toets uw voorstel vooraf bij ons met het projectideeformulier. U krijgt dan een reactie of advies van een projectadviseur. Hierna kunt u uw idee eventueel aanscherpen en uitwerken in het modelprojectplan. Wij toetsen de projectideeën die uiterlijk 2 weken voor sluitingsdatum van de regeling binnen zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie laat u zien dat:

  • u of een van uw projectpartners ervaring heeft met technische productontwikkeling of met de inzet van bouwmachines;
  • u, eventueel in samenwerking met projectpartners, in staat bent om de resultaten van de haalbaarheidsstudie zelf in een project experimentele ontwikkeling voort te zetten;
  • u over genoeg eigen middelen of financiering beschikt.

De partners doen mee op eigen risico en kosten. Wanneer er financieel of inhoudelijk veel verschil is tussen partners, kan dit zorgen voor afwijzing of een lagere beoordeling. Bij samenwerkingen is één partij als penvoerder verantwoordelijk voor het contact met ons. Ook verdeelt de penvoerder het subsidiegeld over de betrokken partijen. De penvoerder moet een bedrijf zijn.

Aanvraag voorbereiden

Bij uw aanvraag dient u een modelprojectplan en modelbegroting in. Dit zijn verplichte bijlagen.

Aanvragen

Vanaf 5 maart 2024, 9:00 uur, kunt u hieronder SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie aanvragen. 

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 13 weken na de sluitingsdatum een subsidiebeslissing met de beoordeling van uw project. Verlenen wij subsidie aan u? Dan leest u in de beslissing ook details over de uitbetaling van de subsidie en de verplichtingen van de subsidieontvangers.

Eindverslag

Een haalbaarheidsstudie duurt maximaal 6 maanden. Daarna maakt u een eindverslag. Uiterlijk 4 maanden na de einddatum van uw project dient u een vaststellingsformulier en het eindverslag in. De einddatum staat in de beslissing. In de beslissing staat ook wat u mogelijk nog meer opstuurt bij de vaststelling. Gebruik het modeleindverslag voor uw eindverslag.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in uw projectplan? Geef dit dan altijd door. Voor sommige aanpassingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie krijgt voor de aangepaste projectdelen of het hele project.

Wetten en regels

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?