Open voor aanvragen

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024

Wilt u nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen (kopen of financial leasen) voor uw bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf. Deze regeling stimuleert de aanschaf van nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 5 maart 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 31 oktober 2024
12:00
Totaal budget:
€ 36.000.000
In behandeling:
€ 27.693.614
Nog beschikbaar op 14 mei 2024:
23 % (€ 8.306.386)
Aanvullende informatie:
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met de begroting op 9 april 2024 aangenomen. We nemen de ingediende aanvragen in behandeling.

Webinar: SSEB Aanschaf en Retrofit 2024

Wilt u de SSEB Aanschaf of Retrofit aanvragen? In het webinar van donderdag 1 februari ziet u hoe de SSEB er in 2024 uitziet en vertellen we over de subsidievoorwaarden en vereisten voor de overeenkomst. U kunt het webinar nu terugkijken.

Ook achteraf beantwoorden wij uw vragen. Mail hiervoor naar sseb@rvo.nl.

Voor wie?

Deze regeling is voor:

 • bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn en nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik;
 • bedrijven die nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen en deze aan andere bedrijven verhuren of leasen.

“We zijn al jaren bezig met onze uitstoot verlagen”

Aannemersbedrijf Gebr. van Breda schafte 2 elektrische bouwmachines aan met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel. De shovel en rupsgraafmachine zijn uitstootvrij. Directeur Jack van Breda: “De elektrische machines worden het meest gebruikt.”

Hoeveel subsidie krijgt u?

 • Voor alle bedrijven is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine € 300.000. 
 • De subsidie per nieuwe emissieloze bouwmachine is maximaal 25% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. 
 • Voor een midden- en kleinbedrijf en een micro-onderneming is dit maximaal 30%.

Voor onderstaande objecten met bijbehorende codes gelden andere percentages:
 

Object met code % groot bedrijf % klein bedrijf
A2.2 Aggregaat op wind- of zonne-energie voor off-grid stroomvoorziening (niet hybride met verbrandingsmotor)  20 30
A2.3 Aggregaat voor off-grid stroomvoorziening aangedreven door waterstof of waterstofdragers 20 30
A2.7 Mobiel batterijpakket voor off-grid stroomvoorziening vanaf 50 kWh, is geen verwisselbaar batterijpakket bij een bouwwerktuig. 20 30
A2.12 Vliegwiel als vermogensvoorziening 20 30

Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal € 1 miljoen aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen. Een groep van ondernemingen is een economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen.

Rekenvoorbeelden en rekentool

Rekenvoorbeelden laten zien hoe het SSEB-subsidiebedrag in verschillende situaties berekend wordt. Binnenkort kunt u ook de rekentool hier downloaden.

Meerkosten en hoogte subsidie

De meerkosten berekenen we aan de hand van:

 • de formule voor emissieloze bouwmachines met elektrisch motorvermogen tot 100 kW
 • de referentiemethode voor emissieloze bouwmachines met elektrisch vermogen vanaf 100 kW of overige emissieloze bouwmachines
 • een formule voor mobiele batterijpakketten en aggregaten (A.2.2, A.2.7 en A2.11)

Vallen met de formule voor mobiele batterijpakketten en aggregaten de meerkosten hoger uit dan de investeringskosten? Dan zijn de subsidiabele kosten maximaal de hoogte van de investeringskosten.

Voorwaarden

Om de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel Aanschaf aan te vragen moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Voor welke bouwmachines

Op de Lijst van bouwmachines staan bouwmachines die in aanmerking komen voor de SSEB Aanschaf.

Nieuw toegevoegde machines in 2024:

 • A1.19 hoogwerker (zelfrijdend of getrokken) vanaf 56 kW
 • A1.46 boomverplantingsmachine    
 • A2.11 mobiel batterijpakket vanaf 50 kWh (een verwisselbaar batterijpakket behorend bij een bouwwerktuig)
 • A2.12 vliegwiel als vermogensvoorziening

SSEB Aanschaf voor verwisselbare batterijpakketten

Schaft u een emissieloos bouwwerktuig aan met verwisselbare batterijpakketten? Dan mag u in 2024 maximaal 3 verwisselbare batterijpakketten bij dit bouwwerktuig bij de referentiemethode meenemen in de investeringskosten. In de formule neemt u de accucapaciteit van maximaal 3 verwisselbare batterijpakketten mee. Schaft u meer dan 3 verwisselbare batterijpakketten aan? Voor de extra verwisselbare batterijpakketten geldt dan de meerkostenformule voor verwisselbare batterijpakketten (A2.11).

Bijvoorbeeld: u schaft een emissieloos bouwwerktuig aan met 2 verwisselbare batterijpakketten van 90 kWh per stuk en met een elektrisch vermogen onder de 100 kWh. U wilt voor dit bouwwerktuig 5 verwisselbare batterijpakketten aanschaffen. In dit geval mogen maximaal 3 verwisselbare batterijpakketten opgevoerd worden bij de subsidiabele meerkosten. Dat betekent dat u 3 x 90 kWh = 270 kWh opgeeft in de aanvraag. De overige 2 batterijpakketten vraagt u aan onder de formule voor verwisselbare batterijpakketten (A 2.11). 

Uw aanvraag voorbereiden

Wij beoordelen alleen volledige aanvragen. Zorg daarom dat u het volgende heeft als u de subsidie aanvraagt:

 • eHerkenning niveau 3. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina's Hulp bij inloggen en Iemand machtigen of gemachtigd worden.
 • Een kopie van de (nog niet definitief gesloten) ondertekende overeenkomst(en) voor de aanschaf met een ontbindende voorwaarde daarin.
 • Een overeenkomst met daarin het merk, het type en de handelsbenaming van de bouwmachine(s). En (als het van toepassing is) tenminste de volgende technische eigenschappen: de accucapaciteit in kilowattuur, het continu elektrisch motorvermogen in kilowatt en het vermogen van de brandstofcel in kilowatt.
 • Een uitslag van de mkb-toets wanneer u het subsidiepercentage van 30% aanvraagt.
 • De aanvragende onderneming staat voor het indienen van de aanvraag met een SBI-code geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
 • Bij aanvragen A2.7 Mobiel batterijpakket niet behorend bij een machine en A2.3 Aggregaat aangedreven door waterstof of waterstofdrager moet u een verklaring van de leverancier van de energie of waterstof meezenden dat uitsluitend gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare energie (A2.7) en hernieuwbare waterstof (A2.3). 

Vraagt u subsidie aan voor een bouwmachine zonder batterijpakket, of met batterijpakket met een motorvermogen van meer dan 100 kW? Dan voegt u ook een bewijs van de netto referentiekosten toe.

Intermediair machtigen (optioneel)

U kunt ook een intermediair machtigen die subsidie voor u aanvraagt. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. U moet dit formulier bewaren en hoeft dit niet mee te sturen bij de aanvraag.

Aanvragen

Vanaf 5 maart 2024, 9:00 uur, kunt u hieronder SSEB Aanschaf aanvragen. 

Na uw aanvraag

Na aanvraag van de subsidie ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. U vindt de ontvangstbevestiging ook in Mijn RVO. Het besluit op uw aanvraag krijgt u op verzoek per post en vindt u in Mijn RVO.

Verlenen wij subsidie aan u? Dan staat hier ook in voor welk bedrag. U ontvangt een voorschot van 90% van het subsidiebedrag.

Ook publiceren we mogelijk uw bedrijfsgegevens. Kijk voor meer informatie op Publicatieplicht staatssteun.

Vaststelling aanvragen

Binnen 12 maanden na ontvangst van de subsidieverlening vraagt u vaststelling aan. Is de bouwmachine niet binnen 12 maanden na de verleningsdatum leverbaar? Dien dan een verzoek tot uitstel in van maximaal 12 maanden. Hierbij moet u de vertraging kunnen aantonen met een verklaring van de leverancier.

Wij controleren bij vaststelling nog een keer of uw aanvraag en de bouwmachine(s) voldoen aan de voorwaarden. Als dit zo is, stellen we de subsidie vast en betalen we de laatste 10% uit. Het vastgestelde subsidiebedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag in de verleningsbeschikking.

Milieu-investeringsaftrek na uw aanvraag

Heeft u de SSEB Aanschaf aangevraagd? Dan komt u bijna altijd in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Standaard trekken we het vaste percentage milieu-investeringaftrek van 11,25%, berekend over de investeringskosten, af van het SSEB-subsidiebedrag. Ook als u de MIA niet aanvraagt of hier niet voor in aanmerking komt, brengen we dit percentage in mindering. In 2024 geldt deze vermindering niet voor bouwwerktuigen of hulpfuncties aangedreven door waterstof of waterstofdragers.

Eerst SSEB Aanschaf, dan MIA

U vraagt eerst de SSEB Aanschaf aan met een nog niet definitieve overeenkomst.

Let op: u moet de MIA zelf aanvragen. Doe dit binnen 3 maanden nadat de koop- of financial lease-overeenkomst definitief is gemaakt. Geef op het aanvraagformulier voor MIA aan dat u subsidie via SSEB ontvangt. Vul ook het subsidiebedrag in dat u ontvangt.

Wetten en regels 

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?