Open voor aanvragen

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
9 augustus 2022

Wilt u nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen (kopen of financial leasen) voor uw bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf. Deze regeling stimuleert de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines: bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 9 mei 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 december 2022
11:00 AM (CET)

De SSEB is open voor aanvragen van 9 mei, 09:00 uur tot en met 30 december 2022, 12:00 uur.

Deze regeling is bedoeld voor bedrijven in de bouwsector die in Nederland gevestigd zijn en die bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik. En voor bedrijven die bouwmachines aanschaffen en via lease of verhuur aan andere bedrijven aanbieden.

Op 1 juli 2022 kwam hiervoor aanvullend budget van € 20,2 miljoen beschikbaar. In totaal is er na deze ophoging in 2022 een budget van € 23,5 miljoen beschikbaar voor werktuigen en hulpfuncties in de SSEB Aanschaf. Hiermee kunnen we bijna alle aanvragen, die op 9 mei 2022 zijn ingediend, alsnog in behandeling nemen. Dit doen we op volgorde van de lotingsuitslag. Wordt één van deze aanvragen op de lijst ingetrokken of (gedeeltelijk) afgewezen? Dan gaat het vrijgevallen budget naar de eerstvolgende aanvraag op deze lijst, totdat het beschikbare subsidiebudget verdeeld is.

Let op
Het budget voor nieuwe emissieloze bouwwerktuigen en hulpfuncties in de SSEB Aanschaf was overtekend op 9 mei 2022.

Bedragen

Het totale subsidiebudget voor de SSEB Aanschaf in 2022 is € 25.170.000. Daarvan is:

 • € 1.670.000 beschikbaar voor bouwvoertuigen;
 • € 23,5 miljoen (€ 3,3 miljoen + aanvullend budget van € 20,2 miljoen) voor bouwwerktuigen en hulpfuncties.

De subsidie bedraagt per nieuwe emissieloze bouwmachine maximaal 40% (voor midden- en kleinbedrijf maximaal 50%) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor.

Voor alle bedrijven (van groot tot klein) is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine € 300.000.

Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen* maximaal € 1 miljoen aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen.

*Onder een groep van ondernemingen verstaan wij een economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen.

Budget SSEB Aanschaf

Bouwvoertuigen

Stand van zaken tot en met 29 juli 2022

 • Totaal jaarbudget 2022: € 1.670.000
 • Aangevraagd: € 1.141.404,13

Het restantbudget van € 528.595,87 is beschikbaar voor aanvragen die zijn ingediend op 9 mei 2022 voor de categorie bouwwerktuigen en hulpfuncties.

Bouwwerktuigen en hulpfuncties

Stand van zaken

 • Totaal jaarbudget 2022: € 23.500.000 + € 528.595,87 (dit is het restantbudget van bouwvoertuigen) = € 24.028.595,87.
 • Aangevraagd: € 29.400.000.

Nog niet alle subsidieaanvragen voor bouwwerktuigen en hulpfuncties zijn beoordeeld. Het kan zijn dat er aanvragen worden afgewezen omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Ook worden soms aanvragen weer ingetrokken. In beide gevallen komt er dan weer budget vrij.

Voorwaarden en verplichtingen

Wilt u in aanmerking komen voor de SSEB Aanschaf? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden en verplichtingen.

Bekijk alle voorwaarden en verplichtingen van SSEB Aanschaf

Aanvragen

U vraagt subsidie aan van 9 mei, 09:00 uur tot en met 30 december 2022 via de aanvraagknop. Subsidie aanvragen voor de categorie bouwvoertuigen is mogelijk tot en met 29 juli 2022.

Vervolgens komt u dan op de pagina 'Mijn aanvraag voor SSEB Aanschaf en Retrofit'. Kies daar opnieuw voor 'Subsidie aanvragen' en log in op eLoket.

Om aan te vragen, heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Als u bent ingelogd, kiest u voor 'nieuwe aanvraag' en selecteert u 'SSEB Aanschaf en Retrofit' waarna u start met de aanvraag.

Verplichte bijlagen

Wij beoordelen alleen volledige aanvragen. Zorg daarom dat u onderstaande documenten meestuurt met uw aanvraag:

 • kopie van de gesloten overeenkomst(en) voor de aanschaf. Deze mag geen onherroepelijke verplichtingen bevatten;
 • als u aanvraagt voor een bouwmachine zonder accupakket, of met accupakket maar dan met een motorvermogen ≥ 100 kw: bewijs netto referentiekosten;
 • kopie bankafschrift (ter verificatie van uw bankrekeningnummer);
 • uitslag mkb-toets.

Intermediair machtigen (optioneel)

U kunt ook een intermediair machtigen om subsidie voor u aan te vragen, als de regeling open is. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren.

Goed om te weten:

 • Nadat de subsidie online is aangevraagd, krijgt u altijd een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt deze ook terug in het eLoket onder 'Berichten'.
 • Het moment waarop de aanvraag bij ons binnenkomt, bepaalt de behandeling van uw aanvraag. Wij doen dit op volgorde van binnenkomst. Het besluit op uw aanvraag krijgt u per post en ziet u ook in wanneer u inlogt op eLoket.
 • Ontvangen we op de dag dat het budget is uitgeput meerdere volledige aanvragen? Dan bepalen we via loten de onderlinge rangschikking. Let op: Als u een aanvraag indient voor meerdere bouwmachines is het belangrijk te weten dat als er verplichte bijlagen van één bouwmachine ontbreken de gehele aanvraag als onvolledig wordt beschouwd. Daarom adviseren wij u per aanvraag één bouwmachine aan te vragen. Als u in één aanvraag voor meerdere bouwmachines doet die binnen twee verschillende budgetten vallen (budget voor bouwwerktuigen/ hulpfuncties en budget voor bouwvoertuigen) dan wordt er per bouwmachine en per budget geloot.
 • Is er subsidie aan u verleend? Dan krijgt u een verleningsbeschikking. Deze brief bevestigt dat wij aan u subsidie hebben verleend en voor welk bedrag. Tegelijkertijd krijgt u een voorschot van 90% van dit verleningsbedrag uitbetaald.

SSEB Aanschaf en MIA

Uw bouwmachine komt mogelijk in aanmerking voor zowel de SSEB Aanschaf en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). In de Milieulijst van de MIA ziet u om welke machines dit gaat. Maar u komt dit ook vanzelf tegen in het formulier van uw SSEB-aanvraag.

Staat de SCR-katalysator (met inbouw) op de Milieulijst van de MIA? Dan trekken wij een percentage van 11,25 % van de investeringskosten (aanschafkosten)  van het subsidiebedrag af dat u ontvangt voor de SSEB. Dit bedrag brengen we ook in mindering als u MIA niet aanvraagt of hierop geen aanspraak maakt, ondanks dat de investering op de Milieulijst van de MIA staat.

Eerst SSEB Aanschaf, dan MIA

U vraagt eerst de SSEB Aanschaf aan met een nog niet definitieve overeenkomst. Binnen 3 maanden nadat de aanschafovereenkomst definitief is gemaakt, doet u de MIA-melding.

Download de rekenvoorbeelden SSEB Aanschaf en MIA (pdf)

Na uw aanvraag

Heeft u een subsidieverlening ontvangen? Dan vraagt u tot uiterlijk 12 maanden daarna  vaststelling aan.  U doet dit via de blauwe knop hieronder. Is de bouwmachine niet leverbaar binnen 12 maanden na de verleningsdatum? Dien dan een verzoek tot uitstel bij ons in van maximaal 12 maanden. U moet de vertraging wel kunnen aantonen.

Wij controleren bij de vaststelling nogmaals of uw aanvraag en de geleverde bouwmachine(s) voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als dit zo is, stellen we daarna de subsidie vast en krijgt u de laatste 10% uitbetaald. Het vastgestelde subsidiebedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag dat in de verleningsbeschikking staat.

Alle gegevens en bewijsstukken die u nodig heeft bij de subsidieaanvraag en bij de vaststellingsaanvraag vindt u op de SSEB Aanschaf - voorwaarden en verplichtingen. Ook leest  u hier alles over de instandhoudingsverplichting.

Veelgestelde vragen

 • Bekijk de algemene veelgestelde vragen SSEB
 • Bekijk de veelgestelde vragen SSEB Aanschaf

Vragen over SSEB - Aanschaf?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?