Open voor aanvragen

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 oktober 2023

Wilt u nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen (kopen of financial leasen) voor uw bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf. Deze regeling stimuleert de aanschaf van nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines: bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 9 mei 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
dinsdag 31 oktober 2023
11:00 (CET)
Totaal budget:
€ 42.000.000

Wijziging budget en sluitingsdatum

Let op: het budget voor deze regeling is overtekend.

Dat betekent dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is. Het totale budget is op 22 september 2023 verhoogd van € 36 miljoen naar € 42 miljoen. Op 9 mei 2023 is er voor € 66,3 miljoen subsidie aangevraagd. Het extra budget gebruiken we voor aanvragen op de lotingslijst.

De sluitingsdatum van de SSEB Aanschaf is 31 oktober 2023. Dit was eerder 29 december 2023.

Voor wie?

Deze regeling is voor:

  • bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn en nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik;
  • bedrijven die nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen en deze aan andere bedrijven verhuren of leasen.

“We zijn al jaren bezig met onze uitstoot verlagen”

Aannemersbedrijf Gebr. van Breda schafte 2 elektrische bouwmachines aan met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel. De shovel en rupsgraafmachine zijn uitstootvrij. Directeur Jack van Breda: “De elektrische machines worden het meest gebruikt.”

Hoeveel subsidie krijgt u?

Voor alle bedrijven is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine € 300.000. De subsidie per nieuwe emissieloze bouwmachine is maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. Voor midden- en kleinbedrijf is dit maximaal 50%.

Het subsidiebedrag wordt verminderd met MIA-korting. Dit vaste percentage van 11,25% wordt berekend over de investeringskosten van de bouwmachine.

Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal € 1 miljoen aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen. Een groep van ondernemingen is een economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen.

Rekenvoorbeelden en rekentool

Rekenvoorbeelden laten zien hoe het SSEB subsidiebedrag in verschillende situaties berekend wordt. Met de rekentool kunt u een schatting maken van het subsidiebedrag.

Meerkosten en hoogte subsidie

De meerkosten berekenen we aan de hand van:

  • een formule voor emissieloze bouwmachines met een vermogen tot 100 kW
  • de referentiemethode voor emissieloze bouwmachines met een vermogen vanaf 100 kW of overige emissieloze bouwmachines
  • een formule die alleen geschikt is voor mobiele batterijpakketten

Voorwaarden

Om de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel Aanschaf aan te vragen moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Voor welke bouwmachines

Op de Lijst van bouwmachines staan bouwmachines die in aanmerking komen voor de SSEB Aanschaf. U krijgt geen SSEB Aanschaf meer voor een hoogwerker of een meeneemheftruck.

SSEB Aanschaf voor verwisselbare accupakketten

Schaft u een emissieloos bouwwerktuig aan met verwisselbare accupakketten? Dan mag u in 2023 één extra verwisselbaar accupakket tot de subsidiabele meerkosten rekenen. U rekent het aantal verwisselbare accupakketten mee dat in het bouwwerktuig zit als deze in bedrijf is, plus één extra.

Bijvoorbeeld: een bedrijf gebruikt een emissieloos bouwwerktuig met 2 verwisselbare accupakketten van ieder 90 kWh. U mag één extra verwisselbaar accupakket meerekenen in de subsidiabele kosten. Dat betekent dat u 180 kWh + 90 kWh extra = 270 kWh mag opgeven in de aanvraag.

Uw aanvraag voorbereiden

Wij beoordelen alleen volledige aanvragen. Zorg daarom dat u het volgende heeft als u de subsidie aanvraagt:

  • eHerkenning niveau 3. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.
  • Een kopie van de (nog niet definitief) gesloten overeenkomst(en) voor de aanschaf met een ontbindende voorwaarde daarin.
  • Een overeenkomst met daarin het merk, het type en de handelsbenaming van de bouwmachine(s). En (als het van toepassing is) tenminste de volgende technische eigenschappen: de accucapaciteit in kilowattuur, het continu elektrisch motorvermogen in kilowatt en het vermogen van de brandstofcel in kilowatt.
  • Een uitslag van de mkb-toets wanneer u het subsidiepercentage van 50% aanvraagt.

Vraagt u subsidie aan voor een bouwmachine zonder accupakket, of met accupakket met een motorvermogen van meer dan 100 kw? Dan voegt u ook een bewijs van de netto referentiekosten toe

Intermediair machtigen (optioneel)

U kunt ook een intermediair machtigen die subsidie voor u aanvraagt. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. U moet dit formulier bewaren en hoeft dit niet mee te sturen bij de aanvraag.

Aanvragen

Vanaf dinsdag 9 mei 2023, 9:00 uur vraagt u op deze pagina de SSEB Aanschaf aan.

Na uw aanvraag

Na aanvraag van de subsidie ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. U vindt de ontvangstbevestiging ook in eLoket. Het besluit op uw aanvraag krijgt u per post en vindt u in eLoket.

Verlenen wij subsidie aan u? Dan staat hier ook in voor welk bedrag. U ontvangt een voorschot van 90% van het subsidiebedrag.

Ook publiceren we mogelijk uw bedrijfsgegevens. Kijk op Publicatieplicht staatssteun voor meer informatie.

Vaststelling aanvragen

Binnen 12 maanden na ontvangst van de subsidieverlening vraagt u vaststelling aan. Is de bouwmachine niet binnen 12 maanden na de verleningsdatum leverbaar? Dien dan een verzoek tot uitstel in van maximaal 12 maanden. Hierbij moet u de vertraging kunnen aantonen.

Wij controleren bij vaststelling nog een keer of uw aanvraag en de bouwmachine(s) voldoen aan de voorwaarden. Als dit zo is, stellen we de subsidie vast en betalen we de laatste 10% uit. Het vastgestelde subsidiebedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag in de verleningsbeschikking.

Milieu-investeringsaftrek na uw aanvraag

Heeft u de SSEB Aanschaf aangevraagd? Dan komt u bijna altijd in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Vanaf 2023 trekken we standaard het vaste percentage milieu-investeringaftrek van 11,25%, berekend over de investeringskosten, af van het SSEB-subsidiebedrag. Dus ook als u de MIA niet aanvraagt of hier niet voor in aanmerking komt, wordt deze MIA-korting in mindering gebracht.

Eerst SSEB Aanschaf, dan MIA

U vraagt eerst de SSEB Aanschaf aan met een nog niet definitieve overeenkomst.

Let op: u moet de MIA zelf aanvragen. Doe dit binnen 3 maanden nadat de koop- of financial lease-overeenkomst definitief is gemaakt. Geef op het aanvraagformulier voor MIA aan dat u subsidie via SSEB ontvangt. Vul ook het subsidiebedrag in dat u ontvangt.

Wetten en regels

SSEB Aanschaf in 2024

In 2024 opent deze subsidieregeling opnieuw. Aanvragen kan dan vanaf 5 maart 2024.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?