Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2023

Wilt u nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen (kopen of financial leasen) voor uw bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf. Deze regeling stimuleert de aanschaf van nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines: bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 9 mei 2023
07:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 29 december 2023
11:00 (CET)
Totaal budget:
€ 36.000.000

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt momenteel geen subsidie aanvragen.

Voor wie?

Deze regeling is voor bedrijven in de bouwsector die in Nederland gevestigd zijn en die nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik. En voor bedrijven die nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen en via lease of verhuur aan andere bedrijven aanbieden.

Hoeveel subsidie krijgt u?

 • Voor alle bedrijven (van groot tot klein) is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine € 300.000.
 • Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal € 1 miljoen aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen. Onder een groep van ondernemingen verstaan wij een economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen.
Gebouw

Webinar Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel Aanschaf en Retrofit 2023

De SSEB opent op 9 mei 2023. In het webinar op donderdag 6 april hoort u alles over de SSEB Aanschaf en Retrofit in 2023.

Voor welke bouwmachines

SSEB Aanschaf is voor bouwmachines uit de lijst van bouwmachines onder onderdeel A ( met een J onder het kopje Aanschaf), onderdeel B (aandrijving hulpfunctie) of onderdeel C (bouwvoertuig).

Nieuw in 2023

In 2023 is de SSEB Aanschaf op een paar punten anders vergeleken met 2022.

Wijziging in de formule voor meerkosten

Het bedrag per kWh is in 2023 gewijzigd van € 800 naar € 700.

Formule is nu: A*kWh + M*kW + O, waarbij: A = € 700, kWh = accucapaciteit in kilowattuur, M = € 300, kW = continue elektrisch motorvermogen in kilowatt van op de bouwmachine beschikbare elektromotoren, O = € 7.000.

Mobiel batterijpakket (A 2.7)

Er is een specifieke formule voor de berekening van de meerkosten voor mobiele batterijpakketten (A 2.7). 

De formule is B*kWh – P, waarbij B = € 275, P = € 6.000.

Hulpfunctie

De elektrische aandrijfmotor met een brandstofcel of een loodvrij accupakket voor aandrijving van een opbouw (hulpfunctie) komt alleen in aanmerking als de hulpfunctie geplaatst wordt op een vrachtwagen met tenminste milieuklasse Euro VI.

Hoogwerker en meeneemheftruck

In 2023 krijgt u geen SSEB Aanschaf voor de hoogwerker en meeneemheftruck.

Emissieloos bouwwerktuig 300 kW met noodaggregaat

U kunt subsidie aanvragen voor een emissieloos bouwwerktuig vanaf 300 kW totaal elektrisch motorvermogen, die is voorzien van een ingebouwd aggregaat met verbrandingsmotor voor noodvoorziening. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De ingebouwde noodaggregaat heeft een gebruikstoestand waarbij de verbrandingsmotor automatisch wordt afgeschakeld als het bouwwerktuig energie onttrekt aan de batterij of is aangesloten op netstroom.
 • Het bouwwerktuig is voorzien van een optie tot online monitoring van de inzet van het bouwwerktuig, waaronder hoe vaak het ingebouwde aggregaat gebruikt wordt.
 • De kosten van de ingebouwde aggregaat horen niet tot de investeringskosten.
 • Het subsidiepercentage over de meerkosten is maximaal 30 of 40%.

Meerkosten en hoogte subsidie

De subsidie per nieuwe emissieloze bouwmachine is maximaal 40% (voor midden- en kleinbedrijf 50%) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. Dit wordt verminderd met 11,25% forfaitaire milieu-investeringsaftrek over de investeringskosten voor de bouwmachine tot maximaal € 300.000.

Rekenvoorbeelden

Onderstaande tabel geeft uitleg over de berekening van de meerkosten. Het document 'Rekenvoorbeelden SSEB Aanschaf' laat verschillende voorbeelden zien.

  Voorwaarden en verplichtingen

  Wilt u in aanmerking komen voor de SSEB Aanschaf? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden en verplichtingen.

  Bekijk alle voorwaarden en verplichtingen van SSEB Aanschaf

  Verplichte bijlagen

  Wij beoordelen alleen volledige aanvragen. Zorg daarom dat u onderstaande documenten meestuurt met uw aanvraag:

  • kopie van de gesloten overeenkomst(en) voor de aanschaf. Deze mag geen onherroepelijke verplichtingen bevatten;
  • De overeenkomst moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: het merk, type, de handelsbenaming. En (indien van toepassing) tenminste de volgende technische eigenschappen: de accucapaciteit in kilowattuur, het continu elektrisch motorvermogen in kilowatt en het vermogen van de brandstofcel in kilowatt;
  • als u aanvraagt voor een bouwmachine zonder accupakket, of met accupakket maar dan met een motorvermogen ≥ 100 kw: bewijs netto referentiekosten;
  • uitslag mkb-toets.

  Intermediair machtigen (optioneel)

  U kunt ook een intermediair machtigen om subsidie voor u aan te vragen, als de regeling open is. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren.

  Goed om te weten:

  • Nadat de subsidie online is aangevraagd, krijgt u altijd een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt deze ook terug in het eLoket onder 'Berichten'.
  • Het moment waarop de aanvraag bij ons binnenkomt, bepaalt de behandeling van uw aanvraag. Wij doen dit op volgorde van binnenkomst. Het besluit op uw aanvraag krijgt u per post en ziet u ook in wanneer u inlogt op eLoket.
  • Ontvangen we op de dag dat het budget is uitgeput meerdere volledige aanvragen? Dan bepalen we via loten de onderlinge rangschikking. Let op: Als u een aanvraag indient voor meerdere bouwmachines is het belangrijk te weten dat als er verplichte bijlagen van één bouwmachine ontbreken de gehele aanvraag als onvolledig wordt beschouwd. Daarom adviseren wij u per aanvraag één bouwmachine aan te vragen.
  • Is er subsidie aan u verleend? Dan krijgt u een verleningsbeschikking. Deze brief bevestigt dat wij aan u subsidie hebben verleend en voor welk bedrag. Tegelijkertijd krijgt u een voorschot van 90% van dit verleningsbedrag uitbetaald.

  SSEB Aanschaf en MIA

  Heeft u subsidie aangevraagd voor de aanschaf van een nieuwe bouwmachine? Dan komt u bijna altijd in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Vanaf 2023 trekken we het vaste percentage milieu-investeringaftrek van de investeringskosten af van het SSEB-subsidiebedrag. Ook als u de MIA niet aanvraagt of hier niet voor in aanmerking komt.

  Let op: u moet zelf een aanvraag voor de MIA doen. Doe dit binnen 3 maanden nadat de koop- of financial lease-overeenkomst definitief is. Geef op het aanvraagformulier voor MIA aan dat u subsidie via SSEB ontvangt. Vul ook het subsidiebedrag in dat u ontvangt via de SSEB.

  Eerst SSEB Aanschaf, dan MIA

  U vraagt eerst de SSEB Aanschaf aan met een nog niet definitieve overeenkomst. Binnen 3 maanden nadat de aanschafovereenkomst definitief is gemaakt, doet u de MIA-melding.

  Rekenvoorbeelden

  Bekijk de rekenvoorbeelden om te zien hoe het SSEB subsidiebedrag wordt berekend in verschillende situaties.

  Na uw aanvraag

  Heeft u een subsidieverlening ontvangen? Dan vraagt u tot uiterlijk 12 maanden daarna  vaststelling aan.  U doet dit via de blauwe knop hieronder. Is de bouwmachine niet leverbaar binnen 12 maanden na de verleningsdatum? Dien dan een verzoek tot uitstel bij ons in van maximaal 12 maanden. U moet de vertraging wel kunnen aantonen.

  Wij controleren bij de vaststelling nogmaals of uw aanvraag en de geleverde bouwmachine(s) voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als dit zo is, stellen we daarna de subsidie vast en krijgt u de laatste 10% uitbetaald. Het vastgestelde subsidiebedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag dat in de verleningsbeschikking staat.

  Alle gegevens en bewijsstukken die u nodig heeft bij de subsidieaanvraag en bij de vaststellingsaanvraag vindt u op de SSEB Aanschaf - voorwaarden en verplichtingen. Ook leest  u hier alles over de instandhoudingsverplichting.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Bent u tevreden over deze pagina?