Open voor aanvragen

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 november 2022

Wilt u nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen (kopen of financial leasen) voor uw bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf. Deze regeling stimuleert de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines: bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 9 mei 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 december 2022
11:00 AM (CET)
Totaal budget:
€ 25.170.000

Voor wie?

Deze regeling is voor bedrijven in de bouwsector die in Nederland gevestigd zijn en die bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik. En voor bedrijven die bouwmachines aanschaffen en via lease of verhuur aan andere bedrijven aanbieden.

Budget 2022

Let op: op 21 november 2022 is deze regeling overtekend.
Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend dan er geld beschikbaar is. Het kan zijn dat we niet alle aanvragen goedkeuren en soms trekken klanten hun aanvraag weer in. Dan komt een deel van het subsidiebudget weer vrij. U kunt daarom nog wel een aanvraag doen, maar de kans is klein dat u subsidie krijgt.
Doet u een aanvraag na 20 november? Dan kan het langer duren voor we uw aanvraag behandelen. We behandelen namelijk eerst alle aanvragen die zijn ingediend tot en met 20 november. Zo kunnen we zien of er nog budget over is voor uw aanvraag.
Als het subsidiebudget op is, leest u dit op deze pagina. Vanaf dan wijzen we nieuwe aanvragen af.

Het totale jaarbudget voor 2022 van de SSEB Aanschaf was € 25.170.000. Het is als volgt onderverdeeld:

 • € 1.002.941,62 voor bouwvoertuigen;
 • € 24.167.058,38 voor bouwwerktuigen en hulpfuncties.

De subsidie bedraagt per nieuwe emissieloze bouwmachine maximaal 40% (voor midden- en kleinbedrijf maximaal 50%) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor.

 • Voor alle bedrijven (van groot tot klein) is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine € 300.000.
 • Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal € 1 miljoen aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen. Onder een groep van ondernemingen verstaan wij een economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen.

SSEB Aanschaf in 2023

Het subsidiebudget voor SSEB Aanschaf voor 2023 is € 36 miljoen. U kunt subsidie aanvragen voor de ronde van 2023 vanaf 9 mei, 09:00 uur tot en met 29 december 2023, 12:00 uur.

Voorwaarden en verplichtingen

Wilt u in aanmerking komen voor de SSEB Aanschaf? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden en verplichtingen.

Bekijk alle voorwaarden en verplichtingen van SSEB Aanschaf

Aanvragen

Om aan te vragen, heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Als u bent ingelogd, kiest u voor 'nieuwe aanvraag' en selecteert u 'SSEB Aanschaf en Retrofit' waarna u start met de aanvraag.

Verplichte bijlagen

Wij beoordelen alleen volledige aanvragen. Zorg daarom dat u onderstaande documenten meestuurt met uw aanvraag:

 • kopie van de gesloten overeenkomst(en) voor de aanschaf. Deze mag geen onherroepelijke verplichtingen bevatten;
 • als u aanvraagt voor een bouwmachine zonder accupakket, of met accupakket maar dan met een motorvermogen ≥ 100 kw: bewijs netto referentiekosten;
 • kopie bankafschrift (ter verificatie van uw bankrekeningnummer);
 • uitslag mkb-toets.

Intermediair machtigen (optioneel)

U kunt ook een intermediair machtigen om subsidie voor u aan te vragen, als de regeling open is. Dat kan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. Vul dit samen in met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen, maar u moet het wel bewaren.

Goed om te weten:

 • Nadat de subsidie online is aangevraagd, krijgt u altijd een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt deze ook terug in het eLoket onder 'Berichten'.
 • Het moment waarop de aanvraag bij ons binnenkomt, bepaalt de behandeling van uw aanvraag. Wij doen dit op volgorde van binnenkomst. Het besluit op uw aanvraag krijgt u per post en ziet u ook in wanneer u inlogt op eLoket.
 • Ontvangen we op de dag dat het budget is uitgeput meerdere volledige aanvragen? Dan bepalen we via loten de onderlinge rangschikking. Let op: Als u een aanvraag indient voor meerdere bouwmachines is het belangrijk te weten dat als er verplichte bijlagen van één bouwmachine ontbreken de gehele aanvraag als onvolledig wordt beschouwd. Daarom adviseren wij u per aanvraag één bouwmachine aan te vragen. Als u in één aanvraag voor meerdere bouwmachines doet die binnen twee verschillende budgetten vallen (budget voor bouwwerktuigen/ hulpfuncties en budget voor bouwvoertuigen) dan wordt er per bouwmachine en per budget geloot.
 • Is er subsidie aan u verleend? Dan krijgt u een verleningsbeschikking. Deze brief bevestigt dat wij aan u subsidie hebben verleend en voor welk bedrag. Tegelijkertijd krijgt u een voorschot van 90% van dit verleningsbedrag uitbetaald.

SSEB Aanschaf en MIA

Uw bouwmachine komt mogelijk in aanmerking voor zowel de SSEB Aanschaf en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). In de Milieulijst van de MIA ziet u om welke machines dit gaat. Maar u komt dit ook vanzelf tegen in het formulier van uw SSEB-aanvraag.

Staat de bouwmachine op de Milieulijst van de MIA? Dan trekken wij een percentage van 11,25 % van de investeringskosten (aanschafkosten)  van het subsidiebedrag af dat u ontvangt voor de SSEB. Dit bedrag brengen we ook in mindering als u MIA niet aanvraagt of hierop geen aanspraak maakt, ondanks dat de investering op de Milieulijst van de MIA staat.

Eerst SSEB Aanschaf, dan MIA

U vraagt eerst de SSEB Aanschaf aan met een nog niet definitieve overeenkomst. Binnen 3 maanden nadat de aanschafovereenkomst definitief is gemaakt, doet u de MIA-melding.

Na uw aanvraag

Heeft u een subsidieverlening ontvangen? Dan vraagt u tot uiterlijk 12 maanden daarna  vaststelling aan.  U doet dit via de blauwe knop hieronder. Is de bouwmachine niet leverbaar binnen 12 maanden na de verleningsdatum? Dien dan een verzoek tot uitstel bij ons in van maximaal 12 maanden. U moet de vertraging wel kunnen aantonen.

Wij controleren bij de vaststelling nogmaals of uw aanvraag en de geleverde bouwmachine(s) voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als dit zo is, stellen we daarna de subsidie vast en krijgt u de laatste 10% uitbetaald. Het vastgestelde subsidiebedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag dat in de verleningsbeschikking staat.

Alle gegevens en bewijsstukken die u nodig heeft bij de subsidieaanvraag en bij de vaststellingsaanvraag vindt u op de SSEB Aanschaf - voorwaarden en verplichtingen. Ook leest  u hier alles over de instandhoudingsverplichting.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?