Iemand machtigen of gemachtigd worden

Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2024
Gepubliceerd op:
16 juni 2021

Met een machtiging regelt iemand anders uw digitale zaken bij ons. Dit noemen we ook wel handelen namens. We hebben verschillende machtigingen en formulieren om deze te regelen.

We leggen alle soorten graag aan u uit.

Machtiginggever en gemachtigde

Een machtiging is een afspraak tussen een machtiginggever en een gemachtigde. Als machtiginggever geeft u iemand toestemming om uw zaken bij ons te regelen. Die persoon is dan de gemachtigde. Hij kan bijvoorbeeld een aanvraag voorbereiden, subsidie aanvragen of de contactpersoon bij RVO zijn. Wij noemen een gemachtigde ook wel intermediair, tussenpersoon, adviseur of geautoriseerde.

Aanleveren van uw gegevens

U blijft zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van uw gegevens. Ook wanneer u iemand anders machtigt. Zorg ervoor dat uw gegevens kloppen en volledig zijn. En geef ze op tijd aan ons door.

Uw machtiging voorbereiden

U geeft een machtiging aan ons door met een formulier. Meestal kan dit digitaal. Bereid uw machtiging goed voor:

 • verzamel uw eigen gegevens, zoals uw relatie- of referentienummer bij RVO;
 • verzamel de gegevens van de gemachtigde;
 • bepaal wat de gemachtigde voor u mag doen;
 • bepaal hoe lang de machtiging geldt.

Misschien heeft de gemachtigde ook een relatie- of referentienummer van ons nodig. Dat betekent dat de gemachtigde bij ons ingeschreven moet staan voordat u hem kunt machtigen. Dit hangt af van de machtiging.

Wanneer is de machtiging actief?

De meeste machtigingen regelt u met een digitaal formulier. Sommige machtigingsformulieren downloadt u online en stuurt u met de post naar ons toe. Met een digitaal formulier is uw machtiging sneller actief. Geeft de machtiginggever de machtiging digitaal door? Dan is de machtiging meteen actief. Geeft de gemachtigde een verzoek voor de machtiging digitaal aan ons door? Deze wordt pas actief als de machtiginggever het verzoek goedkeurt. Een papieren machtiging behandelen wij binnen 5 werkdagen.

Machtiging voor regelingen en subsidies: agrarisch, natuur en visserij

Met het formulier Mijn machtigingen machtigt u iemand voor:

 • agrarische regelingen;
 • visserijregelingen;
 • visserijsubsidies;
 • natuurregelingen.

U en de gemachtigde moeten bij ons ingeschreven staan. Om de machtiging te regelen, logt u in op mijn.rvo.nl. Ga daarna naar Mijn dossier en klik onder Machtigingen op Registreren en beheren.

In het scherm Waarvoor machtigen vindt u alle mogelijkheden. Kies in ieder geval één regeling. Kiest u voor alle regelingen? Dan geeft u een volmacht af. De gemachtigde mag hiermee alle digitale handelingen voor u doen. Als wij een nieuwe machtiging toevoegen aan de lijst, valt deze ook automatisch onder uw volmacht.

Een volmacht geldt niet voor de identificatie en registratie van dieren (I&R). Machtigen voor I&R regelt u in de applicatie van I&R. Meer informatie hierover leest u verderop de pagina.

Machtiging doorgeven lukt niet

Lukt het niet om iemand op deze manier te machtigen? Gebruik dan het digitale formulier Toegang tot gegevens aanvragen. Dit formulier leggen we later op de pagina uit.

Handelen als gemachtigde

Bent u door een ander gemachtigd en wilt u iets regelen? Log dan met uw eigen gegevens in op mijn.rvo.nl en klik bovenaan de pagina op Handelen namens.

Toegang tot gegevens aanvragen

Lukt het niet om iemand te machtigen met het formulier Mijn machtigingen? Dan gebruikt u het digitale formulier Toegang tot gegevens aanvragen. Dit formulier is voor iedereen die geen machtiging kan regelen via Mijn machtigingen. Bijvoorbeeld als u zelf niet kunt inloggen, of als wij uw gegevens of de gegevens van een overleden bedrijfsvoerder hebben geblokkeerd.

Met dit formulier regelt de gemachtigde een machtiging of zaakwaarneming. U krijgt toegang tot de gegevens.

Verschil met formulier Mijn machtigingen

Bij het formulier Toegang tot gegevens aanvragen gaat een deel nog op papier. U vult als gemachtigde het formulier online in en print deze. Beide partijen ondertekenen daarna het geprinte formulier. U stuurt een scan van het formulier naar RVO. Dit doet u via Toegang tot gegevens aanvragen. Wij verwerken uw aanvraag binnen 5 werkdagen. Gebruikt u het formulier Mijn machtigingen? Dan is er geen verwerkingstijd. Uw machtiging is direct actief.

Machtigen bij geblokkeerde inloggegevens

In sommige situaties blokkeren wij uw inloggegevens. Dit gebeurt als:

 • uw agrarische bedrijf niet meer bij KVK staat ingeschreven;
 • de bedrijfsvoerder van een agrarisch bedrijf overlijdt.

Wilt u weer toegang tot uw eigen gegevens of de gegevens van een overleden bedrijfsvoerder? Gebruik dan het machtigingsformulier Toegang tot gegevens aanvragen. Wij leggen beide situaties graag aan u uit.

Uw bedrijf staat niet meer ingeschreven bij KVK

Als u uw agrarische bedrijf heeft uitgeschreven bij KVK, kunt u niet meer bij ons inloggen. Heeft u toch nog toegang nodig tot de gegevens van dit bedrijf? Dan kunt u iemand, bijvoorbeeld uzelf, machtigen. U kiest uit een machtiging voor één of meer regeling(en) of een volmacht. De gemachtigde mag hiermee alle digitale handelingen voor u doen. Hij kan dan:

 • gegevens raadplegen
 • subsidies aanvragen
 • perceelsgegevens wijzigen
 • betalingsrechten overdragen
 • productierechten overdragen
 • fosfaatrechten overdragen

De gemachtigde krijgt een relatienummer waarmee hij één jaar mag handelen namens het uitgeschreven bedrijf. Na dit jaar mag de gemachtigde de gegevens van het bedrijf nog 4 jaar raadplegen. Een gemachtigde mag geen relatiegegevens aanpassen. Als u dat wilt, neem dan zelf contact met ons op.

Gemachtigde of zaakwaarnemer na overlijden van de agrarische bedrijfsvoerder

Als u een dierbare verliest, komt er veel op u af. Naast het verdriet, moet u allerlei dingen regelen. Is de overledene een bedrijfsvoerder? Dan heeft hij vaak nog registraties bij ons waar u wat mee moet. Bij een bericht van overlijden blokkeren wij de inloggegevens van de bedrijfsvoerder. Om als erfgenaam, adviseur of derde zaken te doen namens de overledene heeft u een machtiging nodig.

Stuurt u met de machtiging een verklaring van erfrecht mee? Dan registreren wij u als gemachtigde. Als er (nog) geen verklaring van erfrecht is, registreren wij u als zaakwaarnemer. Gemachtigden kunnen iets meer regelen dan zaakwaarnemers. Meer informatie hierover leest u op de pagina Overlijden van de bedrijfsvoerder.

Machtiging voor I&R

Moet u pluimvee, broedeieren, runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen of honden registreren? Dat doet u in het I&R-systeem. Wilt u dat iemand anders uw I&R-administratie doet? Dan machtigt u een ander om voor u meldingen te doen. Deze persoon moet wel bij ons ingeschreven staan voordat u hem kunt machtigen. Wilt u voor iemand de I&R-administratie doen? Dan machtigt u uzelf om meldingen voor de ander te doen.

Machtiging voor duurzame of innovatieve subsidies

Wij hebben ook subsidies voor ondernemers die duurzaam of innovatief ondernemen. Wilt u dat iemand subsidie voor uw project aanvraagt en het hele proces begeleidt? Vul dan het formulier Machtiging intermediair subsidie in. In het formulier geeft u aan om welke subsidie het gaat. Wilt u voor meer subsidies een machtiging regelen? Dan geeft u dit voor iedere subsidie apart door.

Penvoerder in een samenwerkingsverband

Soms voert een samenwerkingsverband van verschillende organisaties een subsidieproject uit. De organisaties die samenwerken noemen we deelnemers. In zo’n samenwerking hebben wij contact met één van de deelnemers. Die persoon is de penvoerder.

Elke deelnemer in de samenwerking moet deze penvoerder machtigen. Daarvoor gebruikt u het formulier Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder. Elke deelnemer moet apart dit formulier invullen en ondertekenen. De penvoerder stuurt de ondertekende machtiging(en) mee met de subsidieaanvraag.

Informatieplicht energiebesparing

Moet u zich houden aan de energiebesparingsplicht? En wilt u hier een persoon of bedrijf voor machtigen? Gebruik het formulier Machtiging intermediair. De gemachtigde geeft dan de rapportages door en regelt alle communicatie.

U hoeft het bewijs van uw machtiging niet op te sturen. U moet deze wel kunnen laten zien als wij daar om vragen.

Ketenmachtiging WBSO, TEK, TVL, Subsidieregeling praktijkleren en de Berichtenbox

Wij hebben 4 regelingen waarbij het inloggen voor de gemachtigde net iets anders werkt. Het gaat om de:

Vraagt u als gemachtigde TEK of TVL aan of dient u een WBSO-aanvraag of Praktijkleren-aanvraag in via ons online aanvraagportaal? Dan heeft u eHerkenning niveau eH3 en een ketenmachtiging van eHerkenning nodig om in te loggen.

Ook als u de Berichtenbox voor bedrijven gebruikt, logt u in met ketenmachtiging. Meer informatie leest u op de pagina Berichtenbox voor bedrijven.

Voor andere regelingen werkt ketenmachtiging niet.

Op de website van eHerkenning leest u alles over ketenmachtiging. U regelt de ketenmachtiging via uw eHerkenningsleverancier.

Bent u tevreden over deze pagina?