Hulp bij inloggen

Laatst gecontroleerd op:
2 maart 2022
Gepubliceerd op:
17 juni 2021

Wilt u online iets bij ons regelen? Dan kunt u op verschillende manieren bij ons inloggen. De meest bekende inlogmiddelen zijn eHerkenning voor bedrijven en DigiD voor particulieren. We vertellen u alles over deze en andere inlogmiddelen. Ook vertellen we u hoe u direct inlogt op uw regeling.

Log in op uw regeling

Wilt u direct inloggen? Ga hiervoor naar de inlogpagina van uw regeling. Dan komt u in het juiste inlogsysteem terecht.

eHerkenning

Staat u ingeschreven bij KVK? Dan logt u in met eHerkenning bij ons en meer dan 450 andere overheidsorganisaties. U regelt uw eHerkenningsmiddel op eherkenning.nl. Daar vindt u een overzicht van leveranciers van eHerkenningsmiddelen en hun kosten. U kiest zelf een van de 6 leveranciers.

Veilig online zakendoen

Met eHerkenning doet u veilig online zaken met de overheid. eHerkenning is een persoonlijk inlogmiddel. U kunt dit middel niet delen of doorgeven aan anderen. eHerkenning heeft daarnaast verschillende betrouwbaarheidsniveaus. U vindt deze op de website van eHerkenning.

U logt in met een hoger niveau als wij bijvoorbeeld gevoelige bedrijfsgegevens van u nodig hebben. Of als wij hoge bedragen uitbetalen voor een regeling. U doorloopt dan meer controlestappen bij de aanvraag van uw eHerkenningsmiddel. Deze zijn voor de controle van uw identiteit.

Welk betrouwbaarheidsniveau heb ik nodig?

Wij gebruiken voor onze regelingen 2 betrouwbaarheidsniveaus: eHerkenning 2+ en eHerkenning 3. Welk niveau u nodig heeft, hangt af van de regeling. U vindt het niveau dat u minimaal nodig heeft op onze website bij de regeling.

Inloggen bij meer regelingen of andere organisaties?

Maakt u gebruik van meer regelingen bij ons of andere overheidsorganisaties? En hebben deze verschillende niveaus? Kies dan het hoogste niveau. U kunt dan ook altijd inloggen op regelingen waarvoor een lager niveau nodig is. Daarvoor heeft u wel de juiste machtigingen nodig.

Welke machtiging(en) heb ik nodig?

Vraagt u uw eHerkenningsmiddel aan? Dan moet u ook meteen doorgeven op welk betrouwbaarheidsniveau u dienst(en) van ons gaat afnemen. eHerkenning gebruikt het begrip machtiging om aan te geven bij welke regelingen van ons u mag inloggen. Dit geeft een u de zekerheid dat alleen bevoegde medewerkers bepaalde zaken online kunnen regelen.

Onze relaties gebruiken meestal de machtigingen: ‘RVO diensten op niveau eH2+’ en ‘RVO diensten op niveau eH3’. Wilt u weten welk betrouwbaarheidsniveau u minimaal nodig heeft voor uw machtiging? Kijk dan op onze website bij de regeling die u wilt aanvragen.

Toestemming tekenbevoegde

Een machtiging is voor u persoonlijk, net als eHerkenning. U moet voor de machtiging en het eHerkenningsmiddel toestemming krijgen van een tekenbevoegde in uw organisatie. Deze moet wel als tekenbevoegde geregistreerd staan in het Handelsregister van KVK. Ook kan de tekenbevoegde hiervoor een machtigingenbeheerder aanstellen.

Machtigingen bij meer regelingen of andere organisaties

Logt u in bij meer regelingen of bij andere overheidsorganisaties? Dan heeft u waarschijnlijk meer machtigingen nodig. Weet u niet welke machtiging(en) u heeft? Log dan in bij uw leverancier en controleer uw machtiging(en). Of neem contact op met de leverancier of de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, kunt u de machtiging direct aanpassen. Deze aanpassing kan geld kosten.

Inloggen op het niveau van de machtiging

Goed om te weten: u logt op de inlogpagina altijd in op het niveau van uw machtiging. Heeft u een machtiging voor ‘RVO diensten op niveau eH3’? Gebruik dan de knop ‘eH3 inloggen’. Dit doet u ook als voor een regeling niveau eH2+ nodig is.

Machtigingen van eHerkenning wijzigen

Wilt u uw machtiging wijzigen? Wij kunnen dit helaas niet voor u doen. Hiervoor neemt u contact op met uw eHerkenningsleverancier.

Overal inloggen met eH3

Kiest u voor eH3 met de machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’? Dan kunt u bij bijna al onze regelingen inloggen. Dit geldt niet voor de Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst. Daarvoor heeft u het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel nodig. Ook kunt u met eH3 en de juiste machtigingen bij veel overheidsorganisaties inloggen. eH3 kost wel meer dan eH2+. Houd bij uw aanvraag rekening met extra stappen voor de controle van uw identiteit.

Hoe regel ik een eHerkenningsmiddel?

U regelt uw eHerkenningsmiddel op de website eherkenning.nl. Daar kiest u zelf uit een van de 6 leveranciers uit het overzicht van leveranciers. Deze leveranciers hebben goedkeuring van de Rijksoverheid. Wel verschillen ze in het soort inlogmiddel en de prijs. De levertijd van een eHerkenningsmiddel is één tot 5 werkdagen. Houd er rekening mee dat u eHerkenning aanvraagt voor minimaal een jaar.

eHerkenning met spoed aanvragen

Heeft u snel eHerkenning nodig? Op de website van eHerkenning vindt u per leverancier een link naar de spoedprocedure. Neem voor uw aanvraag contact op met uw eHerkenningsleverancier of de machtigingenbeheerder in uw organisatie.

Geef aan welk eHerkenningsniveau en welke machtiging u nodig heeft. Meestal krijgt u dan binnen 24 uur eHerkenning of een ketenmachtiging. Houd wel rekening met mogelijke extra kosten en voorwaarden.

Inlogproblemen eHerkenning

Heeft u problemen met inloggen? Vaak kan uw leverancier u helpen. Hieronder leest u wat moet doen bij een aantal inlogproblemen.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt

Als u uw inloggegevens kwijt bent, neemt u contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Ik krijg een foutmelding

Krijgt u een foutmelding na uw inlog? Bespreek dit met uw leverancier of machtigingenbeheerder.

U krijgt bijvoorbeeld een melding over een te laag betrouwbaarheidsniveau. Dan moet u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger niveau en de juiste machtiging aanvragen.

Of u krijgt de melding dat u geen machtiging heeft voor de dienst. Controleer dan of u de juiste machtiging(en) heeft. Log daarvoor in bij uw leverancier. Heeft u niet de juiste machtiging? Dan neemt u contact op met uw leverancier of de machtigingenbeheerder. Als uw organisatie een beheermodule heeft, kunt u de machtiging direct aanpassen. Deze aanpassing kan geld kosten.

Vragen eHerkenning

Heeft u vragen over eHerkenning? Op de website van eHerkenning leest u alles over het gebruik van eHerkenning. Heeft u andere vragen? Stel deze dan aan ons. Of neem contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of de machtigingenbeheerder in uw organisatie.

DigiD

Bent u particulier en heeft u geen KVK-nummer? Dan logt u bij ons in met DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Voor uw aanvraag DigiD heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig.

Persoonlijk inlogmiddel

Met DigiD doet u veilig online zaken met de overheid. Uw DigiD is een persoonlijk middel. Net zoals uw paspoort. Geef uw codes en inloggegevens dus niet aan anderen.

Manieren van inloggen

DigiD kent verschillende manieren van inloggen:

  • DigiD app. Dit is de makkelijkste manier om veilig in te loggen. U hoeft geen wachtwoord meer te onthouden. U kiest zelf uw pincode.
  • DigiD met sms-controle. U kiest zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Identiteitskaart. U logt in met uw identiteitskaart en DigiD app. Bij ons is deze manier van inloggen wel mogelijk, maar nog niet nodig.

Hoe regel ik DigiD?

U vraagt uw DigiD aan op de website van DigiD. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 3 werkdagen een activeringscode. Voor uw aanvraag DigiD heeft u een BSN nodig.

Inlogproblemen DigiD

Heeft u problemen met inloggen? Soms kunnen wij u helpen en soms kunt u terecht bij DigiD. Hieronder leest u wat u moet doen bij een aantal inlogproblemen.

Ik krijg een foutmelding

Krijgt u op de website van DigiD een foutmelding? Lukt het u niet om in te loggen? Of loopt u vast op de website? Neem dan contact op met DigiD. Of gebruik de zoekfunctie op de website van DigiD.  

In een aantal situaties kunt u bij ons niet meer inloggen. Hieronder vindt u een paar voorbeelden.

U heeft een BSN, maar nu ook een KVK-nummer

Heeft u zich bij ons ingeschreven als particulier met een BSN? En bent u nu een eenmanszaak begonnen? Dan staat uw bedrijf geregistreerd bij KVK met een KVK-nummer. Wij krijgen dit door van KVK. U moet vanaf dan inloggen met eHerkenning in plaats van DigiD.

U bent uitgeschreven in Nederland

Bent u verhuisd naar het buitenland en heeft u zich uitgeschreven? Dan kunt u bij ons niet meer inloggen met DigiD. U moet zich opnieuw laten registreren als buitenlandse relatie. Daarna logt u in als buitenlandse aanvrager. U leest verderop meer over inloggen vanuit het buitenland onder Andere manieren van inloggen.

Vragen DigiD

Heeft u andere vragen over DigiD? Neem dan gerust contact met ons op.

Andere manieren van inloggen

Kunt u geen eHerkenning of DigiD regelen? Dan kunt u op een aantal andere manieren bij ons inloggen. Heeft u wel eHerkenning of DigiD, dan is dit niet mogelijk.

Gebruikerscode en wachtwoord

Bij sommige regelingen kunt u inloggen via de mogelijkheid 'Anders inloggen'. U logt dan in met een gebruikerscode en wachtwoord. Deze krijgt u van ons. Dit kan alleen in een van de volgende situaties:

  • U gebruikt een Voice Response (VRS) voor Identificatie en Registratie (I&R).
  • U gebruikt een bedrijfsmanagementsysteem (webservice).
  • U heeft geen BSN of KVK-nummer.
  • U heeft een buitenlands bedrijf zonder KVK-nummer.
  • U heeft een buitenlands bedrijf met KVK-nummer, maar zonder hoofd- of nevenvestiging in Nederland.
  • U kunt niet inloggen in het buitenland met EU-login.

U krijgt een gebruikerscode en wachtwoord nadat wij u telefonisch registreren. Neem hiervoor contact met ons op.

Inloggen vanuit het buitenland

Logt u in vanuit het buitenland? Dan logt u in met EU-login of een RVO.nl-account. Op de inlogpagina van de regeling ziet u de mogelijkheden.

EU-login

Komt u niet uit Nederland, maar wel uit Europa? Dan kunt u voor een aantal regelingen inloggen met de elektronische identiteitskaart van uw land. Als dat mogelijk is, staat de EU-loginknop op de inlogpagina. Als u hierop klikt, ziet u welke landen EU-login gebruiken.

Logt u voor de eerste keer in met EU-login? Dan logt u in met de inloggegevens van uw EU-loginmiddel. Ook logt u één keer in met uw gebruikerscode en wachtwoord. U krijgt deze nadat u zich bij ons registreert. Uw registratie is nodig om uw identiteit te bevestigen. Heeft u zich nog niet bij ons geregistreerd? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op.

Lukt het niet om in te loggen met uw EU-loginmiddel? Dan logt u in met een gebruikerscode en wachtwoord. U krijgt deze nadat wij u telefonisch hebben geregistreerd. Neem hiervoor contact met ons op.

RVO.nl-account

Bent u een buitenlandse aanvrager? En ziet u geen EU-loginknop op de pagina? Dan kunt u niet inloggen met EU-login. Voor een aantal regelingen kunt u inloggen met uw RVO.nl-account. Via deze link logt u in, maar maakt u hiervoor ook een account aan.

Inlogproblemen andere manieren van inloggen

Heeft u vragen over gebruikerscode en wachtwoord, EU-login of het RVO.nl-account? Neem dan gerust contact met ons op.

Bent u tevreden over deze pagina?