Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Laatst gecontroleerd op:
31 mei 2024
Gepubliceerd op:
19 december 2022

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen met minimaal 7% van de totale omzet in 2022 aan energiekosten. Met behulp van deze tegemoetkoming kreeg u als energie-intensieve mkb’er meer ademruimte om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

De TEK is gesloten. De regeling was open voor aanvragen van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U vroeg met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Vroeg u TEK aan? U had tot 31 mei 2024 17:00 uur de tijd uw volledige vaststellingsverzoek in te sturen, inclusief eventuele bijlagen zoals een accountantsprotocol. Heeft u nog geen vaststellingsverzoek ingediend? Doe dit dan alsnog. 

Definitieve modelprijzen bekend

De definitieve modelprijzen 2023 zijn bekend. Deze zijn gelijk aan de voorlopige modelprijzen. De definitieve modelprijzen zijn € 1,36 per m3 voor gas en € 0,36 per kWh voor elektriciteit. Met onze rekentool krijgt u snel een indicatie van uw subsidie. Ontving u een te hoog voorschot? Dan betaalt u dit terug zonder rente. Ook bieden we ruime betalingsmogelijkheden. We denken hierin graag met u mee. 

Animatievideo TEK

Video: de TEK in het kort

In deze animatie leggen wij de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) kort uit.

Ook organiseerden wij 2 webinars over de TEK:

 • In een webinar op dinsdag 14 maart 2023 legden wij u de regeling uit. Kijk het webinar terug.
 • In een webinar op dinsdag 13 februari 2024 vertelden wij u meer over het proces van de vaststelling. Kijk dit webinar terug

Begrippenlijst

Uitleg over de begrippen die wij gebruiken in deze regeling vindt u op de pagina Begrippenlijst TEK.

Voor wie?

De TEK stond open voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. Dit betekent dat uw energiekosten minimaal 7% van de omzet (in 2022) moesten bedragen om in aanmerking te komen. We noemen dit de energie-intensiteitseis.

Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling, mogen ook aanvragen.

Ook groepen verbonden ondernemingen konden in aanmerking komen, als zij als groep aan de voorwaarden voldoen. Lees meer over verbonden ondernemingen.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw onderneming, vereniging of stichting voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets;
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is in Nederland gevestigd en staat met handelsnaam ingeschreven bij het Handelsregister van KVK;
  • Heeft u geen vestiging met handelsnaam ingeschreven? Wij zien u soms ook als ondernemer als u aangifte omzetbelasting doet. Uw omzet mag niet te laag zijn.
  • Doet u ook geen aangifte omzetbelasting? U heeft soms toch een onderneming als u omzet heeft die is vrijgesteld van omzetbelasting.
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven bij KVK;
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is energie-intensief. Dit betekent dat minimaal 7% van de omzet van 2022 bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).
 • U heeft een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van uw onderneming, vereniging of stichting).

Let op: heeft u voor een van uw aansluitingen een vast energiecontract waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling? En is dit contract ingegaan voor 1 november 2022 en eindigt het na 31 december 2023? Dan krijgt u voor deze aansluiting geen subsidie. Wel telt het verbruik van deze aansluiting mee voor het berekenen van uw energie-intensiteit. U geeft bij uw aanvraag dus al uw aansluitingen op.

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Heeft u tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit wordt in mindering gebracht op uw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die u in november en december 2022 heeft gekregen van uw energieleverancier.
 • Levert u elektriciteit terug aan het net? Dan ontvangen wij van uw netbeheerder ook uw standaardjaarinvoeding (SJI). Dit is de hoeveelheid energie die u gemiddeld per jaar teruglevert. Dit gaat van uw verbruik af.

Hoe berekenen wij uw energie-intensiteit?

Bekijk de video en lees onder deze video meer over hoe wij uw energie-intensiteit berekenen.

Energie-intensiteit TEK

Video: energie-intensiteiteis uitgelegd

Ontdek of u voldoet aan de energie-intensiteitseis. U berekent dit in 3 stappen.

Wij bepaalden vooraf of u aan de energie-intensiteitseis voldoet. Dit gaat als volgt:

 • We krijgen een schatting van uw jaarverbruik van uw netbeheerder: het standaardjaarverbruik (SJV) in m3 gas en de standaardjaarafname (SJA) in kWh elektriciteit. Wij rekenen met deze bedragen om te zorgen dat wij zo snel mogelijk een voorschot kunnen uitbetalen. Er zijn enkele situaties waarin deze schatting mogelijk niet klopt. U kunt in het aanvraagformulier aangeven of u denkt dat dit ook voor u geldt.
 • We rekenen met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs (van het 4e kwartaal van) 2022. Op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de modelprijzen voor gas en elektriciteit bepaald. Deze zijn vastgesteld op € 2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.
 • U voldoet aan de eis (en kwam dus in aanmerking voor deze regeling) als uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet in 2022 bedroegen.

Bekijk op onze pagina Rekenvoorbeelden energie-intensiteit TEK om inzicht te krijgen hoe wij dit berekenen.

Veelgestelde vragen

 Hieronder leest u 5 veelgestelde vragen.

Subsidiebasis

 • Voor de TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit*.
 • U ontvangt maximaal € 160.000 subsidie (per onderneming of per groep verbonden ondernemingen).
 • We kijken naar het totaalbedrag per onderneming (of per groep), niet per energiecontract of per locatie.
 • U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs*. De energiekosten tot aan de drempelprijs draagt u volledig zelf.
 • Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.

*Wij rekenen met een minimale prijs (drempelprijs) en maximale prijs. 

  Gas Elektriciteit
Drempelprijs  € 1,19  € 0,35
Maximale prijs  € 3,19  € 0,95

Wij berekenen uw tegemoetkoming met een maximum bedrag. Voor gas rekenen we nooit meer dan  € 2,00 per m3, bestaande uit € 3,19 (maximale prijs) - € 1,19 (drempelprijs). Voor elektriciteit is dit nooit meer dan € 0,60 per kWh, bestaande uit € 0,95 (maximale prijs) - € 0,35 (drempelprijs) per kWh.

Uw tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximum bedragen. Voor gas dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en voor elektriciteit 50% van € 0,60 = € 0,30. Uw voorschot bedraagt 35%* hiervan.

*Dit percentage is op 20 maart 2023 verlaagd van 50% naar 35%. Dit is lager dan gebruikelijk, omdat het Centraal Planbureau inschat dat de energieprijzen gaan dalen. Zo willen we het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk houden. Lees meer over de wijziging in de Staatscourant.

Subsidiebedrag en modelprijzen

We berekenen uw subsidie met de modelprijzen voor gas en elektriciteit. De energie-intensiteit met de modelprijzen van 2022 en uw definitieve subsidie met de modelprijzen van 2023.   

Bij het berekenen van het voorschot waren de modelprijzen 2023 nog niet bekend. Daarom zijn in de berekening van uw voorschot de prijzen gebruikt die maximaal vergoed worden door de TEK. U ontving een voorschot van 35% hiervan. Dit was lager dan u van ons gewend bent. We probeerden hiermee te voorkomen dat u op een later moment (een deel van) het voorschot moet terugbetalen. 

Eind februari zijn de definitieve modelprijzen 2023 bekendgemaakt:

•    De definitieve modelprijs gas 2023 is € 1,36
•    De definitieve modelprijs elektriciteit 2023 is € 0,36

Bekijk hoe wij uw voorschot en subsidie berekenen.

Rekentool

Om u alvast een indicatie te geven van uw definitieve subsidie, bieden wij een rekentool aan. Met deze tool berekent u gemakkelijk uw subsidiebedrag. De rekentool is gebaseerd op de definitieve modelprijzen. Deze modelprijzen zijn afgeleid van cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). U vindt de rekentool via onderstaande knop.

Hoe werkt de rekentool?

 • U vult het subsidieverbruik in voor gas en elektriciteit. Dit is terug te vinden in de TEK-aanvraag, in het tabblad 'Subsidieberekening'. Onderaan dat tabblad vindt u de kop 'Uw subsidiabel verbruik per aansluiting'. U gebruikt de totaalbedragen om de rekentool in te vullen. 
 • U vult het voorschotbedrag in dat u ontving.
 • De tool berekent hoeveel subsidie de ondernemer ontvangt of terugbetaalt. 

Let op: ontving u in november en december 2022 compensatie voor energiekosten als kleinverbruiker? Hiermee houdt deze tool geen rekening. In dat geval trekt u 2 x € 190 af van het eindtotaal.

Uw aanvraag voorbereiden

Kwam u in aanmerking voor de TEK? Lees wat u nodig had om uw aanvraag voor te bereiden.

Uit de praktijk

In onderstaande video vertelt restauranteigenaar Jeroen Andriesse over de uitdaging die de stijgende energieprijzen voor hem betekenden. Hij vroeg de TEK aan en ontving een voorschot.

TEK Praktijkverhaal Metropole - September 2023 - Versie 2

Bent u benieuwd naar zijn volledige verhaal? Lees dan "De TEK gaf ons meer financiële zekerheid".

Na uw aanvraag

Vroeg u de TEK aan? Kijk dan wat er verder gebeurt. Wanneer ontvangt u uw voorschot? En wanneer stellen we uw definitieve subsidie vast?

Lees wat er na uw aanvraag gebeurt

Wilt u weten hoe we ervoor staan met de TEK? Op de pagina 'TEK in beeld' ziet u de resultaten tot nu toe, zoals hoeveel aanvragen al zijn ingediend en van welke sectoren de meeste aanvragen komen.

Bekijk de resultaten tot nu toe

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Gebruik de livechat via de oranje chatballon rechts onderaan deze pagina of bel ons TEK-telefoonnummer: 088 042 44 60. Onze medewerkers zitten op werkdagen van 08:30 en 17:00 uur voor u klaar en helpen u graag verder.

Wilt u advies of heeft u vragen over hoe om te gaan met hogere energiekosten?

 • Kijk op KVK Energie besparen voor praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf.
 • Ondernemersplein biedt u veel informatie over verduurzamen, energie opwekken, milieuregels en CO2 verminderen.
 • Bekijk ook onze pagina Energie besparen nu en straks voor tips over verduurzamen en regelingen die u daarbij helpen.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?