Open voor aanvragen

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Gepubliceerd op:
19 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 september 2023

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

De TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Animatievideo TEK

Video: de TEK in het kort

In deze animatie leggen wij de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) kort uit.

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan aan!

De regeling is op 28 februari 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. De Europese Commissie (EC) heeft akkoord gegeven op de regeling.

Begrippenlijst

Uitleg over de begrippen die wij gebruiken in deze regeling vindt u op de pagina Begrippenlijst TEK.

Voor wie?

De TEK is voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. Dit betekent dat uw energiekosten in minimaal 7% van de omzet (in 2022) moeten bedragen om in aanmerking te komen. We noemen dit de energie-intensiteitseis.

Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling, mogen ook aanvragen.

Ook groepen verbonden ondernemingen kunnen in aanmerking komen, mits zij als groep aan de voorwaarden voldoen. Lees meer over verbonden ondernemingen.

TEK-webinar

Op 14 maart 2023 organiseerden wij een webinar waarin wij deze regeling aan u uitlegden. Heeft u dit webinar gemist? Of wilt u nog iets nazien? Kijk het webinar terug.

Vragen uit het webinar

Tijdens het webinar werden vragen gesteld. We zetten een aantal veelgestelde vragen uit het webinar op een rij:

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw onderneming, vereniging of stichting voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets;
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is in Nederland gevestigd en staat met handelsnaam ingeschreven bij het Handelsregister van KVK;
  • Heeft u geen vestiging met handelsnaam ingeschreven? Wij zien u soms ook als ondernemer als u aangifte omzetbelasting doet. Uw omzet mag niet te laag zijn.
  • Doet u ook geen aangifte omzetbelasting? U heeft soms toch een onderneming als u omzet heeft die is vrijgesteld van omzetbelasting.
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven bij KVK;
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is energie-intensief. Dit betekent dat minimaal 7% van de omzet van 2022 bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).
 • U heeft een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van uw onderneming, vereniging of stichting).

Let op: heeft u voor een van uw aansluitingen een vast energiecontract waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling? En is dit contract ingegaan voor 1 november 2022 en eindigt het na 31 december 2023? Dan krijgt u voor deze aansluiting geen subsidie. Wel telt het verbruik van deze aansluiting mee voor het berekenen van uw energie-intensiteit. U geeft bij uw aanvraag dus al uw aansluitingen op.

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Heeft u tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit wordt in mindering gebracht op uw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die u in november en december heeft gekregen van uw energieleverancier.
 • Levert u elektriciteit terug aan het net? Dan ontvangen wij van uw netbeheerder ook uw standaardjaarinvoeding (SJI). Dit is de hoeveelheid energie die u gemiddeld per jaar teruglevert. Dit gaat van uw verbruik af.

Hoe berekenen wij uw energie-intensiteit?

Bekijk de video en lees onder deze video meer over hoe wij uw energie-intensiteit berekenen.

Energie-intensiteit TEK

Video: energie-intensiteiteis uitgelegd

Ontdek snel of u voldoet aan de energie-intensiteitseis. U berekent dit in 3 stappen.

Wij bepalen vooraf of u aan de energie-intensiteitseis voldoet. Dit gaat als volgt:

 • We krijgen een schatting van uw jaarverbruik van uw netbeheerder: het standaardjaarverbruik (SJV) in m3 gas en de standaardjaarafname (SJA) in kWh elektriciteit. Wij rekenen met deze bedragen om te zorgen dat wij zo snel mogelijk een voorschot kunnen uitbetalen. Er zijn enkele situaties waarin deze schatting mogelijk niet klopt. U kunt in het aanvraagformulier aangeven of u denkt dat dit ook voor u geldt.
 • We rekenen met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs (van het 4e kwartaal van) 2022. Op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de modelprijzen voor gas en elektriciteit bepaald. Deze zijn vastgesteld op € 2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.
 • U voldoet aan de eis (en komt dus in aanmerking voor deze regeling) als uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet in 2022 bedragen.

Bekijk op onze pagina Rekenvoorbeelden energie-intensiteit TEK om inzicht te krijgen hoe wij dit berekenen.

Subsidiebasis

 • Voor de TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit*.
 • U ontvangt maximaal € 160.000 subsidie (per onderneming of per groep verbonden ondernemingen).
 • We kijken naar het totaalbedrag per onderneming (of per groep), niet per energiecontract of per locatie.
 • U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs*. De energiekosten tot aan de drempelprijs draagt u volledig zelf.
 • Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.

*Wij rekenen met een minimale prijs (drempelprijs) en maximale prijs. 

  Gas Elektriciteit
Drempelprijs  € 1,19  € 0,35
Maximale prijs  € 3,19  € 0,95

Wij berekenen uw tegemoetkoming met een maximum bedrag. Voor gas rekenen we nooit meer dan  € 2,00 per m3, bestaande uit € 3,19 (maximale prijs) - € 1,19 (drempelprijs). Voor elektriciteit is dit nooit meer dan € 0,60 per kWh, bestaande uit € 0,95 (maximale prijs) - € 0,35 (drempelprijs) per kWh.

Uw tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximum bedragen. Voor gas dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en voor elektriciteit 50% van € 0,60 = € 0,30. Uw voorschot bedraagt 35%* hiervan.

*Dit percentage is op 20 maart 2023 verlaagd van 50% naar 35%. Dit is lager dan gebruikelijk, omdat het Centraal Planbureau inschat dat de energieprijzen gaan dalen. Zo willen we het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk houden. Lees meer over de wijziging in de Staatscourant.

Hoe berekenen wij uw subsidie?

We berekenen uw subsidie met de modelprijzen voor gas en elektriciteit. De energie-intensiteit met de modelprijzen van 2022 en uw definitieve subsidie met de modelprijzen van 2023.  

De prijs van energie staat niet vast. Dit betekent dat we vooraf niet precies kunnen bepalen hoeveel definitieve subsidie u krijgt. Wij begrijpen dat dit veel onzekerheid geeft. Daarom geven wij een voorschot van 35%. Hiermee houden we het risico dat u achteraf moet terugbetalen zo klein mogelijk.

Bekijk hoe wij uw voorschot en subsidie berekenen.

Uw aanvraag voorbereiden

Komt u in aanmerking voor de TEK en bent u van plan om tegemoetkoming aan te vragen? Bereid dan uw aanvraag voor. Wij hebben voor u op een rij gezet welke gegevens u nodig heeft voor uw aanvraag.

Aanvragen

U vraagt de TEK aan tussen 21 maart 09:00 uur en 2 oktober 17:00 uur. Dit kan met terugwerkende kracht over de periode november 2022 tot en met december 2023. U dient 1 aanvraag in voor deze hele periode. Klik hiervoor op de knop 'Direct aanvragen'.

Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig. Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? En bent u degene die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf? Dan mag u ook inloggen met DigiD. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.

Wij vragen u alleen gebruik te maken van deze regeling als het echt noodzakelijk is.

Uit de praktijk

In onderstaande video vertelt restauranteigenaar Jeroen Andriesse over de uitdaging die de stijgende energieprijzen voor hem betekenden. Hij vroeg de TEK aan en ontving een voorschot.

TEK Praktijkverhaal Metropole - September 2023 - Versie 2

Bent u benieuwd naar zijn volledige verhaal? Lees dan "De TEK gaf ons meer financiële zekerheid".

Na uw aanvraag

Heeft u een aanvraag gedaan? Dan gaan wij deze beoordelen. Wat gebeurt er verder? Wanneer ontvangt u uw voorschot? En wanneer stellen we uw definitieve subsidie vast?

Lees wat er na uw aanvraag gebeurt

Wilt u weten hoe we ervoor staan met de TEK? Op de pagina 'TEK in beeld' ziet u de resultaten tot nu toe, zoals hoeveel aanvragen al zijn ingediend en van welke sectoren de meeste aanvragen komen.

Bekijk de resultaten tot nu toe

  Vragen?

  Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Bel ons TEK-telefoonnummer: 088 042 44 60 of gebruik de livechat via de oranje chatballon rechts onderaan deze pagina. Onze medewerkers helpen u graag verder.

  Info in English

  Wilt u advies of heeft u vragen over hoe om te gaan met hogere energiekosten?

  • Via het KVK Energieloket krijgt u persoonlijk advies en praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf.
  • Ondernemersplein biedt u veel informatie over verduurzamen, energie opwekken, milieuregels en CO2 verminderen.
  • Bekijk ook onze pagina Energie besparen nu en straks voor tips over verduurzamen en regelingen die u daarbij helpen.
  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?