Gesloten voor aanvragen

TEK: na uw aanvraag

Gepubliceerd op:
31 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 april 2024

Op deze pagina leest u wat er na uw aanvraag Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) gebeurt.

Medio maart starten we met de TEK-vaststelling. Zodra u kunt vaststellen, ontvangt u van ons bericht. Wilt u uw TEK-dossier inzien of uw aanvraag beheren? Klik dan op onderstaande knop.

Definitieve modelprijzen bekendgemaakt

De definitieve modelprijzen 2023 zijn bekendgemaakt. Deze zijn gelijk aan de voorlopige modelprijzen. Met onze rekentool berekent u eenvoudig uw subsidiebedrag. Moet u na de vaststelling in 2024 (een deel) van uw voorschot terugbetalen? Dit gaat zonder rente en met ruime terugbetaalmogelijkheden. Ook is een persoonlijke terugbetaalregeling mogelijk. We denken hierin graag met u mee.

Begrippenlijst

Uitleg over de begrippen die wij gebruiken in deze regeling vindt u op de pagina Begrippenlijst TEK.

In beeld: wat gebeurt er na uw aanvraag?

In onderstaande afbeelding brengen wij in beeld hoe het proces na uw aanvraag verloopt. Onder de afbeelding leggen we dit verder uit.

Een overzicht van de verschillende stappen in het proces nadat een ondernemer een TEK-aanvraag indient

Definitieve modelprijzen 

We stellen uw subsidie vast met de modelprijzen gas en elektriciteit 2023. De definitieve modelprijzen zijn eind februari bekendgemaakt. Deze zijn gelijk aan de voorlopige modelprijzen:

•    De definitieve modelprijs gas 2023 is € 1,36.
•    De definitieve modelprijs elektriciteit 2023 is € 0,36.

De definitieve modelprijzen 2023 zijn lager dan de prijzen waarmee we uw maximale subsidie en uw voorschot berekenden. Dit betekent dat uw definitieve subsidie lager is dan uw maximale subsidiebedrag. Is uw definitieve subsidie ook lager dan het voorschot dat u ontving? Dan betaalt u het verschil aan ons terug.

Afbeelding: berekening definitieve subsidie

Wilt u meer inzicht in hoe wij uw definitieve subsidie berekenen? Bekijk dan onderstaande afbeelding. Op onze pagina berekening voorschot en subsidiebedrag TEK vindt u meer informatie. 
 

Een visual die uitlegt hoe het definitieve subsidiebedrag van TEK berekend wordt

Rekentool

Om u alvast een indicatie te geven van uw definitieve subsidie, bieden wij een rekentool aan. Met deze tool berekent u gemakkelijk uw subsidiebedrag. De rekentool is gebaseerd op de definitieve modelprijzen 2023. Deze modelprijzen zijn afgeleid van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). U vindt de rekentool hieronder.

Hoe werkt de rekentool?

 • U vult het subsidieverbruik in voor gas en elektriciteit. Dit is terug te vinden in de TEK-aanvraag, in het tabblad 'Subsidieberekening'. Onderaan dat tabblad vindt u de kop 'Uw subsidiabel verbruik per aansluiting'. U gebruikt de totaalbedragen om de rekentool in te vullen. 
 • U vult het voorschotbedrag in dat u ontving.
 • De tool berekent hoeveel subsidie u ontvangt of terugbetaalt.

Let op: ontving u in november en december 2022 compensatie voor energiekosten als kleinverbruiker? Hiermee houdt deze tool geen rekening. In dat geval trekt u 2 x € 190 af van het eindtotaal.

Vaststelling aanvragen

Ontving u van ons bericht dat u uw vaststellingsverzoek mag indienen? Dan staat er een taak voor u klaar in uw digitale dossier. Klik hiervoor op onderstaande knop. 

U heeft tot 31 mei 2024 17:00 uur de tijd uw volledige vaststellingsverzoek, inclusief eventuele bijlagen zoals een accountantsprotocol, in te sturen. Het insturen van het vaststellingsverzoek is verplicht.

Heeft u een aanvraag ingediend als groep? De mkb-onderneming die de subsidieaanvraag heeft gedaan voor de hele groep, doet ook de vaststellingsaanvraag.

Wat stuurt u mee bij uw vaststellingsverzoek?

 • Bent u failliet gegaan? Is aan u surseance (uitstel) van betaling aangevraagd? Of bent u gestopt met uw onderneming? Dan stuurt u een verklaring mee waarin wordt aangegeven per wanneer dit gebeurde of wanneer u de bedrijfsvoering staakte.
 • Bedraagt het definitieve subsidiebedrag € 125.000 of meer? Dan ontvangt u automatisch een notificatie dat er een accountantsproduct nodig is.  Er staat dan een nieuwe taak voor u klaar in uw digitale dossier. Hier downloadt u een kopie van het vaststellingsverzoek en uploadt het ingevulde accountantsproduct. Dit doet u zo kort mogelijk na ontvangst van de notificatie.

  Het accountantsprotocol geeft richting aan de werkzaamheden van de accountant en wordt uitgevoerd door een registeraccountant (RA) of accountant-administratieconsulent (AA).  Het benodigde formulier vindt u via onderstaande link:

  Download het accountantsprotocol
   

Welke informatie bevat het TEK-accountantsproduct?

Dit accountantsproduct bevat in ieder geval:

 • Een verklaring over de behaalde omzet in 2022 van uw mkb-onderneming (of van alle verbonden mkb-ondernemingen samen);
 • Een verklaring dat u geen vast contract heeft bij een energieleverancier waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling.
 • Dit geldt alleen als dit contract is ingegaan voor 1 november 2022 en eindigt na 31 december 2023, per EAN-code;
 • Een verklaring van de financiële steun die vanuit het Tijdelijk crisiskader al is verstrekt aan uw onderneming (of aan de verbonden ondernemingen als er sprake is van een groep).

Webinar TEK vaststellen

Wilt u weten hoe het proces van vaststellen verloopt? Op dinsdag 13 februari vertelden wij hier uitgebreid over in het webinar TEK vaststellen.

Veelgestelde vragen over de vaststelling

Hoe beoordeelden wij uw aanvraag?

Voor TEK-aanvragen die wij in de eerste week ontvingen, hadden wij ongeveer 3 weken opstarttijd nodig. Aanvragen werden deels automatisch beoordeeld op basis van een computermodel dat moest worden gevoed met real-time data van de eerste aanvragen. Het verwerken en beoordelen van aanvragen ging hierna aanmerkelijk sneller.

Als wij een aanvraag ontvangen, beoordelen we of deze aan de voorwaarden voldoet. We streven ernaar om binnen 8 weken een besluit te nemen op elke aanvraag. Lukt dat niet, dan stellen we u daarvan op de hoogte. Ook laten we u weten binnen welke termijn we de beslissing dan verwachten te nemen. Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt tot 6 weken na datum van het besluit bezwaar bij ons indienen.

Verlenen van uw voorschot

U ontving direct na een positieve beslissing tot verlening een voorschot van 35% van uw voorlopige subsidie. Bekijk hoe wij uw voorschot berekenden. Nadat een positief besluit werd genomen, stond het voorschot na ongeveer 5 werkdagen op uw rekening. Bij het berekenen van het voorschot was de modelprijs 2023 nog niet bekend en niet te voorspellen. Daarom zijn in de berekening van het voorschot de prijzen gebruikt die maximaal vergoed werden.

Bent u onderdeel van een groep? De datum van de beschikkingsbrief houden wij aan om te bepalen of er sprake is van een groep en welke mkb-ondernemingen aan de groep verbonden zijn.

TEK berekening maximale subsidie - 11 juli 2023

Video: berekening maximale subsidie en voorschot

Wilt u weten hoe wij uw maximale subsidie en voorschot berekenen? Bekijk de animatievideo.

Op onze pagina Rekenvoorbeelden subsidiebedrag TEK vindt u ook een aantal rekenvoorbeelden.

Verplichtingen

Na het ontvangen van de subsidie verplicht u zich onder meer tot het volgende:

 • Uit uw administratie is op eenvoudige en duidelijke wijze af te leiden dat u voldoet aan de eisen van deze regeling.
 • U bewaart deze administratie 10 jaar vanaf de datum van de subsidievaststelling.
 • U verleent medewerking aan een evaluatie van de effecten van de verleende subsidie.
 • Bent u (of is uw groep) actief in de verwerking of afzet van landbouwproducten? Dan zorgt u dat de subsidie niet wordt doorgegeven aan primaire productie van landbouwproducten, zoals bedoeld in de de-minimisverordening voor de landbouwsector.
 • Bent u (of is uw groep) actief in de visserij- en aquacultuursector of in de primaire productie van  landbouwproducten? Dan heeft u voor deze activiteiten een gescheiden boekhouding.

Uit de praktijk

In de video vertelt restauranteigenaar Jeroen Andriesse over de uitdaging die de stijgende energieprijzen voor hem betekenden. Hij vroeg de TEK aan en ontving een voorschot.

TEK Praktijkverhaal Metropole - September 2023 - Versie 2

Bent u benieuwd naar zijn volledige verhaal? Lees dan "De TEK gaf ons meer financiële zekerheid".

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Gebruik de livechat via de oranje chatballon rechts onderaan deze pagina of bel ons TEK-telefoonnummer: 088 042 44 60. Onze medewerkers zitten op werkdagen van 08:30 en 17:00 uur voor u klaar en helpen u graag verder.

Info in English

Wilt u advies of heeft u vragen over hoe om te gaan met hogere energiekosten?

 • Kijk op KVK Energie besparen voor praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf.

 • Ondernemersplein biedt u veel informatie over verduurzamen, energie opwekken, milieuregels en CO2 verminderen.
 • Bekijk ook onze pagina Energie besparen nu en straks voor tips over verduurzamen en regelingen die u daarbij helpen.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?