Open voor aanvragen

TEK: na uw aanvraag

Gepubliceerd op:
31 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
18 september 2023

Op deze pagina leest u wat er na uw aanvraag Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) gebeurt.

Begrippenlijst

Uitleg over de begrippen die wij gebruiken in deze regeling vindt u op de pagina Begrippenlijst TEK.

In beeld: wat gebeurt er na uw aanvraag?

In onderstaande afbeelding brengen wij in beeld hoe het proces na uw aanvraag verloopt. Onder de afbeelding leggen we dit verder uit.

Proces TEK: wat gebeurt er na uw aanvraag?

Aanvraag beoordelen

Voor TEK-aanvragen die wij in de eerste week ontvingen, hadden wij ongeveer 3 weken opstarttijd nodig. Aanvragen worden deels automatisch beoordeeld op basis van een computermodel dat moet worden gevoed met real-time data van de eerste aanvragen. Het verwerken en beoordelen van aanvragen gaat hierna aanmerkelijk sneller.

Als wij uw aanvraag ontvangen, beoordelen we of deze aan de voorwaarden voldoet. We streven ernaar om binnen 8 weken een besluit te nemen op uw aanvraag. Lukt dat niet, dan stellen we u daarvan op de hoogte. Ook laten we u weten binnen welke termijn we de beslissing dan verwachten te nemen.

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt tot 6 weken na datum van het besluit bezwaar bij ons indienen.

Verlenen van uw voorschot

U ontvangt direct na een positieve beslissing tot verlening een voorschot van 35% van uw voorlopige subsidie. Uw voorlopige subsidie is uw maximale subsidie. Bekijk de rekenvoorbeelden voor meer informatie. Nadat een positief besluit is genomen, staat het voorschot na ongeveer 5 werkdagen op uw rekening.

Bij het berekenen van het voorschot is de modelprijs 2023 nog niet bekend en niet te voorspellen. Daarom worden in de berekening van het voorschot de prijzen gebruikt die maximaal vergoed worden.

Bent u onderdeel van een groep? De datum van de beschikkingsbrief houden wij aan om te bepalen of er sprake is van een groep en welke mkb-ondernemingen aan de groep verbonden zijn.

  TEK berekening maximale subsidie - 11 juli 2023

  Video: berekening maximale subsidie en voorschot

  Wilt u weten hoe wij uw maximale subsidie en voorschot berekenen? Bekijk de animatievideo.

  Op onze pagina Rekenvoorbeelden subsidiebedrag TEK vindt u ook een aantal rekenvoorbeelden.

  Vaststellen van uw definitieve subsidie

  Heeft u een voorschot van ons gekregen? Wij stellen in 2024 uw definitieve subsidie vast. Dat kan pas als de modelprijzen van gas en elektriciteit 2023 bekend zijn. Dit gebeurt pas begin 2024. De modelprijzen 2023 worden gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zodra deze bekend zijn, krijgt u van ons bericht met het verzoek om een vaststellingsverzoek in te dienen.

  Heeft u een aanvraag ingediend als groep? De mkb-onderneming die de subsidieaanvraag heeft gedaan voor de hele groep, doet ook de vaststellingsaanvraag.

  Wat stuurt u mee bij uw vaststellingsverzoek?

  • Bent u failliet gegaan? Is aan u surseance (uitstel) van betaling aangevraagd? Of bent u gestopt met uw onderneming? Dan stuurt u een verklaring mee waarin wordt aangegeven per wanneer dit gebeurde of wanneer u de bedrijfsvoering staakte.
  • Bedraagt het subsidiebedrag € 125.000 of meer? Dan levert u een accountantsverklaring aan van een accountant of accountant-administratieconsulent. Hiervoor bieden wij op een later moment een model aan. Deze accountantsverklaring bevat in ieder geval:
   • een verklaring over de behaalde omzet in 2022 van uw mkb-onderneming (of van alle verbonden mkb-ondernemingen samen);
   • een verklaring dat u geen vast contract heeft bij een energieleverancier waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling.
    Dit geldt alleen als dit contract is ingegaan voor 1 november 2022 en eindigt na 31 december 2023, per EAN-code;
   • Een verklaring van de financiële steun die vanuit het Tijdelijk crisiskader al is verstrekt aan uw onderneming (of aan de verbonden ondernemingen als er sprake is van een groep).

  We stellen de subsidie vast binnen 16 weken na ontvangst van de vaststellingsaanvraag.

   TEK berekening definitieve subsidie

   Video: berekening definitieve subsidie

   Wilt u meer inzicht in hoe wij uw definitieve subsidie berekenen? Bekijk dan de animatievideo.

   Op onze pagina Rekenvoorbeelden subsidiebedrag TEK vindt u ook een aantal rekenvoorbeelden.

   Uit de praktijk

   In de video vertelt restauranteigenaar Jeroen Andriesse over de uitdaging die de stijgende energieprijzen voor hem betekenden. Hij vroeg de TEK aan en ontving een voorschot.

   TEK Praktijkverhaal Metropole - September 2023 - Versie 2

   Bent u benieuwd naar zijn volledige verhaal? Lees dan "De TEK gaf ons meer financiële zekerheid".

   Wanneer betaalt u subsidie terug?

   Bij het berekenen van het voorschot zijn de modelprijzen 2023 nog niet bekend. Deze zijn ook niet te voorspellen. Daarom worden in de berekening van uw voorschot de prijzen gebruikt die maximaal vergoed worden door de TEK. U ontvangt een voorschot van 35% hiervan. Dit is lager dan u van ons gewend bent. We proberen hiermee te voorkomen dat u op een later moment (een deel van) het voorschot moet terugbetalen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen in 2023 ontvangt u nog een bedrag of betaalt u een deel van het voorschot terug. Moet u na de vaststelling in 2024 (een deel) de subsidie terugbetalen? Dit gaat zonder rente en met ruime terugbetaalregelingen. We denken hierin graag met u mee.

   Uw definitieve subsidie hangt deels af van de modelprijzen 2023

   Verplichtingen

   Na het ontvangen van de subsidie verplicht u zich onder meer tot het volgende:

   • Uit uw administratie is op eenvoudige en duidelijke wijze af te leiden dat u voldoet aan de eisen van deze regeling.
   • U bewaart deze administratie 10 jaar vanaf de datum van de subsidievaststelling.
   • U verleent medewerking aan een evaluatie van de effecten van de verleende subsidie.
   • Bent u (of is uw groep) actief in de verwerking of afzet van landbouwproducten? Dan zorgt u dat de subsidie niet wordt doorgegeven aan primaire productie van landbouwproducten, zoals bedoeld in de de-minimisverordening voor de landbouwsector.
   • Bent u (of is uw groep) actief in de visserij- en aquacultuursector of in de primaire productie van  landbouwproducten? Dan heeft u voor deze activiteiten een gescheiden boekhouding.

   Vragen?

   Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Bel ons TEK-telefoonnummer: 088 042 44 60 of gebruik de livechat via de oranje tekstballon rechts onderaan deze pagina. Onze medewerkers helpen u graag verder.

   Info in English

   Wilt u advies of heeft u vragen over hoe om te gaan met hogere energiekosten?

   • Via het KVK Energieloket krijgt u persoonlijk advies en praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf.
   • Ondernemersplein biedt u veel informatie over verduurzamen, energie opwekken, milieuregels en CO2 verminderen.
   • Bekijk ook onze pagina Energie besparen nu en straks voor tips over verduurzamen en regelingen die u daarbij helpen.
   In opdracht van:
   • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
   Bent u tevreden over deze pagina?