Bijna open voor aanvragen

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Gepubliceerd op:
19 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2023

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

TEK is nog niet open. Aanvragen kan naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023. De precieze datum maken we zo snel mogelijk bekend.

Op de hoogte blijven?

Zodra we meer weten over TEK praten we u graag bij. Wilt u op de hoogte blijven? Houd dan deze pagina in de gaten.  Wilt u relevante updates en informatie van TEK via uw e-mailadres ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop.

De minister informeerde de Tweede Kamer meerdere keren over aanpassing van de regeling. Lees de Kamerbrieven en het laatste persbericht onder de alinea Publicaties.

Heeft u zich aangemeld op 31 december en 1 januari? Meld u dan opnieuw aan. Door een technisch probleem is uw aanmelding verloren gegaan. Onze excuses voor het ongemak.

TEK is voor energie-intensieve mkb'ers

Voor wie?

TEK is bestemd voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% bedragen van de omzet  bedragen (intensiteitstoets).

De regeling is toegankelijk voor bedrijven, maar ook voor stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets;
 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister;
 • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Heeft u tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit wordt in mindering gebracht op uw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die u in november en december heeft gekregen van uw energieleverancier.
 • Levert u elektriciteit terug aan het net? Dan gaat dit van uw verbruik af. Dit noemen we de standaard jaarinvoeding (SJI).

Hoe berekenen wij of u aan de energie-intensiteitseis voldoet?

Wij bepalen vooraf of u aan de energie-intensiteitseis voldoet. Dit gaat als volgt:

 • We krijgen een schatting van uw jaarverbruik van uw netbeheerder, het standaard jaarverbruik (SJV) in m3 en de standaard jaarafname (SJA) in KwH.
 • We rekenen met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs van het 4e kwartaal van 2022. Deze modelprijs wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld.
 • U voldoet aan de toets (en komt dus in aanmerking voor deze regeling) als minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten.

Bekijk op onze pagina Rekenvoorbeelden energie-intensiteit TEK om inzicht te krijgen hoe wij dit berekenen.

Is uw boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar 2022? Later wordt bekend welke omzetgegevens u kunt gebruiken voor het berekenen van de intensiteitstoets.

Verbruik

We stellen uw energieverbruik vast aan de hand van het standaard jaarverbruik (SJV) in m3 en de standaard jaarafname in kWh (SJA). De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Het SJV en de SJA zijn een schatting van uw energieverbruik in de komende 12 maanden. Deze schatting is onder meer gebaseerd op uw verbruik in het verleden, over een langere periode. Deze cijfers krijgen wij van uw netbeheerder.

Modelprijs 2022

We baseren uw energiekosten op de gemiddelde energietarieven voor gas en elektra voor consumenten van het 4e kwartaal van 2022. Dit noemen we de modelprijs voor het jaar 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de modelprijs en heeft de voorlopige modelprijs op 10 januari bekendgemaakt.

De (voorlopige) modelprijs voor gas is € 2,414 per m3 en voor elektriciteit € 0,589 per kWh. Het CBS maakt de modelprijzen in februari definitief. De definitieve bedragen kunnen afwijken van de voorlopige.

Omzet

We bepalen de omzet aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit uw aangiften omzetbelasting. Voor de meeste bedrijven geldt dat deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn gesteld aan de Belastingdienst. Daarna stuurt de Belastingdienst deze gegevens aan ons door.

Let op

We kunnen ons voorstellen dat de berekening van het energie-intensiteitspercentage vragen bij u oproept. U beschikt immers zelf niet over het standaard jaarverbruik van uw energiemeters.

Voor de meeste ondernemers zal echter het standaard jaarverbruik en de standaard jaarafname ongeveer overeenkomen met het werkelijke gebruik van de afgelopen jaren.

Ook de modelprijzen 2022 waarmee we rekenen, zijn nog niet definitief. De voorlopige modelprijs 2022 voor gas is € 2,414 per m3 en voor elektriciteit € 0,589 per kWh. Half februari worden de modelprijzen definitief, deze kunnen dus nog wijzigen. Met de definitieve modelprijzen en uw omzet van 2022 kunt u uw eigen energie-intensiteit al wel enigszins inschatten.

Wij bereken uw energie-intensiteit en uw voorschot met de definitieve modelprijzen van 2022. Uw definitieve subsidie wordt later berekend en vastgesteld met de modelprijzen van 2023. Deze bepaalt het CBS begin 2024.

Subsidiebasis

 • Voor TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en KwH elektriciteit*.
 • U ontvangt maximaal € 160.000 subsidie (per groep verbonden ondernemingen).
 • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, kijken we naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.
 • U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs.
 • Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend. Dit bedrag is exclusief btw.

*Wij rekenen met een maximale prijs. Voor gas is dit € 2,00, bestaande uit € 3,19 (maximale bedrag) - € 1,19 (minimale bedrag) per m3. Voor elektriciteit is dit € 0,60, bestaande uit € 0,95 (maximale bedrag) - € 0,35 (minimale bedrag) per kWh. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximale bedragen. Dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en 50% van € 0,60 = € 0,30.

 • Betaalt u meer dan € 3,19 per m3 gas? U ontvangt nooit meer dan € 2,00 per m3. Betaalt u minder dan € 3,19 per m3 gas? Dan rekenen wij met het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt.
 • Betaalt u meer dan € 0,95 aan elektriciteit? U ontvangt nooit meer dan € 0,60 per KwH. Betaalt u minder dan € 0,95 per KwH? Dan rekenen wij met het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt.

We berekenen de subsidie met de modelprijs

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Om uw TEK-subsidie te berekenen, maken we gebruiken van de modelprijs voor gas en elektriciteit.

Omdat de prijs van energie niet vaststaat, betekent dit dat we vooraf niet met zekerheid kunnen bepalen hoeveel subsidie u krijgt.

Bekijk hoe wij uw voorschot en subsidie berekenen.

Wat gebeurt er tot TEK opent?

Hieronder ziet u hoe het proces van deze regeling verloopt tot TEK opent.

Uw aanvraag voorbereiden

Wilt u uw aanvraag alvast voorbereiden? Lees welke gegevens u nodig heeft voor uw aanvraag op onze pagina Uw aanvraag voorbereiden.

Aanvragen

TEK opent naar verwachting in het 1kwartaal van 2023. Zodra de precieze datum bekend is, melden wij dit op deze pagina. Zodra TEK opent, vraagt u met terugwerkende kracht aan over de periode november 2022 tot en met december 2023. U dient 1 aanvraag in voor deze hele periode. Dit doet u via een knop die wij na openstelling op deze pagina plaatsen.

Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) of DigiD nodig. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.

Wij vragen u alleen gebruik te maken van deze regeling als het echt noodzakelijk is. 

In de Kamerbrief van 14 oktober 2022 meer over de overbruggingsmogelijkheden tot aan openstelling van de TEK.

Na uw aanvraag

Aanvraag beoordelen

Als wij uw aanvraag ontvangen, beoordelen wij of deze aan de voorwaarden voldoet. We streven ernaar om binnen 8 weken een besluit te nemen op uw aanvraag. Lukt dat niet, dan stellen we u daarvan op de hoogte. Ook laten we u weten binnen welke termijn we de beslissing verwachten te nemen.

U kunt tot 6 weken na het besluit bezwaar bij ons indienen.

Voorschotverlening

U ontvangt direct na de positieve beslissing tot verlening een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Nadat een besluit is genomen, staat het voorschot na ongeveer 5 werkdagen op uw rekening.

De definitie subsidie staat vooraf niet vast. Daarom is dit voorschot lager dan u misschien van ons gewend bent. We proberen hiermee te voorkomen dat u op een later moment een deel van het voorschot moet terugbetalen.

Vaststellen van uw definitieve subsidie

Keuren wij uw aanvraag goed? Dan vragen wij u een verzoek in te dienen om de definitieve subsidie vast te stellen. Hoe u dit doet en welke gegevens hiervoor nodig zijn hoort u van ons zodra dit bekend is.

Bekijk op onze pagina Rekenvoorbeelden subsidiebedrag TEK hoe wij uw definitieve subsidie berekenen.

  Vragen?

  Neem contact met ons op
  Info in English

  Wilt u advies of heeft u vragen over hoe om te gaan met hogere energiekosten?

  • Via het KVK Energieloket krijgt u persoonlijk advies en praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf.
  •  Het Ondernemersplein biedt u veel informatie over verduurzamen, energie opwekken, milieuregels en CO2 verminderen.
  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?