Bijna open voor aanvragen

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Gepubliceerd op:
19 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2023

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

TEK is nog niet open. Aanvragen kan naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023. De precieze datum maken we zo snel mogelijk bekend. U kunt dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Op de hoogte blijven?

Zodra we meer weten over TEK praten we u graag bij. Wilt u op de hoogte blijven? Houd dan deze pagina in de gaten.  Wilt u relevante updates en informatie van TEK via uw e-mailadres ontvangen? Meld u aan via onderstaande knop.

De minister informeerde de Tweede Kamer meerdere keren over aanpassing van de regeling. Lees de Kamerbrieven en het laatste persbericht onder de alinea Publicaties.

Heeft u zich aangemeld op 31 december en 1 januari? Meld u dan opnieuw aan. Door een technisch probleem is uw aanmelding verloren gegaan. Onze excuses voor het ongemak.

Begrippenlijst

Uitleg over de begrippen die wij gebruiken in deze regeling vindt u op de pagina Begrippenlijst TEK.

Voor wie?

TEK is voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet  bedragen (intensiteitstoets).

Stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling, mogen ook aanvragen.

Ook groepen verbonden ondernemingen kunnen in aanmerking komen, mits zij als groep aan de voorwaarden voldoen. Lees meer over verbonden ondernemingen.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets;
 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister van de KVK;
 • Uw onderneming is voor 31 december 2022 ingeschreven bij de KVK
 • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).
 • U heeft een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van uw onderneming)

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Heeft u tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit wordt in mindering gebracht op uw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die u in november en december heeft gekregen van uw energieleverancier.
 • Levert u elektriciteit terug aan het net? Dan gaat dit van uw verbruik af. Dit noemen we de standaard jaarinvoeding (SJI).

Hoe berekenen wij uw energie-intensiteit?

Wij bepalen vooraf of u aan de energie-intensiteitseis voldoet. Dit gaat als volgt:

 • We krijgen een schatting van uw jaarverbruik van uw netbeheerder, het standaard jaarverbruik (SJV) in m3 en de standaard jaarafname (SJA) in KwH.
 • We rekenen met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs van het 4e kwartaal van 2022. Deze modelprijs wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld.
 • U voldoet aan de toets (en komt dus in aanmerking voor deze regeling) als minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten.

Bekijk op onze pagina Rekenvoorbeelden energie-intensiteit TEK om inzicht te krijgen hoe wij dit berekenen.

Is uw boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar 2022? Later wordt bekend welke omzetgegevens u kunt gebruiken voor het berekenen van de intensiteitstoets.

Verbruik

We stellen uw energieverbruik vast aan de hand van het standaardjaarverbruik (SJV) in m3 gas en de standaardjaarafname  (SJA) in kWh elektriciteit. De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Het SJV en de SJA zijn een schatting van uw energieverbruik in de komende 12 maanden. Deze schatting is onder meer gebaseerd op uw verbruik in het verleden, over een langere periode. Deze cijfers krijgen wij van uw netbeheerder.

Modelprijs 2022

We baseren uw energiekosten op de gemiddelde energietarieven voor gas en elektra voor consumenten van het 4e kwartaal van 2022. Dit noemen we de modelprijs voor het jaar 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de modelprijs en heeft de voorlopige modelprijs op 10 januari bekendgemaakt.

De (voorlopige) modelprijs voor gas is € 2,414 per m3 en voor elektriciteit € 0,589 per kWh. Het CBS maakt de modelprijzen in februari definitief. De definitieve bedragen kunnen afwijken van de voorlopige.

Omzet

We bepalen de omzet aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit uw aangiften omzetbelasting. Voor de meeste bedrijven geldt dat deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn gesteld aan de Belastingdienst. Daarna stuurt de Belastingdienst deze gegevens aan ons door.

Let op

We kunnen ons voorstellen dat de berekening van het energie-intensiteitspercentage vragen bij u oproept. U beschikt immers zelf niet over het standaard jaarverbruik van uw energiemeters.

Voor de meeste ondernemers zal echter het standaard jaarverbruik en de standaard jaarafname ongeveer overeenkomen met het werkelijke gebruik van de afgelopen jaren.

Ook de modelprijzen 2022 waarmee we rekenen, zijn nog niet definitief. De voorlopige modelprijs 2022 voor gas is € 2,414 per m3 en voor elektriciteit € 0,589 per kWh. Half februari worden de modelprijzen definitief, deze kunnen dus nog wijzigen. Met de definitieve modelprijzen en uw omzet van 2022 kunt u uw eigen energie-intensiteit al wel enigszins inschatten.

Wij bereken uw energie-intensiteit en uw voorschot met de definitieve modelprijzen van 2022. Uw definitieve subsidie wordt later berekend en vastgesteld met de modelprijzen van 2023. Deze bepaalt het CBS begin 2024.

Subsidiebasis

 • Voor TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en KwH elektriciteit*.
 • U ontvangt maximaal € 160.000 subsidie (per groep verbonden ondernemingen).
 • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, kijken we naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.
 • U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs*. De energiekosten tot aan de drempelprijs draagt u volledig zelf.
 • Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend. Dit bedrag is exclusief btw.

*Wij rekenen met een minimale prijs (drempelprijs) en maximale prijs. 

  Gas Elektriciteit
Drempelprijs  € 1,19  € 0,35
Maximale prijs  € 3,19  € 0,95

Wij berekenen uw tegemoetkoming met een maximum bedrag. Voor gas rekenen we nooit meer dan  € 2,00 per m3, bestaande uit € 3,19 (maximale prijs) - € 1,19 (drempelprijs). Voor elektriciteit is dit nooit meer dan € 0,60 per kWh, bestaande uit € 0,95 (maximale prijs) - € 0,35 (drempelprijs) per kWh.

Uw voorlopige tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximum bedragen. Voor gas dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en voor elektriciteit 50% van € 0,60 = € 0,30. Uw voorschot bedraagt 60% van de voorlopige tegemoetkoming.

Betaalt u meer dan € 3,19 per m3 gas? U ontvangt nooit meer dan € 2,00 per m3. Betaalt u minder dan € 3,19 per m3 gas? Dan rekenen wij met het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt.

Betaalt u meer dan € 0,95 aan elektriciteit? U ontvangt nooit meer dan € 0,60 per KwH. Betaalt u minder dan € 0,95 per KwH? Dan rekenen wij met het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt.

Hoe berekenen wij uw subsidie?

We berekenen uw subsidie met de modelprijzen voor gas en elektriciteit. Het voorschot met de modelprijzen van 2022 en uw definitieve subsidie met de modelprijzen van 2023.

De prijs van energie staat niet vast. Dit betekent dat we vooraf niet met zekerheid kunnen bepalen hoeveel definitieve subsidie u krijgt.

Bekijk hoe wij uw voorschot en subsidie berekenen.

Wat gebeurt er tot TEK opent?

Hieronder ziet u hoe het proces van deze regeling verloopt tot TEK opent.

Uw aanvraag voorbereiden

Wilt u uw aanvraag alvast voorbereiden? Lees welke gegevens u nodig heeft voor uw aanvraag op onze pagina Uw aanvraag voorbereiden.

Aanvragen

TEK opent naar verwachting in het 1kwartaal van 2023. Zodra de precieze datum bekend is, melden wij dit op deze pagina. Zodra TEK opent, vraagt u met terugwerkende kracht aan over de periode november 2022 tot en met december 2023. U dient 1 aanvraag in voor deze hele periode. Dit doet u via een knop die wij na openstelling op deze pagina plaatsen.

Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) of DigiD nodig. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.

Wij vragen u alleen gebruik te maken van deze regeling als het echt noodzakelijk is. 

In de Kamerbrief van 14 oktober 2022 meer over de overbruggingsmogelijkheden tot aan openstelling van de TEK.

Na uw aanvraag

Wilt u weten wat er na uw aanvraag gebeurt? Dit leest u op de pagina TEK: na uw aanvraag.

  Vragen?

  Neem contact met ons op
  Info in English

  Wilt u advies of heeft u vragen over hoe om te gaan met hogere energiekosten?

  • Via het KVK Energieloket krijgt u persoonlijk advies en praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf.
  •  Het Ondernemersplein biedt u veel informatie over verduurzamen, energie opwekken, milieuregels en CO2 verminderen.
  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?