Open voor aanvragen

Rekenvoorbeelden energie-intensiteit TEK

Gepubliceerd op:
19 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 mei 2023

Heeft u een energie-intensieve mkb-onderneming? Onderstaande voorbeelden leggen uit hoe we bepalen of u voldoet aan de eis van energie-intensiteit. De genoemde bedragen zijn voorbeeldbedragen.

Wekt u energie op?

We gebruiken de standaardjaarinvoeding (SJI) met als peildatum 1 januari 2023 om vast te stellen om hoeveel KwH elektriciteit het gaat. De SJI is de hoeveelheid elektriciteit die u gemiddeld per jaar teruglevert aan het net. Wij halen dit van uw verbruik af. Dit kan invloed hebben op het aandeel van elektriciteit in uw energiekosten, waardoor het percentage lager kan uitvallen. 

Hoe berekenen wij uw energie-intensiteit?

U komt alleen in aanmerking voor de TEK als uw totale energiekosten minimaal 7% van uw omzet bedragen. Dit noemen we de intensiteitstoets. Met onderstaande formule berekenen wij of u hieraan voldoet.

Verbruik

We stellen uw energieverbruik vast aan de hand van het standaardjaarverbruik (SJV) in m3 gas en de standaardjaarafname (SJA) in kWh elektriciteit. De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Het SJV en de SJA zijn een schatting van uw energieverbruik in de komende 12 maanden. Deze schatting is onder meer gebaseerd op uw verbruik in het verleden. Deze cijfers krijgen wij van uw netbeheerder.

Modelprijs 2022

We baseren uw energiekosten op de gemiddelde energietarieven voor gas en elektra voor consumenten van het 4e kwartaal van 2022. Dit noemen we de modelprijs voor het jaar 2022. Op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden de modelprijzen voor gas en elektriciteit bepaald. De modelprijs 2022 werd op 14 februari 2023 bekend. Deze bedraagt voor gas € 2,41 per m3 en voor elektriciteit € 0,59 per kWh.

Omzet

We bepalen de omzet aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit uw aangiften omzetbelasting. Voor de meeste bedrijven geldt dat deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn gesteld aan de Belastingdienst. Daarna stuurt de Belastingdienst deze gegevens aan ons door.

Doet u geen belastingaangifte? Of heeft u in 2022 niet een volledig boekjaar? Wij hebben op een rij gezet welke omzetgegevens u nodig heeft voor uw aanvraag. Bekijk dit op de pagina TEK: uw aanvraag voorbereiden.

Let op: schatting of werkelijke verbruik?

We kunnen ons voorstellen dat de berekening van het energie-intensiteitspercentage vragen bij u oproept. U beschikt immers zelf niet over het standaardjaarverbruik van uw energiemeters.

Voor de meeste ondernemers komt echter het standaardjaarverbruik en de standaardjaarafname overeen met het werkelijke verbruik van de afgelopen jaren. Met de modelprijzen (gas en elektriciteit) van 2022 en uw omzet van 2022 kunt u uw eigen energie-intensiteit al wel enigszins inschatten.

Met welke modelprijzen rekenen wij?

 • Modelprijzen 2022: hiermee berekenen wij uw energie-intensiteit.
 • Modelprijzen 2023: hiermee berekenen wij uw definitieve subsidie. Deze modelprijzen stelt het CBS in het begin van 2024 vast. Pas als deze bekend zijn berekenen wij uw definitieve subsidie.

Rekenvoorbeelden

Onderstaande rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op fictieve bedragen. Ze zijn bedoeld u te laten zien hoe wij de energie-intensiteit van uw onderneming berekenen. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze berekeningen. De definitieve modelprijs voor het 4e kwartaal van 2022 is vastgesteld op € 2,41 per me gas en voor € 0,59 per kWh elektriciteit.

Rekenvoorbeeld 1: uw onderneming voldoet aan de voorwaarden

Stel:

 • uw onderneming heeft een standaardjaarverbruik (SJV) gas van 40.000 m³.
 • de modelprijs in 2022 bedraagt € 2,41 per m³ gas.
 • uw onderneming heeft een standaardjaarafname (SJA) elektriciteit 30.000 kWh.
 • de modelprijs elektriciteit in 2022 bedraagt € 0,59 per kWh.
 • uw omzet, zoals bekend bij de Belastingdienst, bedraagt € 1.500.000.
   
Berekening        
40.000 m3  x € 2,41  = € 96.400
30.000 kWh  x € 0,59  = € 17.700
Totale energiekosten       € 114.100
         
€ 114.100  : € 1.500.000  = 7,60%

Uw onderneming voldoet aan de gestelde norm van energie-intensiteit van 7%. U komt in aanmerking voor subsidie.

Rekenvoorbeeld 2: uw onderneming voldoet niet aan de voorwaarden

Stel:

 • uw onderneming heeft een standaardjaarverbruik (SJV) gas van 20.000 m³.
 • de modelprijs in 2022 bedraagt € 2,41 per m³ gas.
 • uw onderneming heeft een standaardjaarafname (SJA) elektriciteit 30.000 kWh.
 • de modelprijs elektriciteit in 2022 bedraagt € 0,59 per kWh.
 • uw omzet, zoals bekend bij de Belastingdienst, bedraagt € 2.000.000.
   
Berekening        
20.000 m3  x € 2,41  = € 48.200
30.000 kWh  x € 0,59  = € 17.700
Totale energiekosten       € 65.900
         
€ 65.900  :  € 2.000.000  = 3,29%

Uw onderneming voldoet niet aan de gestelde norm van energie-intensiteit van 7%. U komt niet in aanmerking voor subsidie.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Bel ons TEK-telefoonnummer: 088 042 44 60 of gebruik de livechat via de oranje tekstballon rechts onderaan deze pagina. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Info in English

Wilt u advies of heeft u vragen over hoe om te gaan met hogere energiekosten?

 • Via het KVK Energieloket krijgt u persoonlijk advies en praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf.
 • Het Ondernemersplein biedt u veel informatie over verduurzamen, energie opwekken, milieuregels en CO2 verminderen.
 • Bekijk ook onze pagina Energie besparen nu en straks voor tips over verduurzamen en regelingen die u daarbij helpen.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?