Gesloten voor aanvragen

TEK: uw aanvraag voorbereiden

Gepubliceerd op:
31 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
2 oktober 2023

Op deze pagina leest u hoe u uw TEK-aanvraag voorbereidde.

TEK-aanvraag voorbereiden

Video: aanvraag voorbereiden

Hoe bereidde u uw TEK-aanvraag voor? In de video leggen wij u dit in het kort uit.

Begrippenlijst

Uitleg over de begrippen die wij gebruiken in deze regeling vindt u op de pagina Begrippenlijst TEK.

Wat had u nodig om aan te vragen?

U had in ieder geval de volgende gegevens nodig voor uw aanvraag:

 • om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig. Ben u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Dan mag u ook inloggen met DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.
 • de gegevens van de subsidieaanvrager, zoals het KVK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer waarop wij het voorschot kunnen overmaken;
 • gegevens van de contactpersoon, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • EAN-nummers van uw gas en elektriciteitsaansluiting(en);
 • uw omzet over 2022:
  • Betaalde u of uw groep omzetbelasting in 2022?
   Dan verzamelde u kopieën van de maand-, kwartaal- of jaaraangifte. Weken de aangiften af van de kalenderkwartalen? Dan gebruikte u de aangiften over 4 kwartalen. Deze moesten voor het grootste deel in 2022 vallen.
  • Beschikte u niet over kopieën van uw aangiften?
   Dan stuurde u een afschrift uit de boekhouding, een kopie van de baten-lastenrekening of een ander bewijsstuk mee, waaruit duidelijk het bedrag bleek waarover u (of de groep) omzetbelasting betaalde in het kalenderjaar 2022.
  • Was u in 2022 geen omzetbelasting verschuldigd?
   Dan stuurde u een afschrift uit de boekhouding, een kopie van de baten-lastenrekening of een ander bewijsstuk mee. Wij kunnen u vragen uw omzet te onderbouwen met aanvullende bewijsstukken, zoals een kopie van de jaarrekening of het jaarverslag over 2022.
   • Startte u in 2022 met uw onderneming en kon u geen jaaromzet 2022 opgeven?
    Dan gaf u minimaal 3 aaneengesloten maanden btw-aangiften op. Was u niet btw-plichtig? Dan kon u aanvragen vanaf het moment dat er minimaal 3 aaneengesloten kalendermaanden aan omzet was terug te zien in uw administratie. We rekenden de beschikbare omzet om naar een volledig kalenderjaar.
  • Let op: vroeg u aan voor een groep verbonden ondernemingen?
   Dan nam u de omzet van alle aangesloten ondernemingen bij elkaar. U liet hierbij de omzet tussen de aangesloten ondernemingen buiten beschouwing.
 • een verklaring dat uw mkb-onderneming of groep kwalificeerde als mkb-onderneming volgens de mkb-definitie van de Europese Commissie. U vulde hiervoor de mkb-toets en sloeg het resultaat op of maakte hier een uitdraai van. Wij kunnen deze uitslag bij u opvragen.
TEK EAN-codes - 28 februari 2023

Video: EAN-code

Wat is een EAN-code? Waar moest u op letten bij uw aanvraag? Dit en meer leggen wij uit in deze video.

Aanvraag door intermediair

Liet u de TEK door een tussenpersoon (intermediair) aanvragen? Dit kon alleen met een ketenmachtiging via eHerkenning. Dit gaat als volgt:

 • U (of als u hiervoor toestemming geeft, uw intermediair) vraagt een ketenmachtiging aan bij een erkende leverancier van eHerkenning. Uw intermediair beschikt minimaal over eHerkenning niveau 3 (eH3). De intermediair kan dan eH3 aanschaffen samen met de ketenmachtiging.
 • U ontvangt van de leverancier bericht om toestemming te geven voor de ketenmachtiging.
 • Nadat de ketenmachtiging is geregeld, kon uw intermediair de TEK voor u aanvragen.

Lees meer over ketenmachtigingen

Vraagt u aan als groep verbonden ondernemingen?

Deed u een aanvraag als groep verbonden ondernemingen? Dan waren aanvullende gegevens nodig:

 • een opgave van alle in de groep verbonden mkb-ondernemingen. Heeft een mkb-onderneming in uw groep al TEK-subsidie ontvangen? Dan telt het verbruik van deze onderneming niet mee in de berekening van de subsidie voor de groep. U gaf de gegevens van deze onderneming wel door bij uw aanvraag.
 • gegevens van de contactpersoon van de groep, waaronder de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres;
 • een verklaring dat de groep kwalificeerde als mkb-onderneming volgens de mkb-definitie van de Europese Commissie. U vulde de mkb-toets in als groep, niet als aparte mkb-ondernemingen.

TEK-webinar terugkijken

Op 14 maart hielden wij een webinar over de TEK. Hierin legden we uit hoe de regeling werkt, wie in aanmerking komt, wat u nodig heeft om aan te vragen en hoe het verdere proces verloopt. Heeft u dit gemist? Of wilt u nog iets nazien? Dan kunt u het webinar terugkijken.

Kijk het webinar terug

Aanvragen

De TEK is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. U kunt uw bestaande aanvraag wel beheren. Dit doet u via onderstaande knop 'Aanvraag beheren'.

Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig. Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? En bent u degene die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf? Dan mag u ook inloggen met DigiD. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Gebruik de livechat via de oranje chatballon rechts onderaan deze pagina of bel ons TEK-telefoonnummer: 088 042 44 60. Onze medewerkers zitten op werkdagen van 08:30 en 17:00 uur voor u klaar en helpen u graag verder.

Info in English

Wilt u advies of heeft u vragen over hoe om te gaan met hogere energiekosten?

 • Kijk op KVK Energie besparen voor praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf.

 • Ondernemersplein biedt u veel informatie over verduurzamen, energie opwekken, milieuregels en CO2 verminderen.
 • Bekijk ook onze pagina Energie besparen nu en straks voor tips over verduurzamen en regelingen die u daarbij helpen.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?