Open voor aanvragen

TEK: uw aanvraag voorbereiden

Gepubliceerd op:
31 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
23 mei 2023

Wilt u Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aanvragen en voldoet u aan de voorwaarden? Op deze pagina leest u hoe u uw aanvraag voorbereidt.

TEK-aanvraag voorbereiden

Video: aanvraag voorbereiden

Hoe bereidt u uw TEK-aanvraag voor? In de video leggen wij u dit in het kort uit.

Begrippenlijst

Uitleg over de begrippen die wij gebruiken in deze regeling vindt u op de pagina Begrippenlijst TEK.

Wat heeft u nodig om aan te vragen?

U heeft in ieder geval de volgende gegevens nodig voor uw aanvraag:

 • om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig. Ben u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Dan mag u ook inloggen met DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.
 • de gegevens van de subsidieaanvrager, zoals het KVK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer waarop wij het voorschot kunnen overmaken;
 • gegevens van de contactpersoon, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • EAN-nummers van uw gas en elektriciteitsaansluiting(en);
 • uw omzet over 2022:
  • Betaalde u of uw groep omzetbelasting in 2022?
   Verzamel dan kopieën van de maand-, kwartaal- of jaaraangifte. Wijken de aangiften af van de kalenderkwartalen? Gebruik dan de aangiften over 4 kwartalen. Deze moeten voor het grootste deel in 2022 vallen.
  • Beschikt u niet over kopieën van uw aangiften?
   Stuur dan een afschrift uit de boekhouding, een kopie van de baten-lastenrekening of een ander bewijsstuk mee, waaruit duidelijk het bedrag blijkt waarover u (of de groep) omzetbelasting betaalde in het kalenderjaar 2022.
  • Was u in 2022 geen omzetbelasting verschuldigd?
   Stuur dan een afschrift uit de boekhouding, een kopie van de baten-lastenrekening of een ander bewijsstuk mee. Wij kunnen u vragen uw omzet te onderbouwen met aanvullende bewijsstukken, zoals een kopie van de jaarrekening of het jaarverslag over 2022.
  • Startte u in 2022 met uw onderneming en kunt u geen jaaromzet 2022 opgeven?
   Geef dan minimaal 3 aaneengesloten maanden btw-aangiften op. Bent u niet btw-plichtig? Dan kunt u aanvragen vanaf het moment dat er minimaal 3 aaneengesloten kalendermaanden aan omzet is terug te zien in uw administratie. We rekenen de beschikbare omzet om naar een volledig kalenderjaar.
  • Let op: vraagt u aan voor een groep verbonden ondernemingen?
   Dan neemt u de omzet van alle aangesloten ondernemingen bij elkaar. U laat hierbij de omzet tussen de aangesloten ondernemingen buiten beschouwing.
 • een verklaring dat uw mkb-onderneming of groep kwalificeert als mkb-onderneming volgens de mkb-definitie van de Europese Commissie. U vult hiervoor de mkb-toets en slaat het resultaat op of maakt een uitdraai hiervan. Wij kunnen deze uitslag bij u opvragen.
 • Let op: houd uw energiecontract of -factuur bij de hand als u aanvraagt. Zorg ervoor dat u het adres en de tenaamstelling in het aanvraagformulier precies zo schrijft als op uw contract staat vermeld. Is dit niet hetzelfde? Dan geeft uw EAN-code mogelijk een foutmelding. Uw EAN-code bestaat uit 18 cijfers.

TEK EAN-codes - 28 februari 2023

Video: EAN-code

Wat is een EAN-code? Waar moet u op letten bij uw aanvraag? Dit en meer leggen wij uit in deze video.

Aanvraag door intermediair

Laat u de TEK door een tussenpersoon (intermediair) aanvragen? Dit kan alleen met een ketenmachtiging via eHerkenning. Dit gaat als volgt:

 • U (of als u hiervoor toestemming geeft uw intermediair) vraagt een ketenmachtiging aan bij een erkende leverancier van eHerkenning. Uw intermediair beschikt minimaal over eHerkenning niveau 3 (eH3). De intermediair kan eH3 aanschaffen samen met de ketenmachtiging.
 • U ontvangt van de leverancier bericht om toestemming te geven voor de ketenmachtiging.
 • Als de ketenmachtiging is geregeld, kan uw intermediair de TEK voor u aanvragen. Dit doet hij via de aanvraagknop in het vak 'Aanvragen'.

Lees meer over ketenmachtigingen

Vraagt u aan als groep verbonden ondernemingen?

Doet u een aanvraag als groep verbonden ondernemingen? Dan hebben we aanvullende gegevens nodig:

 • een opgave van alle in de groep verbonden mkb-ondernemingen. Heeft een mkb-onderneming in uw groep al TEK-subsidie ontvangen? Dan telt het verbruik van deze onderneming niet meer in de berekening van de subsidie voor de groep. U geeft de gegevens van deze onderneming wel door bij uw aanvraag.
 • gegevens van de contactpersoon van de groep, waaronder de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres;
 • een verklaring dat de groep kwalificeert als mkb-onderneming volgens de mkb-definitie van de Europese Commissie. U vult de mkb-toets in als groep, niet als aparte mkb-ondernemingen.

TEK-webinar terugkijken

Op 14 maart hielden wij een webinar over de TEK. Hierin legden we uit hoe de regeling werkt, wie in aanmerking komt, wat u nodig heeft om aan te vragen en hoe het verdere proces verloopt. Heeft u dit gemist? Of wilt u nog iets nazien? Dan kunt u het webinar terugkijken.

Kijk het webinar terug

Aanvragen

De TEK is open voor aanvragen van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U vraagt met terugwerkende kracht aan over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. U dient 1 aanvraag in voor deze hele periode. Dit doet u via onderstaande knop 'Direct aanvragen'.

Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig. Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? En bent u degene die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf? Dan mag u ook inloggen met DigiD. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.

Wij vragen u alleen gebruik te maken van deze regeling als het echt noodzakelijk is. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Bel ons TEK-telefoonnummer: 088 042 44 60 of gebruik de livechat via de oranje tekstballon rechts onderaan deze pagina. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Info in English

Wilt u advies of heeft u vragen over hoe om te gaan met hogere energiekosten?

 • Via het KVK Energieloket krijgt u persoonlijk advies en praktische informatie over energie besparen en verduurzamen van uw bedrijf.
 • Ondernemersplein biedt u veel informatie over verduurzamen, energie opwekken, milieuregels en CO2 verminderen.
 • Bekijk ook onze pagina Energie besparen nu en straks voor tips over verduurzamen en regelingen die u daarbij helpen.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?