Bijna open voor aanvragen

Rekenvoorbeelden subsidiebedrag TEK

Gepubliceerd op:
20 december 2022

Op deze pagina vindt u voorbeelden hoe wij uw subsidie berekenen.

Let op

Om uw definitieve TEK-subsidie te berekenen gebruiken we de gemiddelde energietarieven in 2023. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent deze tarieven. Deze noemen we de modelprijs van 2023.

Deze cijfers zijn nog niet bekend. Bovendien is het onduidelijk hoe de energieprijs zich de komende maanden ontwikkelt. De definitieve subsidie is vooraf daarom niet met zekerheid te bepalen. Het gaat om een schatting.

Belangrijk voor u

 • Uw energieverbruik is het verbruik dat blijkt uit uw standaard jaarverbruik gas (SJV) en standaard jaarafname elektriciteit (SJA).
 • Heeft u al een tegemoetkoming ontvangen door het prijsplafond? Dan brengen we dit in in mindering op uw totale verbruik.
 • Levert u elektriciteit terug aan het net, bijvoorbeeld omdat u zonnepanelen heeft? We brengen de opgewekte energie in mindering op uw verbruik. Om te bepalen hoeveel energie u normaal gesproken teruglevert, gaan we uit van een standaard jaarinvoeding (SJI) van uw elektriciteitsaansluiting.
 • U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs.
 • U krijgt 50% van uw totale energiekostenstijging vergoed (boven de drempelprijs);
 • U krijgt maximaal subsidie over 14 maanden, namelijk van november 2022 tot en met december 2023. Om die reden ziet u in de formule dat het subsidiebedrag wordt vermenigvuldigd met 14/12. Het kan zijn dat u niet voor de volledige periode een aanvraag doet. Dan wordt uw subsidie evenredig aangepast.
 • Voor TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en KwH elektriciteit*.
 • U ontvangt in totaal maximaal € 160.000,- subsidie (per groep verbonden ondernemingen).
 • We berekenen uw voorlopige subsidie door uw verbruik te vermenigvuldigen met de maximale vergoeding. U ontvangt daarvan een voorschot van 60%.

*Wij hanteren een maximale prijs. Voor gas is dit € 2,00, bestaande uit € 3,19 (maximale bedrag) - € 1,19 (minimale bedrag) per m3. Voor elektriciteit is dit € 0,60, bestaande uit € 0,95 (maximale bedrag) - € 0,35 (minimale bedrag) per kWh. 

 • Betaalt u meer dan € 3,19 per m3 gas? U ontvangt nooit meer dan € 2,00 per m3. Betaalt u minder dan € 3,19 per m3 gas? Dan rekenen wij met het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt.
 • Betaalt u meer dan € 0,95 aan elektriciteit? U ontvangt nooit meer dan € 0,95 per KwH. Betaalt u minder dan € 0,95 per KwH? Dan rekenen wij met het bedrag dat u daadwerkelijk betaalt.

Let op: de rekenvoorbeelden gaan uit van uw maximale subsidie. We gaan hiervoor uit van de gemiddelde prijs van gas en elektriciteit in 2023 (de modelprijs). Dalen de energieprijzen? Dan krijgt u minder subsidie.

Bekijk hieronder hoe wij uw voorschot en uw definitieve subsidie berekenen

Rekenvoorbeelden voorschot en vaststelling

Hieronder vindt u 3 voorbeeldberekeningen van verschillende energie-intensieve mkb-ondernemingen. We beschrijven een algemene energie-intensieve mkb-onderneming, een mkb-onderneming die onder het prijsplafond valt en een mkb-onderneming met zonnepanelen die energie opwekt.

Elk voorbeeld toont de berekening van begin tot eind, aan de hand van 4 stappen:

 1. Het verbruik van de onderneming
 2. Het bepalen van de voorlopige subsidie
 3. Het bepalen van het voorschot
 4. Het vaststellen van de definitieve subsidie
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?