Mkb-toets

Laatst gecontroleerd op:
26 april 2021
Gepubliceerd op:
4 april 2013

Om te toetsen of uw organisatie een mkb-onderneming is, gebruikt u de Engelstalige online mkb-toets van de Europese Commissie.

U vindt deze op de pagina SME self-assessment questionnaire. Lees eerst de SME self-assessment wizard (handleiding) goed door voordat u met de toets start. Heeft u de test afgenomen? Sla dan de resultatenpagina op of print deze uit. Voor diverse programma's en regelingen stuurt u deze resultaten namelijk mee als bijlage van uw subsidieaanvraag.

Wat is een mkb-onderneming?

Of uw bedrijf een mkb-onderneming is, hangt af van het aantal werknemers en de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal.

Mkb-definitie

Grootte Aantal werknemers én Jaaromzet  én/óf Jaarbalans
Middelgroot minder dan 250 hoogstens € 50 miljoen kleiner of gelijk aan € 43 miljoen
Klein minder dan 50 hoogstens € 10 miljoen kleiner of gelijk aan € 10 miljoen
Micro minder dan 10 hoogstens € 2 miljoen kleiner of gelijk aan € 2 miljoen

Twijfelt u of wilt u meer informatie? Voer dan bovenstaande mkb-toets uit.

Wat zijn werknemers volgens de mkb-definitie?

U rekent onderstaande personen mee bij het bepalen of uw organisatie een mkb-onderneming is:

  • loontrekkenden;
  • personen die voor de onderneming werken, daarmee een ondergeschikte verhouding hebben en voor het nationale recht gelijkgesteld zijn met loontrekkenden;
  • eigenaren-bedrijfsleiders;
  • vennoten die regelmatig actief zijn in de onderneming en er financiële voordelen van genieten.

Let op: volgens het Nederlandse recht maken uitzendkrachten geen deel uit van het aantal in uw onderneming werkzame personen. De uitzendkracht is bij de inlener te werk gesteld, maar treedt niet in dienst van de inlenende onderneming.

Wat zijn arbeidsjareneenheden (AJE's)?

De berekening van de personeelsbezetting gaat op basis van arbeidsjareneenheden (AJE's). Een werknemer die het hele jaar voltijds in dienst is geweest, telt als één AJE. Deeltijdwerknemers of werknemers die niet het volledige jaar in dienst zijn, tellen naar rato mee als fractie van een AJE.

Downloads

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?