Overlijden van de bedrijfsvoerder

Laatst gecontroleerd op:
6 juli 2023
Gepubliceerd op:
1 mei 2015

Als u een dierbare verliest, komt er veel op u af. Naast het verdriet, moet u allerlei zaken regelen. Is de overledene een bedrijfsvoerder? Dan heeft hij vaak nog registraties (agrarisch en natuur) bij ons waar u wat mee moet. Wij helpen u graag op weg.

Bij een bericht van overlijden blokkeren wij de inloggegevens van de bedrijfsvoerder op mijn.rvo.nl. Om als erfgenaam, adviseur of derde zaken te doen namens de overledene heeft u dan een machtiging nodig.

Machtiging of zaakwaarneming regelen

U vraagt een machtiging aan met het formulier Toegang tot gegevens aanvragen. Dit formulier vindt u op de pagina Machtigingen op mijn.rvo.nl. Stuurt u met de machtiging een verklaring van erfrecht mee? Dan registreren wij u als gemachtigde. Als er (nog) geen verklaring van erfrecht is, registreren wij u als zaakwaarnemer. Gemachtigden kunnen iets meer regelen dan zaakwaarnemers. Zodra de machtiging actief is, ontvangt u bericht van ons.

Verschillen zaakwaarnemer en gemachtigde

Zaakwaarnemers en gemachtigden mogen allebei:

  • gegevens bekijken
  • subsidies aanvragen
  • perceelsgegevens veranderen
  • de Gecombineerde opgave doen

Als gemachtigde mag u ook:

  • productierechten overdragen
  • fosfaatrechten overdragen

U krijgt als gemachtigde of zaakwaarnemer een eigen relatienummer waarmee u zaken regelt voor de overleden bedrijfsvoerder. Relatiegegevens aanpassen mag niet. Als u dat wilt, neem dan contact met ons op.

Na de machtiging

Bent u gemachtigd en wilt u zaken regelen? Log dan in met uw eigen gegevens op mijn.rvo.nl en klik bovenaan de pagina op Handelen namens. U ziet dan de naam en het adres van de relatie voor wie u gemachtigd bent. Als u hierop klikt, bent u ingelogd voor die relatie.

Hoe lang zaken doen namens de overledene

U mag als gemachtigde een jaar lang zaken regelen namens de overledene. Daarna mag u de gegevens nog 4 jaar bekijken. Als zaakwaarnemer is de periode voor zaken regelen en gegevens bekijken allebei een jaar.

Gevolgen bedrijfsregistraties

Wat betekent het overlijden van de bedrijfsvoerder voor de bedrijfsregistratie bij ons? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de derogatie of subsidies? Of met het relatienummer en UBN? Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, kan dit gevolgen hebben voor de registraties en subsidies. Het is daarom belangrijk dat u als erfgenaam zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

Tot de verdeling van het bedrijf gebruikt u als erven nog het oorspronkelijke relatienummer. Ook is het mogelijk om het eventuele UBN dat daarbij staat geregistreerd nog te gebruiken. Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan gaat het om een hele overdracht, een samenvoeging of een splitsing. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht.

Bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging

Weet u wat er met het bedrijf van de overledene gaat gebeuren? Vul dan een formulier Bedrijfsoverdracht of formulier Bedrijfsbeëindiging in op de pagina Bedrijfsoverdracht op mijn.rvo.nl. Als gemachtigde mag u dit melden. Stuur altijd een verklaring van erfrecht mee. Staat het bedrijf bij ons geregistreerd met het KVK-nummer? Vul dan alleen een Melding Overdracht in als het KVK-nummer ook wijzigt. Kijk voor meer informatie op de pagina Bedrijfsoverdracht.

Bent u tevreden over deze pagina?