Agrarische registratie bij ons en Mijn dossier

Laatst gecontroleerd op:
29 december 2021
Gepubliceerd op:
1 mei 2015

Wilt u zaken met ons doen? Dan moet u zich eerst registreren. Bent u al bij ons geregistreerd en veranderen uw gegevens? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer registreren?

U moet zich registreren als u:

 • een aanvraag wilt doen voor een regeling die wij uitvoeren, bijvoorbeeld een subsidie- of vergunningsaanvraag;
 • opgave moet doen voor de jaarlijkse landbouwtelling voor de agrarische sector;
 • te maken heeft met de Meststoffenwet, omdat u producent of gebruiker van (dierlijke) meststoffen bent;
 • runderen, varkens, schapen of geiten houdt. Het maakt niet uit of u dit als hobby doet of als bedrijf.

Hoe registreren

U registreert zich door in te loggen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven en organisaties). Als u voor de eerste keer bij ons inlogt, dan registreren wij uw gegevens.

Bedrijven

Staat uw bedrijf bij KVK geregistreerd? Dan logt u in met eHerkenning. Houd uw KVK-nummer bij de hand voor de registratie. Heeft u volgens KVK een hobbybedrijf? Dan registreert u zich als particulier.

Particulieren

Bent u particulier (natuurlijk persoon) en heeft u geen bedrijf? Of heeft u een hobbybedrijf? Dan logt u in met uw DigiD. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand voor de registratie.

Nadat u voor het eerst bent ingelogd met eHerkenning of DigiD, krijgt u van ons een relatienummer. Dit relatienummer vindt u in Mijn dossier bij Mijn gegevens. In Mijn dossier kunt u uw gegevens aanvullen en wijzigen.

Contact opnemen

In de volgende situaties vragen wij u om telefonisch contact met ons op te nemen:

 • U krijgt een foutmelding bij uw registratie. Wij registreren u dan telefonisch. Houd uw BSN of KVK-nummer bij de hand.
 • U woont in het buitenland en het lukt niet om online te registreren. Dan registreren wij u met een inschrijfformulier. Vraag hiernaar als u contact opneemt.

Wij sturen u na ongeveer een week een bewijs van inschrijving met uw relatienummer. Na registratie kunt u zelf uw gegevens aanvullen en wijzigen in Mijn dossier.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in uw gegevens? Sommige veranderingen kunt u zelf aanpassen. Andere wijzigingen moet u doorgeven aan uw gemeente of KVK. Wijzigingen in die gegevens krijgen wij automatisch door en verwerken we in uw registratie bij ons.

Veranderingen die u zelf doorgeeft

In Mijn dossier kunt u de volgende gegevens doorgeven of aanpassen:

 • rekeningnummer
 • correspondentieadres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • postvoorkeur

 

Gegevens die wij krijgen

Staat u ingeschreven in het Handelsregister van KVK? Dan krijgen wij bericht over deze veranderingen:

 • naam van uw bedrijf
 • vestigingsadres
 • bezoekadres
 • opheffingsdatum

Staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan informeert uw gemeente ons over aanpassingen in:

 • naam
 • woonadres
 • geboortedatum
 • overlijdensdatum

Wijzigingen in uw bedrijfssituatie

Verandert er iets in de bedrijfssituatie? Hieronder leest u wat u wanneer moet doorgeven.

Overdracht of beëindiging van uw bedrijf

Als KVK uw bedrijf uitschrijft dan krijgen wij hier een melding van. Is uw bedrijf uitgeschreven omdat er een overdracht of splitsing is geweest? Of stopt u met alle activiteiten en neemt een ander het bedrijf niet over? Geef dat binnen 30 dagen aan ons door.

Overlijden van de bedrijfsvoerder

Na het overlijden van de bedrijfsvoerder willen wij graag weten wat er met het bedrijf van de overledene gaat gebeuren. Neemt iemand het bedrijf over of wordt het bedrijf beëindigd? Geef dan de bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging aan ons door.

Alles over bedrijfsoverdrachten

Bent u tevreden over deze pagina?