Agrarische bedrijfsoverdrachten

Gepubliceerd op:
1 mei 2015
Laatst gecontroleerd op:
22 mei 2024

Verandert het eigendom of de rechtsvorm van uw bedrijf? Bijvoorbeeld door een overdracht, samenvoeging of splitsing? Of stopt uw bedrijf? Dit geeft u door aan KVK en ons. Ook laat u ons weten wanneer deze verandering ingaat. Volg het stappenplan om alles goed te regelen.

Ook bij overlijden van de bedrijfsvoerder zijn aanpassingen in de registratie nodig. Stapt iemand in of uit uw maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap? En blijft uw huidige KVK-nummer actief? Dan hoeft u niets door te geven.

Soorten bedrijfsoverdrachten

Er bestaan verschillende soorten bedrijfsoverdrachten. Wat u moet regelen, hangt af van uw situatie. We leggen de opties aan u uit.

Hoe wijziging doorgeven?

U geeft uw wijziging door op mijn.rvo.nl. Dit doet u met het formulier Melding overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf. Bedrijven loggen in met eHerkenning, minimaal niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau eH2+. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Vul het formulier samen met de overnemende partij in.

We leggen uit welke stappen u volgt en wat u nodig heeft. 

1. Geef de wijziging door aan KVK

KVK legt uit wat u regelt als u een bedrijf overneemt, overdraagt of voortzet in een andere rechtsvorm. Dit verschilt per situatie. Bekijk wat voor u geldt op KVK.nl.

2. Vraag een nieuwe eHerkenning aan 

Regel een nieuwe eHerkenning met niveau 2+ of 3. Hoe u eHerkenning aanvraagt, leest u op de website van eHerkenning. Daar vindt u ook alle leveranciers. Vergeet niet uw oude eHerkenning op te zeggen als u die niet meer nodig heeft.

3. Regel een nieuw relatienummer

U heeft een nieuw relatienummer bij RVO nodig. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl met uw nieuwe KVK-nummer en uw nieuwe eHerkenning. Klik bovenaan de pagina op: Inloggen op mijn.rvo.nl. Wij registreren dan uw gegevens.

4. Tip: Noteer welke machtigingen u heeft

Deze stap noemen we als tip. Heeft u machtigingen bij RVO, dus kan iemand namens u zaken bij ons regelen? En wilt u voor het nieuwe bedrijf weer dezelfde machtigingen regelen? Noteer dan uw huidige machtigingen of maak er een schermafbeelding van.

U vindt de machtigingen in Mijn dossier. Log in op mijn.rvo.nl, ga naar Mijn dossier en klik op Mijn machtigingen. Doe dit voordat u de machtiging uit stap 5 aanvraagt. Want hierna kunt u uw machtigingen niet meer inzien.

5. Regel een machtiging voor uw uitgeschreven KVK-nummer en oude relatienummer van RVO

Als uw bedrijf is uitgeschreven bij KVK, kunt u niet meer inloggen op mijn.rvo.nl. Om weer toegang te krijgen kunt u iemand, bijvoorbeeld uzelf, machtigen. U gebruikt hiervoor het formulier Toegang tot gegevens aanvragen. Dit formulier vindt u op de pagina Machtigingen op mijn.rvo.nl. Log in met uw DigiD. Wij verwerken uw machtiging binnen 5 werkdagen. Als gemachtigde kunt u 1 jaar lang zaken melden en 5 jaar de gegevens inzien.

6. Meld de overdracht of beëindiging van uw agrarisch bedrijf

U geeft uw wijziging door op mijn.rvo.nl. Dit doet u met het formulier Melding overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf. Volg daarvoor de volgende stappen:

7. Overnemende partij ondertekent de melding

Is er een overnemende partij? Dan krijgt die een e-mail met de vraag om de melding van de bedrijfsoverdracht te ondertekenen.

8. Uw nieuwe gegevens doorgeven aan anderen 

U geeft uw nieuwe gegevens ook nog aan andere partijen door. Laat u bijvoorbeeld I&R-meldingen via uw managementprogramma uitvoeren? Dan vraagt u hiervoor een nieuwe gebruikerscode en wachtwoord bij ons aan. Neem telefonisch contact met ons op om dit te regelen. Deze nieuwe gegevens moeten in het managementprogramma worden ingevuld. De leverancier van uw pakket kan u hierbij helpen. 

Heeft u uw Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) overgedragen? En heeft u een ANLb-subsidie aangevraagd bij een collectief (een samenwerking van landbouwers en andere beheerders van landbouwgrond)? Geef dan daar ook de verandering door.

Misschien heeft u nog meer (subsidie)regelingen bij ons, bijvoorbeeld de SDE- of SEPP-subsidie. Geef ook hiervoor uw nieuwe gegevens aan ons door.

Geef daarnaast uw nieuwe KVK-nummer en relatienummer bij RVO door aan uw afnemers, leveranciers en vervoerders. Het is belangrijk dat ook zij uw nieuwe gegevens gebruiken.

9. Regel nieuwe machtigingen bij ons

Had u op het oude relatienummer bij ons mensen gemachtigd om namens u te handelen? Regel opnieuw een machtiging voor de juiste personen namens het nieuwe bedrijf. Als u bij stap 4 uw machtigingen had opgeslagen, kunt u deze nu gebruiken. Lees meer over iemand machtigen of gemachtigd worden.

Digitaal regelen niet mogelijk?

Lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen? Wij kunnen u een papieren formulier Melding overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf sturen. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 088 042 42 42. Bent u particulier, dan belt u 088 042 47 47. Stuur het ingevulde formulier naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Antwoordnummer 3060
8000 WB Zwolle

Na uw melding

Hebben alle partijen het formulier verstuurd? Dan krijgen deze een ontvangstbevestiging via het opgegeven e-mailadres.

Heeft u de overdracht op papier aan ons doorgegeven? Dan sturen we u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Wij beoordelen en verwerken het formulier binnen 6 weken nadat wij dit hebben ontvangen. Heeft u het bedrijf overgenomen? Dan vindt u de registraties die zijn overgezet in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Wij verwerken de productierechten en natuursubsidies zo snel mogelijk, maar dit kan wat langer duren. Als deze registraties zijn overgezet, ziet u dat in Mijn dossier. U krijgt hierover ook een brief van ons.

Bent u tevreden over deze pagina?