Agrarische bedrijfsoverdrachten

Gepubliceerd op:
1 mei 2015
Laatst gecontroleerd op:
31 december 2022

Verandert het eigendom of de rechtsvorm van uw bedrijf? Bijvoorbeeld door een overdracht, samenvoeging of splitsing? Of stopt u met uw bedrijf? Dan geeft u dit door aan KVK en ons. Ook laat u ons weten wanneer deze verandering ingaat. We leggen de soorten veranderingen aan u uit.

Ook bij overlijden van de bedrijfsvoerder zijn aanpassingen in de registratie nodig. Stapt iemand in of uit uw maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap? En blijft uw huidige KVK-nummer actief? Dan hoeft u niets door te geven.

Soorten bedrijfsoverdrachten

Er bestaan verschillende soorten bedrijfsoverdrachten. Wij vertellen u meer over iedere soort en wat dit voor u betekent.

Volledige bedrijfsoverdracht of wijziging rechtsvorm

Bij een volledige bedrijfsoverdracht draagt u uw hele bedrijf over aan een andere partij. Ook als de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt, is dat voor ons een hele bedrijfsoverdracht. Bijvoorbeeld als u uw eenmansbedrijf verandert in een maatschap. De opvolger van het bedrijf krijgt een nieuw relatienummer van ons. Vraag bij KVK of in uw situatie een nieuw KVK-nummer nodig is.

Worden bedrijf A en bedrijf B samengevoegd onder het KVK-nummer van bedrijf A? Dan is dit ook een volledige bedrijfsoverdracht.

Hobbybedrijf

Bent u alleen nog hobbymatig bezig en houdt u nog dieren? Geef in deze situatie ook een bedrijfsoverdracht door. Vul bij de overnemende partij uw BSN in. Op die manier kunt u in de toekomst I&R-meldingen doorgeven. U leest meer over de Meststoffenwet en hobbydieren op Welke administratie landbouwer.

Samenvoeging

Bij een samenvoeging worden 2 of meer aparte bedrijven samengevoegd tot een nieuw bedrijf. Worden bedrijf A en bedrijf B samengevoegd tot bedrijf C? Vul dan 2 keer een bedrijfsoverdracht in. Eén voor de overdracht van bedrijf A naar bedrijf C. En één voor de overdracht van bedrijf B naar bedrijf C.

Splitsing

Stopt het bestaande bedrijf en gaat het verder als 2 of meer aparte bedrijven? Dan is het een splitsing. Meld voor de overdracht naar elk bedrijf een bedrijfsoverdracht. Doe dit samen met de overnemende partijen.

Blijft het bestaande bedrijf actief en draagt u een deel over? Dit is een afsplitsing. Vul een bedrijfsoverdracht in samen met de overnemende partij.

Houdt u na de (af)splitsing uw KVK-nummer en krijgt het nieuwe bedrijf een nieuw KVK-nummer? Dit werkt ook zo met het relatienummer. Vervalt uw KVK-nummer en krijgt het nieuwe bedrijf een nieuw KVK-nummer? Dan krijgt het nieuwe bedrijf ook een nieuw relatienummer.

Overdrachtsdatum doorgeven

Bij een bedrijfsoverdracht geeft u een overdrachtsdatum aan ons door. Dit is de datum waarop de nieuwe partij verantwoordelijk wordt voor het bedrijf. Zij mag dan bijvoorbeeld beslissingen nemen en contracten afsluiten. Ook betaalt zij de rekeningen en draagt het risico.

Geeft u een bedrijfsoverdracht door? Denk dan hieraan:

  • De overdrachtsdatum die u bij ons meldt is gelijk aan de overdrachtsdatum bij KVK.
  • U geeft de overdracht binnen 30 dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden aan ons door.

Het is belangrijk dat u de juiste overdrachtsdatum doorgeeft. En dat u dit op tijd doet. Alleen dan kunnen wij uw bedrijfsoverdracht verwerken.

Overdrachtsdatum en gevolgen directe betalingen GLB

Voor de subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van 2023 heeft de overdrachtsdatum misschien gevolgen voor de uitbetaling. Dit leest u op Bedrijfsoverdracht en GLB 2023.

Hoe wijziging doorgeven?

U geeft uw wijziging door op mijn.rvo.nl. Dit doet u met het formulier Melding overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf. Bedrijven loggen in met eHerkenning, minimaal niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau eH2+. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Vul het formulier samen met de overnemende partij in. Om een bedrijfsoverdracht digitaal te ondertekenen en te versturen, hebben alle partijen TAN-codes nodig.

Bij een bedrijfsbeëindiging stopt u met uw bedrijf en draagt u niets over aan een ander. Draagt u uw bedrijf in gedeelten over en heeft u geen registraties meer bij RVO? Dan meldt u ook een bedrijfsbeëindiging.

Aandachtspunten

Waarop moet u letten als u het formulier invult? En wat moet u nog apart regelen? U leest het op Aandachtspunten bij bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging.

Digitaal regelen niet mogelijk?

Lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen? Wij kunnen u een papieren formulier Melding overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf sturen. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 088 042 42 42. Bent u particulier, dan belt u 088 042 47 47. Stuur het ingevulde formulier naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Antwoordnummer 3060
8000 WB Zwolle

Na uw melding

Hebben alle partijen het formulier verstuurd? Dan krijgen alle partijen een ontvangstbevestiging via het opgegeven e-mailadres.

Heeft u de overdracht op papier aan ons doorgegeven? Dan sturen we u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Wij beoordelen en verwerken het formulier binnen 6 weken nadat wij deze hebben ontvangen. Heeft u het bedrijf overgenomen? Dan vindt u de registraties die zijn overgezet in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Wij verwerken de fosfaatrechten, productierechten en natuursubsidies zo snel mogelijk, maar dit kan wat langer duren. Als deze registraties zijn overgezet, ziet u dat ook in Mijn dossier. U krijgt hierover ook een brief van ons.

Bent u tevreden over deze pagina?