App RVO GeoTag 2024

Gepubliceerd op:
9 november 2023

Uw perceel, landbouwgrond of landschapselement digitaal in beeld brengen? Dat kan met de RVO GeoTag. U verstuurt dan een of meer foto’s van een positie of activiteit die wij hebben aangegeven.

Wat is de RVO GeoTag?

Soms is op satellietbeelden moeilijk te zien welk gewas u teelt of welk landschapselement er op uw perceel staat. Of is er een andere situatie die we moeten bekijken. Normaal komen we dan bij u langs om dit beter te bekijken.

Met de RVO GeoTag hoeven we uw bedrijf niet meer of minder vaak te bezoeken. Want de taak die u in de GeoTag ziet kunt u in uw eigen tijd uitvoeren en versturen. Het betekent ook dat we sneller met uw taak aan de slag kunnen. En dus sneller uw subsidieaanvraag kunnen behandelen.

In 2023 zette u de RVO GeoTag alleen in voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de controle van beweiden of maaien van uw percelen. Over hoe we de RVO GeoTag in 2024 uitbreiden leest u binnenkort meer. 

Hoe werkt de RVO GeoTag?

Wij nemen u stap voor stap mee door de RVO GeoTag.

In de video op Areaal Monitoring Systeem (AMS) laten we met een voorbeeld zien hoe de app werkt.

Verlopen taken

Is uw taak verlopen? Dan kunt u geen foto‘s meer maken en de taak niet meer versturen. U krijgt een bericht over hoe het nu verder gaat.

Privacy

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. RVO is onderdeel van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Wij gebruiken uw gegevens alleen om ervoor te zorgen dat de app goed werkt of om deze te verbeteren. De regels over de bescherming van deze gegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Veelgestelde vragen

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?