Klimaatadaptatie

Gepubliceerd op:
31 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
14 juli 2022

De invloed van klimaatverandering op de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening wordt steeds groter: steden krijgen steeds meer te maken met hevige buien, extreme hitte of droogte. Dit kan van invloed zijn op uw woningbouwproject.

Werkt u als gemeente of woningcorporatie aan een woningbouwopgave en wilt u zich goed voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering? Wij helpen u op weg met specifieke kennis en expertise op dit onderwerp.

Voor wie?

Wij bieden ondersteuning aan gemeenten, regio’s en/of provincies. Maar ook mogen woningcorporaties, waterschappen en/of marktpartijen bij ons aankloppen. Het expertteam kijkt dan samen met de betreffende gemeente naar de uitdaging en zoekt een passende oplossing.

De vraag moet betrekking hebben op een woningbouwproject of -locatie. Belangrijk is dat de contactpersoon die de ondersteuningsvraag heeft, beschikt over draagvlak en beslissingsbevoegdheid.

Ondersteuning

Heeft u een vraag en/of wilt u ondersteuning van het expertteam, stuurt u dan een bericht naar woningbouw@rvo.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op voor een gratis advies- en kennismakingsgesprek. Samen kiezen we een aanpak met de bij uw vraagstuk passende bemiddelingen en/of acties.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Eenmalige werksessie
  Dit is bijvoorbeeld een sessie met een expert om een haalbaar programma of haalbare business case rond te rekenen.
 • Bemiddelingsgesprek
  Dit is een eenmalig gesprek tussen gemeente en een externe partner. Onze expert treedt op als onafhankelijke bemiddelaar met als doel de samenwerking vlot te trekken.
 • Versnelling- of Klimaatkamer
  Dit is een sessie onder leiding van een expert. Het doel is de gezamenlijke planvorming te versnellen en de samenwerking tussen de betrokken partijen een vliegende start te geven.
 • Trajectbegeleiding:
  Dit is een traject van ongeveer 6 maanden. Onze expert biedt dan deskundige procesbegeleiding om bijvoorbeeld de samenwerking tussen gemeente en externe partners te organiseren.

De eerste 3 bemiddelingen en/of acties zijn eenmalig en kosteloos. Het rijk vergoedt 50% van een trajectbegeleiding (cofinanciering) tot maximaal € 6.000 exclusief btw. De voorwaarden lichten we toe in het gesprek en leggen wij vast in een trajectformulier.

Infographics

De infographic Financiering gaat specifiek over het thema financiering van klimaatadaptatie. De projectbladen in de infographic stellen u mogelijk in staat om met baathouders en belanghebbenden een eigen op maat businesscase te bouwen voor de financiering van klimaatadaptatie in uw project.

Wilt u meer weten over welke oplossingen er in de praktijk worden toegepast en wat die kosten? Bekijk de infographic Maatregelen klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit in de gebouwde omgeving.

Klimaatadaptatie en gebouwde omgeving

Om de gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken, ontwikkelen de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen het actieprogramma ‘Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving’. Wij ondersteunen op diverse manieren de uitvoering van dit programma.  

Eén van die manieren is het beschikbaar stellen van expertise. Dat gebeurt via het Expertteam Woningbouw. Zo ondersteunen wij enerzijds de klimaatadaptie-opgave en anderzijds versnellen we de woningbouw.

Vragen over het Klimaatadaptatie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?