Expertteam Woningbouw

Gepubliceerd op:
2 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
3 maart 2023

De komende jaren moeten in Nederland meer woningen komen. Iedereen verdient een thuis. Lukt het in uw gemeente of provincie om deze woningen te realiseren?

Versnellen van woningbouw kan door bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, transformatie van vastgoed en tijdelijke woonoplossingen. Welke richting u ook kiest: bij knelpunten kan het Expertteam Woningbouw helpen.

Wij helpen u graag met onze inhoudelijke expertise maar we nemen ook onze frisse blik mee. We bieden onafhankelijk advies en praktische ondersteuning om projecten weer in beweging te brengen, samenwerking te organiseren en bouwprocessen te versnellen.

Ondersteuningsmaatregelen

In onze menukaart ziet u welke ondersteuningsmaatregelen het Expertteam Woningbouw u biedt.

Vragen aan het Expertteam Woningbouw?

Benieuwd of het Expertteam Woningbouw uw gemeente of provincie kan helpen? Of twijfelt u of wij de juiste expertise in huis hebben voor uw vraagstuk. Mail naar woningbouw@rvo.nl.

Onze expertise

Gebiedsontwikkeling en transformatie

Een gebiedsontwikkeling verloopt alleen succesvol als er goede afstemming is. Oplossingen voor vertraging liggen in het proces vóórdat de gemeente een bestemmingsplan vaststelt. Transformatie van vastgoed biedt oplossingen om snel meer woningen te realiseren.

Woonvormen

Met verschillende woonvormen kunt u als gemeente inspelen op veranderingen in de vraag. Bijvoorbeeld omdat het aantal alleenstaanden toeneemt en mensen duurzamer of collectiever willen wonen. En omdat meer ouderen langer thuis wonen en meer (arbeids)migranten zich vestigen in Nederland.

Vernieuwend en toekomstbestending

Expertteam Woningbouw Klimaatadaptatie

We willen meer en sneller bouwen, de bestaande voorraad toekomstbestendig maken en anticiperen op de energietransitie, klimaatadaptatie en vergrijzing. Hiervoor is maximale creativiteit nodig.

Financiële en juridische vraagstukken

Met onze kennis van wet- en regelgeving kunnen wij gemeenten en corporaties ook van juridisch advies voorzien om zo processen en woningbouw te versnellen. Bijvoorbeeld over:

  • de gevolgen van het Didam-arrest
  • de crisis- en herstelwet
  • het versnellen van ruimtelijke procedures
  • het sluiten van contracten
  • advies over de praktische gevolgen van de Omgevingswet bij woningbouw

 

Onze specialisten

Het Expertteam Woningbouw is een team van RVO-adviseurs en een pool van onafhankelijke deskundigen.  Wij bieden een maatwerkoplossing voor uw vraagstuk. Juist door u te koppelen aan een expert met de kennis en achtergrond die past bij uw knelpunt.

Werkwijze

Het Expertteam Woningbouw adviseert gemeenten en provincies op aanvraag. Andere partijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen contact opnemen met vragen. Als zij het Expertteam willen inschakelen dan kan dat alleen in samenwerking met de betrokken gemeente of provincie.

"Het was elke keer te kleinschalig wat we deden. Het probleem is groter dan we aankunnen. Daarom zijn we heel blij dat er meer aandacht voor is en dat er mensen vanuit een ander perspectief meekijken en advies geven."
Lees meer

Lodewijk Nolson
Teamleider planvorming bij de gemeente Terneuzen

Downloads

Video

In onderstaande video vertellen experts meer over hun werkwijze en delen een aantal verhalen uit de praktijk. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?