Nationaal Transformatie Loket voor vastgoed

Laatst gecontroleerd op:
19 oktober 2023
Gepubliceerd op:
15 januari 2014

Heeft u leegstaande panden? Bij vastgoedtransformatie bouwt u deze panden om naar woningen. Op deze pagina vindt u het Nationaal Transformatie Loket. Dit loket biedt u als gemeente, provincie, woningbouwcorporatie of initiatiefnemer kennis en ervaring waarmee u verder kunt.

Wat is vastgoedtransformatie?

Bij vastgoedtransformatie verandert u de functie van leegstaande panden in bijvoorbeeld een woonfunctie. Het gaat om panden als kantoren, maatschappelijk vastgoed, winkels en zorginstellingen. Soms is het nodig om daarvoor te verbouwen, maar niet altijd.

Waarom vastgoed transformeren?

Transformatie is meestal sneller dan nieuwbouw en goedkoper bij gebouwen waarbij veel elementen kunnen blijven. Ook gaat transformatie leegstand en verpaupering tegen.
1/3e van alle leegstaande kantoren is om te bouwen tot woningen, afhankelijk van de ligging, leefbaarheid en inbedding in een wijk. Leegstaande scholen en verzorgingshuizen passen qua ligging en structuur vaak goed bij de huisvesting van bepaalde doelgroepen en zijn daarom zelfs vaker geschikt voor transformatie.

Door leegstaande panden om te bouwen helpen we verschillende groepen mensen aan een woning, zoals:
•    starters op de woningmarkt
•    senioren, die langer zelfstandig blijven wonen
•    arbeidsmigranten
•    vergunninghouders

Wat doet het Nationaal Transformatie Loket?

Het Nationaal Transformatie Loket helpt u om de vastgoedtransformatie naar woningen te versnellen door kennis en expertise te delen. Via het loket vindt u hulpmiddelen en vraagt u advies. Daarnaast is er een transformatiefaciliteit ingericht om vastgoedtransformatie gedeeltelijk te financieren.

Wat is het doel van het Nationaal Transformatie Loket?

Tussen 2022 en 2030 moeten er in Nederland 900.000 woningen bijkomen. Dat zijn jaarlijks 100.000 extra woningen. Ongeveer 15% daarvan willen we realiseren door vastgoedtransformatie. Om deze opgave van 15.000 transformatiewoningen per jaar te ondersteunen, heeft het Rijk een Nationaal Transformatieplan opgesteld. Het Nationaal Transformatie Loket is hier onderdeel van.

Hulpmiddelen bij vastgoedtransformatie

Hieronder vindt u een aantal openbare hulpmiddelen, gesorteerd per onderwerp. Klik op het onderwerp voor meer informatie.

Vraag advies aan het Expertteam woningbouw

Als onderdeel van het loket kunt u het Expertteam Woningbouw om advies vragen. Zij helpen uw gemeente, woningcorporatie of provincie om transformatiewoningen te realiseren. U kunt bij hen terecht voor vragen over bijvoorbeeld:

•    het toepassen van bouwkundige wet- en regelgeving
•    de ruimtelijke kaders
•    de financiering
•    de woon- en inrichtingsmogelijkheden van panden

Het Rijk vergoedt 2/3e van de kosten van de inzet van een expert. Benieuwd of het expertteam uw gemeente, provincie of corporatie kan helpen? Stel uw vraag in een e-mail naar woningbouw@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?