Expert- en aanjaagteam Transformatie Vakantieparken

Gepubliceerd op:
7 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
20 september 2021

Het Expertteam Transformatie Vakantieparken helpt gemeenten om niet-vitale vakantieparken te veranderen naar een woonbestemming. In verschillende regio’s is dit interessant omdat toeristische verhuur te weinig oplevert en parken door de druk op de woningmarkt een steeds permanentere bewoning krijgen. Voor zo’n verandering is veel expertise vereist die gemeenten vaak niet zelf in huis hebben.

Om gemeenten te helpen bij de transformatie, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een expert- en aanjaagteam in volgens de Actie-agenda vakantieparken 2021-2022. Dit team wordt ook wel Expertteam Transformatie Vakantieparken genoemd.

Ondersteuning

Het expertteam helpt gemeenten knelpunten op te lossen bij het veranderen van vakantieparken. Het helpt processen vlot te trekken of te versnellen. Mogelijke knelpunten waarmee dit team ondersteuning biedt, zijn:  

  • ruimtelijke ordening/kwaliteit vraagstukken, bouwbesluit
  • draagvlak gemeente en park, vertrouwen tussen partijen
  • mogelijke financiële knelpunten
  • ingewikkelde eigendomssituaties
  • leefbaarheid en kwetsbare bewoners
  • algehele aanpak opzetten, met oog voor verschillende onderdelen

Dit is maar een greep uit de knelpunten waar u mee te maken kunt krijgen. Staat uw knelpunt niet in het rijtje? Ook dan is het een goed idee om contact op te nemen. Het expertteam helpt u ook met andere situaties.

De expert(s) van het team bieden vaak een adviesgesprek of werksessie aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Na het eerste gesprek bekijken de expert(s) en de gemeente of een langer ondersteuningstraject nodig is en wat de kosten daarvan zijn.
Als u ondersteuning wilt van het expertteam, stuur dan een bericht naar woningbouw@rvo.nl.

Expertise & Kennisuitwisseling

De experts van het team zijn professionals, werkzaam bij diverse organisaties. Ze hebben hun eigen praktijkervaring met verandervraagstukken. Ook op regionaal niveau is veel kennis beschikbaar, zoals in samenwerkingsverbanden op het gebied van het omvormen van vakantieparken en soortgelijke dossiers. Het landelijke expertteam wisselt onderling kennis uit met deze samenwerkingsverbanden.

Achtergrond

Op 28 januari 2021 startte minister Ollongren van het ministerie van BZK de Actie Agenda Vakantieparken 2021-2022.
Deze Actie Agenda is een vervolg op de agenda 2018-2020. De acties in deze agenda helpen om de algehele aanpak van de om te vormen vakantieparken zoveel mogelijk vast te leggen in het standaard beleid van gemeenten, provincies, maatschappelijke partners en het Rijk.

Bekijk de Actie-agenda vakantieparken

Vragen over het Expertteam Transformatie Vakantieparken?

Mail uw vraag naar Woningbouw@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?