Expertteam Transformatie Vakantieparken

Gepubliceerd op:
7 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2024

Een deel van de Nederlandse vakantieparken heeft economische problemen. Daarnaast krijgen parken door de druk op de woningmarkt steeds meer permanente bewoning. Deze vakantieparken veranderen naar een woonbestemming is een oplossing. Het Expertteam Transformatie Vakantieparken helpt gemeenten en provincies daarbij.

Hulp bij vakantieparken transformeren

Zoekt u hulp bij de bestemming van vakantieparken wijzigen? Het Expertteam Transformatie Vakantieparken helpt gemeenten en provincies de knelpunten op te lossen en processen te versnellen.

Voorbeelden van knelpunten

Mogelijke knelpunten waarbij het expertteam helpt, zijn:

  • ruimtelijke ordenings- en kwaliteitsvraagstukken, bouwbesluit

  • draagvlak gemeente en park, vertrouwen tussen partijen

  • financiële knelpunten (kostenverhaal, verevening)

  • ingewikkelde eigendomssituaties

  • leefbaarheid en kwetsbare bewoners

  • algehele aanpak opzetten, met oog voor verschillende onderdelen

"Als experts kunnen we waardevolle kennis delen. Het bestemmingsplan wijzigen van Park Moscou in de gemeente Hardenberg leek in eerste instantie een paar miljoen te gaan kosten. Na goed overleg en rekenwerk kon ik de totale kosten terugbrengen tot maar een paar ton."

Lees verder: Van vakantiepark naar woonwijk

Nico Harkes
Expert

Hoe ondersteunen wij u?

Het Expertteam Transformatie Vakantieparken adviseert u als gemeente of provincie op aanvraag. In onderstaand stappenplan leest u hoe wij u helpen.

Stap 1: U stelt een vraag

Stel uw vraag door een mail te sturen aan woningbouw@rvo.nl. Wij nemen daarna contact met u op en plannen een vrijblijvend en gratis intakegesprek in met een RVO-adviseur en een van onze experts.

Stap 2: Wij hebben een intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken we uw vraag concreet. Ook bespreken we of wij u kunnen helpen. Zo ja, dan zoeken we samen naar een passende interventie.

Stap 3: Zo helpen wij u verder - de interventies

Wij passen verschillende interventies toe. Samen kiezen we een aanpak die bij uw vraag past, bijvoorbeeld:

  • Adviesgesprek: eenmalig gesprek waarin u uw vragen en knelpunten aan ons voorlegt. Een expert geeft u advies.

  • Samenwerkingsovereenkomst: in een traject van 6 tot 12 maanden biedt een expert deskundige procesbegeleiding om een concreet transformatiebouwproject te versnellen.

Vragen over vakantieparken transformeren?

Benieuwd of het Expertteam Woningbouw uw gemeente of provincie kan helpen? Stel uw vraag via e-mail naar woningbouw@rvo.nl

Onderzoek permanente woningbouw

Bezit u of uw VvE recreatiewoningen in vakantieparken en wilt u deze transformeren naar permanente woningbouw? Meld u dan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via het vragenformulier BZK Inventarisatie transformatiewens vakantieparken op Ec.europa.eu. Het ministerie onderzoekt de transformatie van recreatiewoningen en vakantieparken. U kunt deelnemen aan het onderzoek tot 31 mei 2024.

Onze experts

We bieden een maatwerkoplossing voor uw vraag. Onze adviseurs koppelen u aan een expert met de kennis en achtergrond die past bij uw knelpunt. De experts van het Expertteam Transformatie Vakantieparken zijn gespecialiseerde professionals. Ze werken bij verschillende organisaties en hebben veel praktijkervaring met verandervraagstukken.

Ontmoet een aantal van onze experts:

Inspiratie

Ook op regionaal niveau is veel kennis beschikbaar, zoals in samenwerkingsverbanden die werken aan vitale vakantieparken en gerelateerde dossiers. Het landelijke expertteam wisselt onderling kennis uit met deze samenwerkingsverbanden. Lees meer over de regionale expertises:

Lees meer over transformatieprocessen:

Achtergrond

Het Expertteam Transformatie Vakantieparken was een van de acties die voortkwam uit de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022. In juli 2023 heeft het ministerie vervolgens een langjarige vervolgaanpak voor vakantieparken aangekondigd. Daarbij hoort ook vakantieparken veranderen naar woonwijken. U leest hierover meer op:

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?