Klimaatadaptatie gebouwde omgeving

Laatst gecontroleerd op:
29 april 2024
Gepubliceerd op:
31 januari 2022

De invloed van klimaatverandering op de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening wordt steeds groter. Zo krijgen we steeds meer te maken met hevige buien, extreme hitte of droogte. Dit kan van invloed zijn op uw woningbouwproject. Werkt u als gemeente of woningcorporatie aan een woningbouwopgave en wilt u zich goed voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering? Wij helpen u klimaatadaptief te bouwen.

Voor wie?

Wij bieden ondersteuning aan:

  • gemeenten
  • regio’s
  • provincies
  • woningcorporaties
  • waterschappen
  • marktpartijen

Het expertteam kijkt samen met u naar de uitdaging en zoekt een passende oplossing.

Uw vraag heeft betrekking op een woningbouwproject of -locatie. Belangrijk is dat de contactpersoon die de ondersteuningsvraag heeft, beschikt over draagvlak en beslissingsbevoegdheid.

Welke ondersteuning bieden wij?

Wij ondersteunen u in verschillende vormen met klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. Voorbeelden hiervan zijn:

De eerste 3 bemiddelingen en/of acties zijn eenmalig en kosteloos. Het rijk vergoedt 50% van een trajectbegeleiding (cofinanciering) tot maximaal € 6.000 exclusief btw. De voorwaarden lichten we toe in het gesprek en leggen wij vast in een trajectformulier.

Bekijk de infographics

Wij ontwikkelden in samenwerking met landelijke experts 3 infographics. Deze helpen u bij de meest voorkomende uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie.

  • De infographic Maatregelen laat zien welke oplossingen u toepast en hoeveel deze ongeveer kosten.
  • De infographic financiering geeft aan hoe u deze kosten dekt.
  • De Menukaart Hitte helpt lokale overheden een hittebeleid te ontwikkelen op de thema's gezondheid, gebied en gebouw. In de nieuwe versie zijn een brochure en handreiking toegevoegd.
  • Bekijk de infographics

Klimaatadaptatie en gebouwde omgeving

Om de gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken werken de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen aan de ‘Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1’. Dit programma beschrijft wat het Rijk de komende jaren gaat doen om te zorgen dat de gebouwde omgeving in 2050 waterbestendig en klimaatrobuust is ingericht. ​Wij ondersteunen de uitvoering van dit programma op diverse manieren.

Eén van die manieren is het beschikbaar stellen van expertise. Dat gebeurt via het Expertteam Woningbouw. Zo ondersteunen wij enerzijds de klimaatadaptie-opgave en anderzijds versnellen we de woningbouw.

Vragen over klimaatadaptatie?

Benieuwd of het Expertteam Woningbouw uw gemeente of provincie kan helpen? Kijk dan op de pagina Expertteam Woningbouw of mail naar woningbouw@rvo.nl

Bent u tevreden over deze pagina?