Versnellen van gebiedsontwikkeling

Laatst gecontroleerd op:
18 augustus 2023
Gepubliceerd op:
29 april 2015

De woningbouwopgave in Nederland is groot. Gebiedsontwikkeling en bouwprojecten lopen soms vertraging op. Met verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld door oplopende doelen, uitblijvende vergunningen, veranderende omstandigheden of versnipperd grondeigendom. Om aan de opgave te voldoen besteedt het Rijk aandacht aan het versnellen van gebiedsontwikkeling.

Samen naar succesvolle gebiedsontwikkeling

Hoe kunnen we samen sneller woningen bouwen? Met Versnellingstafels vergroten we het begrip en vertrouwen tussen de partijen. Ook verbeteren we zo de samenwerking. Daarmee zijn Versnellingstafels een krachtig hulpmiddel om lokaal of regionaal sneller te bouwen.

In de handreiking Aan tafel! staat hoe u ze start en uitvoert. Hiermee richt u stapsgewijs een Versnellingstafel in voor uw stad of regio.

Grondbeleid

Grondbeleid is belangrijk bij het ontwikkelen van gebieden. Voordat de gemeente het bestemmingsplan vaststelt, koopt de gemeente en/of ontwikkelaars grond en verdeelt deze in kavels. Grondbeleid zorgt ervoor dat dit proces soepel en eerlijk verloopt.

In de handreiking 'Vertraging woningbouw voorkomen met grondbeleid' staan instrumenten en praktijkvoorbeelden voor gemeenten.

Bekijk de handreiking Vertraging woningbouw voorkomen met grondbeleid

woningen van woningbouwproject Buurtschap te Veld in Eindhoven

Buurtschap te Veld heeft:

  • 350 sociale huurwoningen
  • 101 midden-huurwoningen
  • 100 tiny houses
  • 119 woningen in het ‘living lab’

Buurtschap te Veld: van ontwikkeling tot bouw

Buurtschap te Veld in Eindhoven is een woningbouwproject dat snel is gerealiseerd. Het projectteam doorliep alle fases, van ontwikkeling tot bouw, in 2,5 jaar. Ook behaalde het project hoge doelen zoals wonen in een groene, autoluwe en klimaatadaptieve omgeving.

Wat was het succes van dit woningbouwproject?

  • Een nauwe samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en het stedenbouwkundig ontwerpbureau.
  • Een groot draagvlak voor en vertrouwen in het project bij de gemeente en woningcorporaties. Belangrijke beslissingen werden zo sneller genomen.
  • Een duidelijke rolverdeling tussen gemeente en woningcorporaties.

Lees in de brochure meer lessen en uitdagingen van dit project.

Versnellingskamers markt-overheid

In 2021 en 2022 vond er een aantal versnellingskamers markt-overheid plaats. Tijdens de versnellingskamers konden projectontwikkelaars en gemeenten vragen stellen over een concreet woningbouwproject aan onafhankelijke experts van het Expertteam Woningbouw.

Bekijk de nieuwsberichten, podcasts en videos over de versnellingskamers

Vragen over Versnelling gebiedsontwikkeling?

Benieuwd of het Expertteam Woningbouw uw gemeente of provincie kan helpen? Kijk dan op de pagina Expertteam Woningbouw of mail naar woningbouw@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?