Woningbouw en stikstofproblematiek

Gepubliceerd op:
20 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
5 januari 2024

Loopt u als gemeente of provincie tegen vertraging aan van woningbouwplannen als gevolg van de stikstofproblematiek? Dan kunt u voor ondersteuning terecht bij het Expertteam Woningbouw en de helpdesk van BIJ12.

Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat de PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemming voor (bouw)activiteiten. De uitspraak leidde ertoe dat (bouw)projecten door heel Nederland zijn gestagneerd of op losse schroeven kwamen te staan.

Vergunningsplichtig?

Aan de hand van het stappenplan Toestemmingsverlening via het Stikstofregistratiesysteem stelt u vast of u vergunningsplichtig bent onder de Omgevingwet. BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van de 12 provincies. Deze heeft een helpdesk voor iedereen met vragen over:

De provincies, of het daarvoor bevoegde ministerie, beantwoorden vragen over een specifieke vergunning of toestemmingsbesluit. Kijk voor meer informatie en voor een overzicht van hun contactgegevens op de website van BIJ12.

Expertteam Woningbouw

Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten of provincies bij concrete projecten wanneer stikstof de knellende factor is. Het Expertteam ondersteunt bij het proces en denkt inhoudelijk mee over de problematiek en oplossingsrichtingen. Ook initiatiefnemers mogen bouwprojecten die vertragen door de stikstofeisen aan het expertteam doorgeven. Het Expertteam neemt vervolgens contact met hen op om na te gaan of en op welke manier ondersteuning mogelijk is. 

De wegen uit het stikstofdoolhof

In januari 2023 is onderstaande gids 'Het kan Wel! De wegen uit het stikstofdoolhof voor woningbouwprojecten’ bijgewerkt. De gids biedt oplossingsrichtingen voor woningbouwplannen en -projecten die zijn vertraagd door stikstofdepositie (-neerslag). In de gids staat ook een uitleg over het juridisch traject, met voorbeelden van ontwikkelingen, waarbij een weg uit het doolhof werd gevonden met verschillende hulpmiddelen. De inhoud is echter niet volledig. Het doel van de gids is om:

  • kansen te benoemen die aantonen dat er al veel mogelijk is, en om
  • initiatiefnemers én bevoegd gezag aan te moedigen door te denken aan de mogelijkheden. Uiteraard daarbij rekening houdend met de staat van de natuur en omgeving.

Vragen over Woningbouw en stikstofproblematiek?

Benieuwd of het Expertteam Woningbouw uw gemeente of provincie kan helpen? Kijk dan op de pagina Expertteam Woningbouw of mail naar woningbouw@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?