Keurmerken die invulling geven aan de EED-auditplicht

Laatst gecontroleerd op:
3 januari 2024
Gepubliceerd op:
14 september 2017

Met een van deze keurmerken kan uw bedrijf of instelling invulling geven aan de EED-auditplicht. Heeft het keurmerk betrekking op uw gehele onderneming? Dan geeft het een volledige invulling. U hoeft dit dan alleen in het eLoket-formulier te vermelden. Ook hoeft u geen EED energie-auditrapport als bijlage in te dienen.

Hebben één of meerdere vestigingen binnen uw onderneming een keurmerk? Dan hoeft u voor die vestigingen geen energieaudit uit te voeren. U kunt dit in het energie-auditrapport vermelden. U dient dan wel een auditrapport voor uw gehele onderneming in.

Het gaat om de keurmerken:

 • BMWT Duurzame Bedrijfsvoering
 • BREEAM-NL in Use
 • CO2& Energie RI&E Creatieve Industrie niveau 3
 • CO2 & Energie RI&E Creatieve Industrie niveau 4
 • CO2-Prestatieladder niveau 3
 • CO2-Prestatieladder niveau 4
 • CO2-Prestatieladder niveau 5
 • CO2-Reductiemanagement met ISO 14001
 • EarthCheck Zilver
 • EarthCheck Goud
 • EarthCheck Platina
 • EarthCheck Master
 • Erkend Duurzaam Plus
 • Erkend Duurzaam Premium
 • Fastlane met EED-aanvullingen
 • Green Globe
 • Green Key met PLUS-module
 • Lean & Green Star
 • Milieuthermometer Zorg
 • Trusted Site Energy Efficiency (TSE.Standard)

Let op: BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw en BREEAM-NL Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering worden alleen geaccepteerd als invulling voor de verplichting tot het ondergaan van een energie-audit zoals opgenomen in artikel 18 van de wet in de volgende situaties:

A - Eigenaar/verhuurder die zelf geen gebruik maakt van het betreffende gebouw: BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw het certificaatonderdeel Asset, moet minimaal niveau “Good” scoren.

B - Eigenaar die tevens het gehele gebouw voor eigen gebruik aanwendt: BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw het certificaatonderdeel Asset moet minimaal niveau “Very Good” scoren. BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering (gebruik) moet minimaal niveau “Good” scoren.

C - Eigenaar die tevens delen van het gebouw voor eigen gebruik aanwendt: BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw het certificaatonderdeel Asset moet minimaal niveau “Very Good” scoren. BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering (gebruik) moet minimaal niveau “Good” scoren voor het eigen gebruik (niet het gebruik van andere gebruikers/huurders).

D - Huurder/gebruiker van een heel gebouw of een gedeelte daarvan: BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering (gebruik) moet voor alle activiteiten van de huurder/gebruiker in het gebouw, minimaal niveau “Good” scoren.
 

EED-auditrapport indienen

Bent u tevreden over deze pagina?