Rapportageplicht energie-efficiëntie datacentra

Gepubliceerd op:
3 juni 2024

Bent u eigenaar of exploitant van een datacentrum? Dan bent u mogelijk vanaf 2024 verplicht om jaarlijks gegevens over de energie-efficiëntie van uw datacentrum via RVO openbaar te maken. De deadline voor de 1e rapportage is 15 juli 2024. Dit is de Rapportage- en publicatieplicht energie-efficiëntie datacentra. 

Voor welke datacentra geldt de plicht? 

Heeft het datacentrum waar u eigenaar van bent of dat u exploiteert een geïnstalleerd IT-vermogen van ten minste 500 kilowatt? Dan bent u vanaf dit jaar verplicht om jaarlijks te rapporteren over de energie-efficiëntie van het datacentrum. De uitvoerder van de milieubelastende activiteit moet de melding doen.

Geïnstalleerd IT-vermogen

Het geïnstalleerd IT-vermogen is het vermogen in kilowatt dat gebruikt wordt voor het in bedrijf houden van de datacentrum activiteiten. Ook het koelvermogen telt mee als IT-vermogen. 
Dit vermogen wordt gebruikt in serverruimten met server-, netwerk-, opslag- én gerelateerde data-apparatuur én ondersteunende apparatuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

 • koelvoorzieningen
 • verlichtingsvoorzieningen
 • batterijvoorzieningen 
 • (niet te onderbreken) stroomvoorzieningen

Apparatuur die géén deel uitmaakt van het geïnstalleerd IT-vermogen

U hoeft u niet te rapporteren over IT-apparatuur die geplaatst of geïnstalleerd is in:

 • hoofdzakelijk openbaar toegankelijke ruimten
 • ruimten voor gemeenschappelijk gebruik
 • kantoorruimten

U rapporteert ook niet over apparatuur in ruimten die de andere bedrijfsfuncties ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn laptops, werkstations, fotokopieerapparaten, beveiligingsapparatuur, wit- en bruingoed.

Ook afzonderlijke servers, single racks, of wifi- en netwerkaansluitingspunten die hoofdzakelijk voor andere bedrijfsfuncties gebruikt worden, maken geen deel uit van het geïnstalleerde IT-vermogen. 

3 typen datacentra

De EU-regelgeving onderscheidt 3 typen datacentra:

 • enterprise datacentrum
 • colocation datacentrum
 • co-hosting datacentrum

Voor de verplichting is het onderscheid tussen de typen datacentra niet van belang. Alle 3 de typen datacentra vallen onder de verplichting en moeten dezelfde vragenlijst beantwoorden.

Uitzonderingen

 • Exploiteert u een datacentrum dat alleen taken uitoefent voor defensie of voor rampenbestrijding als bedoeld in artikel 1 van de Wetveiligheidsregio’s? Dan hoeft u niet te rapporteren. 
  Let op: exploiteert u uw datacentrum voor een deel voor deze taken? Dan valt u wel onder de rapportage- en publicatieverplichting.
 • Gegevens die vallen onder de Wet open overheid artikel 5.1.1c hoeft u niet op te nemen in de rapportage. 
   

Rapportagesjabloon

 • U gebruikt voor uw rapportage het sjabloon ‘Rapportageplicht energie-efficiëntie datacentra’. Deze vragenlijst vindt u in het Nederlands en het Engels op deze pagina. 
 • Vragenlijsten in een andere vorm accepteren we niet.
 • Alle vragen in het sjabloon moet u beantwoorden, behalve als de antwoorden gegevens bevatten die vallen onder Wet open overheid artikel 5.1.1c. In dat geval laat u het antwoord op de vraag leeg.
 • U mag de naam van het bestand aanpassen. 
 • Het ingevulde sjabloon voegt u als bijlage toe als u uw rapportage indient via Mijn RVO.
 • We publiceren het door u ingevulde en ingediende sjabloon zonder aanpassingen op RVO.nl.
   

Uw rapportage indienen

Het loket opent op 17 juni 2024.  De deadline voor het indienen van uw 1e rapportage is 15 juli 2024. Daarna ieder jaar op 15 mei. U dient uw rapportage in met een digitaal formulier op Mijn RVO. U heeft hiervoor e-herkenning nodig met niveau EH2+. 
Indienen doet u via de rapportagebutton die wij 17 juni op deze pagina plaatsen. Het ingevulde sjabloon ‘Rapportageplicht energie-efficiëntie datacentra’ voegt u als bijlage toe als u uw rapportage indient via Mijn RVO. 
 

Openbaar maken rapportages

RVO publiceert uw ingevulde en ingediende sjabloon over de energie-efficiëntie van datacentra op een speciaal daarvoor ingerichte webpagina. U vindt uw gepubliceerde rapportage binnen 14 dagen (vanaf 22 juli) op de pagina Documenten en publicaties. 

Toezicht en handhaving

Het toezicht en de handhaving ligt bij RVO. RVO controleert of datacentra aan de verplichting voldoen. RVO kijkt of uw rapportage aan de voorwaarden voldoet. In het geval RVO vragen heeft over uw datacenter of de rapportage zelf, ontvangt u van RVO bericht.

Waarom rapporteren? 

De Rapportage- en publicatieplicht energie-efficiëntie datacentra komt uit de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED). De EED heeft als doel het verbruik van energie in heel Europa te verminderen. 

Het openbaar maken van gegevens over energie-efficiëntie van datacentra draagt daaraan bij. Dit betekent dat exploitanten van datacentra vanaf 2024 jaarlijks informatie openbaar maken over het energieverbruik. Met deze data krijgt de Europese Commissie (EC) inzage in de duurzaamheid van  datacenters met een hoog energiegebruik.

De rapportages die u via Mijn RVO rapporteert en die wij daarna publiceren op RVO.nl, sturen we door naar de EC. De EC analyseert de data en doet verslag aan het Europees Parlement. Met deze informatie kan de Commissie, met eventueel toekomstig Europees beleid, gerichter sturen op de energie-efficiëntie en verduurzaming. 

De verzamelde duurzaamheidsindicatoren moeten eigenaren en exploitanten van datacentra bewuster maken van hoe duurzaam hun activiteiten zijn. Dit geldt ook voor fabrikanten van apparatuur en ontwikkelaars van software en diensten.

Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Stuur een mail naar Artikel12EED@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?