Steekproefaanpak EED-auditplicht voor ondernemers met veel vestigingen

Gepubliceerd op:
1 november 2023

Bent u een ondernemer met tientallen of honderden vestigingen, bijvoorbeeld winkelketens, benzinestations, autobedrijven en zorginstellingen? En is een groot deel van die vestigingen vergelijkbaar qua gebouwopzet, inrichting, grootte, activiteit en energieverbruik? Dan kunt u gebruik maken van de steekproefaanpak. We leggen op deze pagina uit wat dit betekent en hoe u daar gebruik van kunt maken.

Maakt u gebruik van de steekproefaanpak? Dan moet u aanvullende informatie aanleveren. U bent verplicht een aparte bijlage toe te voegen aan het auditverslag waarin de gegevens van alle vestigingen zijn opgenomen. Hieruit moet ook duidelijk worden in welke categorie de vestigingen zijn ingedeeld. En hoe de gekozen steekproef tot stand is gekomen. Bijvoorbeeld op basis van energiegebruik per m2.

Hoe gebruikt u de steekproefaanpak?

De steekproefaanpak onderscheidt 3 grootteklassen van vestigingen:

 1. Grote vestiging: meer dan 75.000 m3 aardgas per jaar of meer dan 200.000 kWh elektriciteit per jaar.
 2. Middelgrote vestiging: tussen 25.000 en 75.000 m3 aardgas per jaar of tussen 50.000 kWh en 200.000 kWh elektriciteit per jaar.
 3. Kleine vestiging: minder dan 25.000 m3 aardgas per jaar en minder dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar.

Koopt u voor een vestiging warmte in? Reken dit dan om naar m3 aardgasequivalent (a.e). Gebruik hiervoor de omrekenfactor: 1 GJ warmte = 31,6 m3 a.e.

De aanpak is per grootteklasse als volgt:

 • Grote vestiging: u voert voor alle vestigingen een volledige audit uit.
 • Middelgrote vestiging: u voert 3 volledige audits uit. De steekproef is select: één vestiging moet slecht scoren op energie-efficiency, één matig en één goed. De prestatie is bijvoorbeeld af te leiden uit het energieverbruik per vierkante meter vloeroppervlak.
 • Kleine vestiging: u voert 3 vereenvoudigde audits uit. Ook hier is de steekproef select: één vestiging moet slecht scoren op energie-efficiency, één matig en één goed.

De vereenvoudigde EED energie-audit voor kleine vestigingen houdt in:

 • Opgave van het energieverbruik.
 • Grove onderverdeling van het energieverbruik naar toepassingen ervan (b.v. verlichting, ventilatie, verwarming, koeling, restpost).
 • Overzicht van alle mogelijke maatregelen.
 • U hoeft geen belastingsprofiel op te stellen.
 • U hoeft geen levenscyclusmethode toe te passen bij het bepalen van de rentabiliteit.
Bent u tevreden over deze pagina?