Informatieplicht energiebesparing

Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2024
Gepubliceerd op:
14 september 2022

Voor de informatieplicht moet u eens in de 4 jaar rapporteren. Of u moet rapporteren hangt af van de aard van de activiteiten op de locatie en het energiegebruik op de locatie per jaar. Rapporteren doet u aan uw omgevingsdienst. U leest op deze pagina alle informatie die u nodig heeft om aan de slag te gaan.

Wat houdt de informatieplicht in?

De voorbereiding op uw rapportage

Energiebesparingsplicht animatie 6

Bekijk deze video waarin we laten zien hoe u de rapportage indient. 


In ieder geval heeft u 2 zaken nodig: Maandfacturen of een eindafrekening van een recent en representatief jaargebruik. Een eHerkenningsmiddel niveau 2+ of hoger met een machtiging RVO-diensten niveau 2+.

Piet Hein Buildings - ebouweigenaar Hannover Leasing

Inspiratie uit de praktijk

Hannover Leasing automatiseert op dit moment de informatie van metingen om huurders over hun energiegebruik te adviseren. "Die afstemming met huurders is van groot belang. In een van onze panden bleek dat de extra verwarming of koeling in vergaderruimten na gebruik niet werd uitgezet. Dan kun je met een kleine inspanning een groot resultaat bereiken."

Beoordeling, toezicht en handhaving

De omgevingsdiensten hebben de taak om de rapportages te beoordelen. Zij doen dit namens het bevoegd gezag. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de informatieplicht. De omgevingsdiensten of bevoegde gezagen kunnen rapportages ophalen die u heeft ingediend via Mijn RVO. De omgevingsdienst beoordeelt uw rapportage. Indien uw rapportage onverhoopt niet voldoet, zal de omgevingsdienst u vragen om de rapportage te verbeteren en aan te vullen.

Voor de meeste bedrijven en instellingen is de gemeente het bevoegd gezag voor de energiebesparingsplicht. Zo ook voor de informatieplicht. De provincies zijn verantwoordelijk voor locaties met een milieubelastende activiteit uit afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit gaat om de zogenoemde complexe bedrijven. Er zijn nog 2 uitzonderingen:

  • Het bevoegd gezag voor mijnbouwlocaties is het ministerie van Economische Zaken.
  • Het bevoegd gezag voor de meeste defensielocaties is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rubriceringscode voor toezicht

In uw rapportage staan rubriceringscodes. Deze codes maakt het systeem automatisch op basis van de door u ingediende gegevens. Met deze codes kunnen de omgevingsdiensten hun toezichthoudende activiteiten prioriteren. Lees de toelichting over de rubriceringscodes.

Wetgeving

  • Informatieplicht energiebesparing activiteiten: artikel 5.15a, Besluit activiteiten leefomgeving
  • Informatieplicht energiebesparing gebouwen: artikel 3.84a, Besluit bouwwerken leefomgeving

Veelgestelde vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen
 

Bent u tevreden over deze pagina?