"Met energiezuinige gebouwen trekken we huurders aan"

Gepubliceerd op:
24 mei 2023

Gebouweigenaren moeten uiterlijk 1 december 2023 voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Een van die eigenaren is verhuurder Hannover Leasing. "We zijn met de huurders in gesprek over de rapportage", vertelt Managing Director Richard Wikaart.

Piet Hein Buildings - ebouweigenaar Hannover Leasing

Energievriendelijk vastgoed

Hannover Leasing belegt in vastgoed voor investeerders. Het bedrijf beheert in Nederland 7 panden, met een totaaloppervlakte van 180.000 m2. Het grootste deel daarvan is kantoorruimte. De meeste gebouwen maken gebruik van warmte-koudeopslag (WKO), een energievriendelijke manier van verwarmen en koelen. "We bezitten in Nederland alleen panden met energielabel A of beter. Die zijn dus al bijzonder energievriendelijk.

Natuurlijk moment

Volgens de informatieplicht moeten eigenaren aangeven welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen in de afgelopen periode. Wikaart: "Veel zaken komen op een natuurlijk moment in aanmerking voor vervanging. In bijna alle panden vervingen en vervangen we verouderde verlichting door LED. Ook voeren we overleg met de huurders om ervoor te zorgen dat verlichting en ventilatie alleen aan staan wanneer nodig. Bij ventilatie is dat lastig, omdat die vaak voor het hele gebouw aan of uit staat."

Samenwerken met de huurders

Hannover Leasing automatiseert op dit moment de informatie van metingen om huurders over hun energieverbruik te adviseren. "Die afstemming met huurders is van groot belang. In een van onze panden bleek dat de extra verwarming of koeling in vergaderruimten na gebruik niet werd uitgezet. Dan kun je met een kleine inspanning een groot resultaat bereiken. Goed voor de huurders én het energieverbruik in het gebouw."

Verdeling van kosten en baten

Het lukt alleen niet altijd om met huurders overeenstemming te bereiken over de verdeling van de kosten en baten, legt Wikaart uit. "Als we zien dat een project tot een lagere energierekening leidt voor huurders, doen we hun een voorstel om ons een deel van de besparing te gunnen. Dat voorstel leggen we voor in een huurdersoverleg. Het idee is dat huurders ons zo tegemoetkomen in de investeringskosten. Anders krijg je als verhuurder weinig tot niets terug voor de investeringen in energiebesparende maatregelen."

Informatieplicht energiebesparing

Bent u gebouweigenaar? En gebruikt uw gebouw 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of aardgasequivalent? Vergeet dan de informatieplicht energiebesparing niet. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat voor u klaar met informatie en advies. 

Bent u tevreden over deze pagina?