Toelichting rubriceringscode informatieplicht

Gepubliceerd op:
13 april 2023
Laatst gecontroleerd op:
10 oktober 2023

De rubriceringscode speelt een rol bij toezicht en handhaving door de omgevingsdiensten. ELoket, het systeem waarin u uw rapportage doet, maakt automatisch een code. Deze code kan voor de omgevingsdienst aanleiding zijn om eerder op locatie(s) te controleren. Bijvoorbeeld als uit uw rapportage (en op basis van de code) blijkt dat u nog veel erkende maatregelen moet uitvoeren, en dus beperkt aan de energiebesparingsplicht voldoet.

Hoe stellen we de code vast?

Het vaststellen van de code gebeurt met de ingediende informatieplichtrapportage en wordt meteen na het indienen bepaald en vastgelegd. Door de splitsing van de energiebesparingsplicht naar gebouwen en activiteiten worden, waar relevant is, 2 codes gemaakt. Als u voor uw gebouw(en) of activiteiten niet rapporteert, wordt ‘nvt’ weergegeven.

Er zijn 4 aparte onderdelen waarvoor een code wordt aangemaakt:

 1. De mate waarin u aan de energiebesparingsplicht voldoet, op basis van de gegeven antwoorden op de erkende maatregelen (R1 tot en met R5).
 2. Het jaarlijks energiegebruik van de locatie (K, M, G of Z).
 3. De eventueel aanwezigheid van monumentale gebouwen (Mo).
 4. Het aantal geselecteerde categorieën van de Faciliteiten en Procesmaatregelenlijsten (CF en CP).

Wat betekenen de codes?

U leest hieronder per code, R1 tot en met R5 (met eventuele subcodes), de betekenis met uitleg.

R1: hoogste prioriteit bij toezicht

De code R1 betekent dat u de Erkende Maatregelenlijst (EML)-systematiek volgt en dat u voor minstens één erkende maatregel de antwoordoptie ‘(Nog) niet uitgevoerd’ selecteerde.

Er wordt een subcode (!, !! of !!!) aan R1 toegevoegd als u veel van de toepasselijke erkende maatregelen (nog) niet uitgevoerde:

 • ! betekent 25% > x <= 50%
 • !! betekent 50% > x <= 75%
 • !!! betekent 75% > x <= 100%

R2: 2e prioriteit bij toezicht

De code R2 betekent dat u de EML-systematiek volgt en dat u voor minstens één erkende maatregel is de antwoordoptie ‘Gedeeltelijk uitgevoerd’ selecteerde. U selecteerde voor geen enkele maatregel de antwoordoptie ‘(Nog) niet uitgevoerd’.

Er wordt een subcode (!, !! of !!!) aan R2 toegevoegd als u veel van de toepasselijke erkende maatregelen Gedeeltelijk uitgevoerde. Zie de uitleg van de subcodes bij R1.

R3: nadere beoordeling

De code R3 betekent dat de EML-systematiek niet wordt gevolgd. In de informatieplichtrapportage is een verplichte bijlage toegevoegd waarin u onderbouwt dat alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder zijn uitgevoerd.

Als u de EML-systematiek niet volgt omdat u de portefeuilleaanpak volgt, wordt de subcode ‘P’ aan R3 toegevoegd.

R4: in principe voldaan

De code R4 betekent dat u voor alle toepasselijke erkende maatregelen de antwoordoptie ‘Volledig uitgevoerd’ of ‘Alternatief uitgevoerd’ selecteerde. U selecteerde voor geen enkele maatregel de antwoordoptie ‘(Nog) niet uitgevoerd’ of ‘Gedeeltelijk uitgevoerd’.

 • R4 krijgt de subcode 'A' als u minstens één keer de antwoordoptie ‘Alternatief uitgevoerd’ geselecteerde.
 • R4 krijgt de subcode '?' als meer dan 80% van de antwoorden hetzelfde zijn (Volledig uitgevoerd, Natuurlijk moment heeft zich nog niet voorgedaan, Niet van toepassing (omdat de uitgangssituatie niet aanwezig is), er is niet voldaan aan de Randvoorwaarden).
 • R4 krijgt de subcode 'E' als u voor een gebouw aangeeft dat de gebruiksfunctie voldoet aan de voorgenomen wettelijke eindnorm (energielabel A++ of A+++ of beter). De vraag naar het energielabel wordt in het informatieplichtformulier alleen gesteld als er één gebouw is.
 • Subcode R4E krijgt '!' als het geselecteerde energielabel niet geverifieerd kan worden met EP-online.

R5: rapportage van energiegebruik onder de grens

De code R5 betekent dat u vrijwillig rapporteert omdat het jaarlijks energiegebruik van de locatie lager is dan 50.000 kWh elektriciteit én lager is dan 25.000 m3 aardgasequivalent.

Energiegebruik van de locatie

Er wordt een code voor het jaarlijks energiegebruik van de locatie gemaakt. Dit jaarlijks energiegebruik is klein (K), middelgroot (M), groot (G) of zeer groot (Z). Deze codes betekenen:

 • K voor locaties met een energiegebruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit én minder dan 25.000 m3 aardgas(equivalent).
 • M voor locaties met een elektriciteitsgebruik tussen de 50.000 en 200.000 kWh én een gebruik van minder dan 75.000 m3 aardgas(equivalent). Of een elektriciteitsgebruik van minder dan 200.000 kWh én een aardgas(equivalent)gebruik tussen de 25.000 en 75.000 m3.
 • G voor locaties met een elektriciteitsgebruik tussen de 200.000 en 10 miljoen kWh én een gebruik van minder dan 170.000 m3 aardgas(equivalent). Of een elektriciteitsgebruik van minder dan 10 miljoen kWh én een aardgas(equivalent)gebruik tussen de 75.000 en 170.000 m3.
 • Z voor locaties met een elektriciteitsgebruik van 10 miljoen kWh of meer, of een aardgas(equivalent)gebruik van 170.000 m3 of meer.

Codes voor monumentale gebouwen en categorieën

Gaat het om een monument? Dan wordt de code 'Mo' gemaakt. De code wordt aangevuld met het aantal gebouwen waarvan u aangeeft dat het om een monument gaat.

Als de EML voor Processen en/of Faciliteiten geldt, wordt de code 'CP' en/of 'CF' gemaakt.

Dient u een informatieplichtrapportage in? Dan kunt u zelf aangeven welke categorieën van deze lijst(en) voor de betreffende locatie gelden. De categorie Zonnepanelen op de Faciliteitenlijst moet u altijd invullen als deze lijst geldt. Ook de categorie 'glastuinbouw' is verplicht als deze als sector geselecteerd wordt.

De code 'CP' en/of 'CF' wordt aangevuld met het aantal geselecteerde, niet verplichte categorieën van de betreffende lijst.

Bent u tevreden over deze pagina?