Portefeuilleaanpak

Laatst gecontroleerd op:
1 mei 2024
Gepubliceerd op:
15 december 2022

Bezit uw organisatie meer dan 20 gebouwen in Nederland en vallen deze onder toezicht van 2 of meer omgevingsdiensten? Dan moet u jaarlijks meerdere rapporten schrijven over de energiebesparende maatregelen die u neemt, en u moet alle gebouwen tegelijk verduurzamen. Wilt u minder administratie en meer flexibiliteit? Doe dan mee aan de portefeuilleaanpak.

Let op: aanmelden is niet meer mogelijk. De deadlines voor de intentieverklaring en de portefeuilleroutekaart zijn beiden verstreken.

 

Wat is de portefeuilleaanpak precies?

De portefeuilleaanpak is een nieuwe werkwijze voor de energiebesparingsplicht. U komt voor de portefeuilleaanpak in aanmerking als uw bedrijf of instelling 20 of meer gebouwen bezit in Nederland, verspreid over minstens 2 omgevingsdiensten. De portefeuilleaanpak biedt grote organisaties meer flexibiliteit en minder administratie. In ruil daarvoor moet hun vastgoed bovenwettelijke energieprestaties leveren, uitgedrukt in Key Performance Indicators (KPI). Als u meedoet, legt u de energiebesparende maatregelen van uw hele vastgoedportefeuille voor aan één coördinerend inspecteur (CI).

Multisite-aanpak

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkte aan een soortgelijke aanpak voor grote organisaties met veel procesgebonden energiegebruik: de multisite-aanpak. De multisite-aanpak wordt niet doorgezet omdat er geen overeenkomst is bereikt.

Voordelen portefeuilleaanpak

 • U hoeft jaarlijks maar één keer te rapporteren over de verduurzaming van al uw locaties in Nederland.
 • U kunt een gedeelte van de informatieplicht energiebesparing voor de hele vastgoedportefeuille hetzelfde maken. Zie voor meer details de voorwaarden onder aan de pagina.
 • U hoeft niet alle gebouwen tegelijkertijd te verduurzamen. Omdat de energieprestatie van de hele vastgoedportefeuille wordt beoordeeld, krijgt u meer flexibiliteit. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om maatregelen in fases te nemen.

Word koploper in duurzaamheid. Kies voor de portefeuilleaanpak.

Hoe werkt de portefeuilleaanpak?

 • U legt in een routekaart uit hoe u uw vastgoedportefeuille de komende jaren gaat verduurzamen. Het doel is daarbij om het totale energiegebruik vóór 2027 met een minimumpercentage te verminderen. Het gaat om minstens 14% finaal energiegebruik en minstens 22% fossiel energiegebruik minder voor de hele vastgoedportefeuille in totaal.
 • U hoeft dan de komende 4 jaar niet meer apart te rapporteren aan de omgevingsdiensten over energiemaatregelen.
 • Uw aangewezen contactpersoon rapporteert jaarlijks aan de CI over uw gehele vastgoedportefeuille. De CI is het eerste aanspreekpunt tussen uw contactpersoon en de omgevingsdiensten.

Uw rapportage voorbereiden

Hieronder downloadt u het programma van eisen en het format van de intentieverklaring. Is uw deelname goedgekeurd? Dan levert u jaarlijks vóór 30 april een voortgangsrapportage in over het voorgaande jaar.

Bij het indienen van de portefeuilleroutekaart moet u extra informatie aanleveren over de individuele gebouwen en het energieverbruik. U leest daarover meer in het Programma van eisen. Houd deze pagina in de gaten voor updates.

Na uw aanmelding

Klik op het onderwerp voor meer informatie.

Voorwaarden

Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden van de portefeuilleaanpak. Klik voor meer informatie op het onderwerp.

Wilt u meer weten over de voorwaarden? Lees meer in de werkwijze portefeuilleaanpak.

Plichten energiebesparing voor deelnemers

 • Informatieplicht Energiebesparing: u moet nog steeds op tijd via het eLoket rapporteren om te voldoen aan deze informatieplicht. De eerstvolgende deadline daarvoor is 1 december 2023. In het eerste kwartaal van 2023 komt er een Excel-hulpbestand beschikbaar waarmee u een XML-bestand kunt genereren. U geeft daarin aan dat u geen gebruik wilt maken van Erkende maatregelen-systematiek (EML-systematiek) omdat u gebruik maakt van de portefeuilleaanpak. In eLoket voegt u vervolgens uw goedgekeurde portefeuilleroutekaart als bijlage toe.
 • Energielabel C verplicht voor kantoren: ook deze verplichting blijft gelden. Voldoet uw kantoorgebouw niet aan de label C-verplichting? Dan bent u als gebouweigenaar in overtreding. Dit kan gevolgen hebben voor uw deelname aan de portefeuilleaanpak. Op de portefeuilleroutekaart geeft u proactief aan wanneer u de gebouwen naar het verplichte niveau brengt. U moet daarbij minimaal de KPI's halen. Om mee te doen moet u aantonen dat u zo snel mogelijk voldoet aan uw wettelijke verplichtingen en de maatregelen niet uitstelt. Lees voor meer informatie paragraaf 1.2 van het programma van eisen voor de portefeuilleroutekaart.
 • Onderzoeksplicht energiebesparing en EED-auditplicht: ook deze blijven gelden, als ze van toepassing zijn op uw gebouwen.

Samenwerking tussen huurders en verhuurders

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor gebouwgebonden maatregelen. Huurders zijn verantwoordelijk voor procesgebonden maatregelen die hun bedrijf aangaan. Om te verduurzamen moeten huurders en verhuurders samenwerken. Bent u deelnemer aan de portefeuilleaanpak en wilt u deze samenwerking bespreken? Vraag dan de voorbeeldbrief aan, en stuur deze ingevuld op naar de eigenaar of de huurder waar u mee wilt samenwerken.

Vraag de voorbeeldbrief aan per e-mail naar portefeuilleaanpak@omgevingsdienst.nl

Belangrijke data portefeuilleaanpak

 • dinsdag 30 april 202423:59
  Deadline 1e voortgangsrapportage portefeuilleroutekaart
  Deadline
 • woensdag 30 april 202523:59
  Deadline 2e voortgangsrapportage portefeuilleroutekaart
  Deadline
 • donderdag 30 april 202623:59
  Deadline 3e voortgangsrapportage portefeuilleroutekaart
  Deadline
 • donderdag 31 december 202623:59
  Deadline doelstellingen portefeuilleroutekaart
  Deadline

Energiegebruik gebouwen inzien met DVU

Krijg meer inzicht in het werkelijke energieverbruik van uw gebouw. En vergelijk het energiegebruik van uw gebouw met dat van andere gebouwen. Met het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU) kunt u gemakkelijk en veilig bepalen wat voor uw gebouw het werkelijke energiegebruik per m2 is. Uw gebruiksdata kunt u ook delen met andere partijen: bijvoorbeeld uw energieadviseur of de aannemer die uw verduurzaming uitvoert.

Meer weten?

Hieronder vindt u het advies waarop de portefeuilleaanpak gebaseerd is.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?