Portefeuilleaanpak

Gepubliceerd op:
15 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
24 maart 2023

Bezit uw organisatie meer dan 20 gebouwen in Nederland en vallen deze onder toezicht van 2 of meer omgevingsdiensten? Dan moet u jaarlijks meerdere rapporten schrijven over de energiebesparende maatregelen die u neemt, en u moet alle gebouwen tegelijk verduurzamen. Wilt u minder administratie en meer flexibiliteit? Doe dan mee aan de portefeuilleaanpak.

Let op: de deadline voor de intentieverklaring is verstreken.

Wat is de portefeuilleaanpak precies?

De portefeuilleaanpak is een nieuwe werkwijze voor de energiebesparingsplicht. U komt voor de portefeuilleaanpak in aanmerking als uw bedrijf of instelling 20 of meer gebouwen bezit in Nederland, verspreid over minstens 2 omgevingsdiensten. De portefeuilleaanpak biedt grote organisaties meer flexibiliteit en minder administratie. In ruil daarvoor moet hun vastgoed bovenwettelijke energieprestaties leveren, uitgedrukt in Key Performance Indicators (KPI). Als u meedoet, legt u de energiebesparende maatregelen van uw hele vastgoedportefeuille voor aan één coördinerend inspecteur (CI).

Voordelen portefeuilleaanpak

 • U hoeft jaarlijks maar één keer te rapporteren over de verduurzaming van al uw locaties in Nederland.
 • U kunt een gedeelte van de informatieplicht energiebesparing voor de hele vastgoedportefeuille hetzelfde maken. Zie voor meer details de voorwaarden onder aan de pagina.
 • U hoeft niet alle gebouwen tegelijkertijd te verduurzamen. Omdat de energieprestatie van de hele vastgoedportefeuille wordt beoordeeld, krijgt u meer flexibiliteit. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om maatregelen in fases te nemen.

Word koploper in duurzaamheid. Kies voor de portefeuilleaanpak.

Hoe werkt de portefeuilleaanpak?

 • U legt in een routekaart uit hoe u uw vastgoedportefeuille de komende jaren gaat verduurzamen. Het doel is daarbij om het totale energiegebruik vóór 2027 met een minimumpercentage te verminderen. Het gaat om minstens 14% finaal energiegebruik en minstens 22% fossiel energiegebruik minder voor de hele vastgoedportefeuille in totaal.
 • U hoeft dan de komende 4 jaar niet meer apart te rapporteren aan de omgevingsdiensten over energiemaatregelen.
 • Uw aangewezen contactpersoon rapporteert jaarlijks aan de CI over uw gehele vastgoedportefeuille. De CI is het eerste aanspreekpunt tussen uw contactpersoon en de omgevingsdiensten.

Uw deelname voorbereiden

Hieronder kunt u een format voor de intentieverklaring downloaden. Om mee te doen levert u vóór 28 februari 2023 om 23:59 uur de ingevulde intentieverklaring in bij OmgevingsdienstNL. U heeft dan tot 30 april 2023 om 23:59 uur om uw portefeuilleroutekaart in te dienen. Wordt uw deelname goedgekeurd? Dan levert u jaarlijks vóór 30 april een voortgangsrapportage in over het voorgaande jaar.

Bij het indienen van de portefeuilleroutekaart moet u extra informatie aanleveren over de individuele gebouwen en het energieverbruik. U leest daarover meer in het Programma van eisen. Houd deze pagina in de gaten voor updates.

Lever de portefeuilleroutekaart in

Stuur uw portefeuilleroutekaart uiterlijk 30 april om 23:59 via e-mail naar: portefeuilleaanpak@omgevingsdienst.nl.

Na uw aanmelding

Klik op het onderwerp voor meer informatie.

Voorwaarden

Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden van de portefeuilleaanpak. Klik voor meer informatie op het onderwerp.

Wilt u meer weten over de voorwaarden? Lees meer in de werkwijze portefeuilleaanpak.

Plichten energiebesparing voor deelnemers

 • Informatieplicht Energiebesparing: u moet nog steeds op tijd via het eLoket rapporteren om te voldoen aan deze informatieplicht. De eerstvolgende deadline daarvoor is 1 december 2023. In het eerste kwartaal van 2023 komt er een Excel-hulpbestand beschikbaar waarmee u een XML-bestand kunt genereren. U geeft daarin aan dat u geen gebruik wilt maken van Erkende maatregelen-systematiek (EML-systematiek) omdat u gebruik maakt van de portefeuilleaanpak. In eLoket voegt u vervolgens uw goedgekeurde portefeuilleroutekaart als bijlage toe.
 • Energielabel C verplicht voor kantoren: ook deze verplichting blijft gelden. Voldoet uw kantoorgebouw niet aan de label C-verplichting? Dan bent u als gebouweigenaar in overtreding. Dit kan gevolgen hebben voor uw deelname aan de portefeuilleaanpak. Op de portefeuilleroutekaart geeft u proactief aan wanneer u de gebouwen naar het verplichte niveau brengt. U moet daarbij minimaal de KPI's halen. Om mee te doen moet u aantonen dat u zo snel mogelijk voldoet aan uw wettelijke verplichtingen en de maatregelen niet uitstelt. Lees voor meer informatie paragraaf 1.2 van het programma van eisen voor de portefeuilleroutekaart.
 • Onderzoeksplicht energiebesparing en EED-auditplicht: ook deze blijven gelden, als ze van toepassing zijn op uw gebouwen.

Belangrijke data portefeuilleaanpak

 • zondag 30 april 202323:59
  Deadline portefeuilleroutekaart
 • dinsdag 30 april 202423:59
  Deadline 1e voortgangsrapportage portefeuilleroutekaart
  Deadline
 • woensdag 30 april 202523:59
  Deadline 2e voortgangsrapportage portefeuilleroutekaart
  Deadline
 • donderdag 30 april 202623:59
  Deadline 3e voortgangsrapportage portefeuilleroutekaart
  Deadline
 • donderdag 31 december 202623:59
  Deadline doelstellingen portefeuilleroutekaart
  Deadline

Meer weten?

Hieronder vindt u het advies waarop de portefeuilleaanpak gebaseerd is.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?