Aardgasvrij

Gepubliceerd op:
5 december 2018
Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024

Nederland is in 2050 een klimaatneutrale samenleving. Dit doel staat in het Klimaatakkoord. Naast dat het goed is voor het klimaat, maakt het ons ook minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Gemeenten en regio’s spelen hierin een grote rol door in de gebouwde omgeving van het aardgas af te stappen.

Aardgasvrij voor particulieren, VVE's en verhuurders

Wilt u weten wat er mogelijk is om woningen of gebouwen aardgasvrij te maken? Bekijk de pagina Verduurzamen woningen. Vraag ook bij uw gemeente naar de plannen rondom het aardgasvrij maken van woonwijken.

Aardgasvrij voor ondernemers

Ondernemers kunnen terecht op de pagina's Energie besparen nu en straks en Programma Verduurzaming Industrie (PVI).

Ondersteunende programma's

Er zijn meerdere programma’s die gemeenten en regio's ondersteunen bij de overgang naar aardgasvrij.

Subsidies en regelingen

Gemeenten en regio’s kunnen, bij de overgang naar aardgasvrij, gebruikmaken van subsidies en regelingen. U vindt de subsidies en regelingen via onze Subsidie & Financieringswijzer.

Voorbeelden uit de praktijk

Wat werkt goed en waar zien gemeenten verbeterkansen? De viewer Circulair Bouwen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft een overzicht van vernieuwende, duurzame projecten in de gebouwde omgeving. Op onze website vindt u ook praktijkverhalen die onder andere over aardgasvrij gaan.

Meer weten?

Vragen over Aardgasvrij?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?