Aardgasvrij

Gepubliceerd op:
5 december 2018
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Nederland heeft het doel om in 2050 een klimaatneutrale samenleving te zijn. Dit is in lijn met het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2030 moet de uitstoot van CO2 in ieder geval 49% minder zijn dan in 1990.

Om ons aan die afspraak te houden, moeten we fors ingrijpen. Onder andere door in de gebouwde omgeving van het aardgas af te stappen.

Gemeenten en regio’s

Er zijn meerdere programma’s die gemeenten of regio's helpen bij de overgang naar aardgasvrij:

  • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) In de regio werken we samen aan de Regionale Energiestrategie in het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES).
  • Expertise Centrum Warmte (ECW) Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum dat gemeenten ondersteunt bij de warmtetransitie van woningen en gebouwen in Nederlandse wijken en buurten. Het gaat om vraagstukken op het gebied van techniek, financiën, marktordening en duurzaamheid.
  • Programma Aardgasvrije Wijken In het Programma Aardgasvrije Wijken kijken we naar knelpunten in de praktijk en lossen ze waar dat mogelijk is op. In dit interbestuurlijke programma werken verschillende ministeries en koepelorganisaties samen. Gemeenten en betrokken partijen worden zo goed mogelijk geholpen bij hun aardgasvrije opgave. Door te leren van ervaringen, kunnen we de wijkgerichte aanpak beter inrichten en opschalen.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrieven:

Ondernemers

Iedereen in Nederland moet zijn steentje bijdragen. Ook grote bedrijven en fabrieken moeten zich aanpassen. De industrie en de elektriciteitsbedrijven moeten tot 2030 samen ongeveer 10 keer zo veel CO2 reduceren als de huishoudens. En in 2050 moet hun uitstoot ook nul zijn. Meer informatie vindt u onder andere via de onderstaande links.

Particulieren

De overgang van gas naar andere warmtebronnen is niet een overheidstaak, maar wel een overheidsdoel. Het vereist participatie van burgers. Het aardgasvrij maken van uw huis lijkt misschien een hele klus. Maar u hoeft het niet allemaal in één keer te doen: het kan stap voor stap. Meer informatie vindt u onder andere via de onderstaande links.

Vragen over Aardgasvrij?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?