Blog: "Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om een overkoepelende aanpak"

Gepubliceerd op:
18 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
13 juni 2023

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorginstellingen bij vraagstukken over wonen, zorg en welzijn. Bijvoorbeeld om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Guido de Ruiter, expert bij het OWZ, weet uit persoonlijke ervaring dat elk vraagstuk neerkomt op hetzelfde streven: hoe zorg je voor goede kwaliteit van leven? "Dat vraagt om een overkoepelende aanpak en een brede samenwerking, waar ik graag bij help."

Guido is sinds 2008 zelfstandig adviseur op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Hij brengt organisaties en mensen uit deze domeinen bij elkaar om de kwaliteit van leven van ouderen en mensen met een beperking te verbeteren. "Mijn stelling is dat je dit niet bereikt met 1 aspect, zoals een aangepaste woning. Je moet inzetten op verschillende factoren tegelijk. Kwaliteit van leven gaat ook om zingeving, sociale contacten, het gevoel dat je ertoe doet."

Meetellen

Guido weet waar hij het over heeft. "Ik heb een zelfstandig wonende vader van 98 jaar en een zoon met een verstandelijke en psychiatrische beperking. Mijn zoon werkt nog niet zo lang in een kringloopwinkel en kwam eind vorig jaar trots thuis met een kerstpakket. Het was voor hem het bewijs dat hij echt meetelt."

Intermenselijk contact

Over zijn vader maakt Guido zich nog geen zorgen. Die heeft sinds 1,5 jaar weer verkering, zegt hij lachend. "Maar voor veel ouderen is het intermenselijk contact geen vanzelfsprekendheid. Na je pensionering en door fysieke beperkingen kun je heel snel geïsoleerd raken. Daar moet je iets voor organiseren. Niet alleen door aanpassingen in de woning, maar ook door een structuur op te zetten waardoor mensen elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld met hofjeswoningen of extra voorzieningen te organiseren als die er in een buurt of kern niet zijn."

Gedeeld perspectief

Niemand kan de uitdaging van een betere kwaliteit van leven alleen oplossen, stelt Guido. "Mijn aanpak is dan ook altijd integraal. Vanuit het perspectief van wonen, welzijn en zorg kijken hoe ze kunnen meedoen in de samenleving. Wat kunnen ze zelf, waar hebben ze ondersteuning bij nodig en hoe organiseren we dat gezamenlijk?"

Gezamenlijke agenda

Via het team OWZ ging Guido onder meer aan de slag in het Noord-Brabantse Heusden. "De gemeente bestaat uit kleine kernen, die lang niet allemaal voorzieningen als winkels en ontmoetingscentra hebben. Hoe kunnen ouderen er toch zo lang mogelijk thuis wonen? Het eerste wat ik deed was werken aan een kerncoalitie met de gemeente, de woningcorporatie en zorginstelling. We stelden vervolgens een gezamenlijke agenda op waarin we de opgaven, oplossingsrichtingen en stappen bepaalden."

Beleid per wijk scherp krijgen

Voor Heusden zette Guido onder meer het Indicatoren- & Afwegingskader in, een eigen instrument om per wijk of kern indicatoren voor het beleid scherp te krijgen en daarop afwegingen te maken. "In elke kern keken we bijvoorbeeld naar de vergrijzing en op welke indicatoren de partijen moeten inzetten om langer thuis wonen mogelijk te maken. Dit is opgenomen in de woonvisie van de gemeente en het afwegingsproces van de corporatie."

Samenwerking aanjagen

Heusden is een voorbeeld van hoe Guido te werk gaat. "Ik neem mijn inhoudelijke expertise mee en kan gemakkelijk de koppeling maken met vergelijkbare vraagstukken elders in Nederland. Daarnaast jaag ik vooral het samenwerkingsproces aan, breng ik domeinen samen. Het eigenaarschap hoort te liggen bij alle betrokken partijen, zoals dat met de gezamenlijke agenda in Heusden gebeurt. Ik help daar graag bij."

Meer weten?

Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (voorheen Ondersteuningsteam Wonen en Zorg

 

 

Guido de Ruiter
Expert Ondersteuningsteam Wonen en Zorg
Bent u tevreden over deze pagina?