Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA)

Laatst gecontroleerd op:
5 februari 2024
Gepubliceerd op:
15 november 2022

Werkt u bij een gemeente, regio of provincie en houdt u zich bezig met de huisvestingsopgave voor (kwetsbare) mensen en ouderen die zelfstandig willen wonen? Mogelijk in combinatie met zorg of begeleiding? Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) kan u hiermee helpen.

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, zijn vaak prima in staat zelfstandig te wonen. Dat vraagt wel om voldoende aanbod van geschikte nieuwe woonruimte en woonvormen. Maar mogelijk ook om een aanpassing van de huidige woning en om een goede woonomgeving met voorzieningen.

Het gaat om het werken aan een goede woningvoorraad voor iedereen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Door de gemeente, liefst in samenwerking met woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties.

Ondersteuning

Het EHA helpt allereerst bij het opstellen van de brede integrale en regionaal afgestemde woonzorgvisie. Dat kan op inhoud, maar ook op het proces en de projectorganisatie om daartoe te komen.

Daarnaast kan het team ook helpen met:

 • vraagstukken over wonen en zorg
 • ondersteuning bij de analyse van data
 • het maken van prognoses
 • de uitvoeringsagenda
 • prestatieafspraken
 • samenwerking tussen verschillende afdelingen en organisaties 

Vraag of verzoek aan het EHA

Wilt u gebruik maken van de expertise van het EHA? Stuur dan een e-mail met uw vraag of verzoek naar wonenzorg@rvo.nl. Wij nemen daarna contact met u op voor een oriënterend gesprek om te kijken naar een voor u passende ondersteuning. Dat kan in de vorm van:

 • een kort mondeling of schriftelijk antwoord;
 • een ‘spreekuur’ met één of meerdere experts;
 • het organiseren van een eenmalige (digitale) sessie of een bijeenkomst;
 • een bijdrage leveren of presentatie geven tijdens uw sessie of bijeenkomst;
 • een langer durend zogenoemd ondersteuningstraject.

De ondersteuning door het EHA is maatwerk en sluit aan bij uw behoefte.

Kosten

Vraagbeantwoording, eenmalige sessies en het intakegesprek voor een ondersteuningstraject zijn gratis.

Bij de inzet van één of meerdere experts op een traject gaan we uit van maximaal 80 uur. Het Rijk vergoedt hiervan 2/3 deel tot een maximum van € 8.800. U betaalt 1/3 deel van de kosten tot maximaal € 4.400 inclusief btw.

Instrumenten

Wij stelden voor u een digitale instrumentenkoffer Wonen en Zorg samen. U vindt daarin: 

 • door de experts zelfontwikkelde praktische handreikingen en
 • praktijkverhalen van gemeenten, woningcorportaties en zorgaanbieders. In praktijkverhalen vertellen zij over hun ervaring en samenwerking met het experrteam. 

De instrumenten vullen wij regelmatig aan. 

Bekijk de instrumentenkoffer Wonen en Zorg 

Heeft u vragen over de instrumenten en of het gebruik daarvan? Stuur ons gerust een e-mail via wonenzorg@rvo.nl.

Team EHA

Maak kennis met de experts.

Achtergrond

Het EHA wordt uitgevoerd door RVO in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in het kader van de programma's:

Meer informatie over deze programma's vindt u in het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC).

Financieringsmogelijkheden

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?