Gesloten voor aanvragen

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Laatst gecontroleerd op:
26 april 2024
Gepubliceerd op:
14 maart 2019

Bent u bezig met (het maken van plannen voor) het realiseren van een kleinschalige innovatieve woonvorm voor 55-plussers, waar ook ondersteuning en zorg verleend kan worden? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

 

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. 

Mogelijk krijgt de regeling later in 2024 een vervolg. Of dit voor de subsidie, de planontwikkellening en/of de borgstelling geldt is nog niet duidelijk. Zodra hierover meer duidelijkheid is, leest u dat op de RVO website.

Doel

In Nederland is er een toenemende behoefte aan levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen voor 55-plussers. Het doel hiervan is om zo lang mogelijk zelfstandig en prettig in een vertrouwde thuisomgeving te kunnen blijven wonen. Steeds meer vitale en ondernemende 55-plussers, organisaties en ondernemers richten zich op de realisatie van innovatieve en kleinschalige geclusterde woonvormen.

Voorbeelden zijn: een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of voormalig verzorgingstehuis of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex.

De overheid (het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport) ondersteunde deze activiteiten door onder andere de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) beschikbaar te stellen onder een aantal voorwaarden. De regeling helpt particuliere initiatiefnemers en sociale ondernemers bij de financiering van kleinschalige innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. 

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag controleren we of uw aanvraag volledig is. Is uw aanvraag onvolledig, dan laten wij u dit weten. 

Daarnaast heeft u een meldingsplicht als er wijzigingen plaatsvinden binnen uw project.

Lees wat er na uw aanvraag gebeurt

Procesbegeleiding

De realisatie van een kleinschalige innovatieve woonvorm, eventueel gecombineerd met zorg, is een uitdagende opgave. Wij adviseren u hierbij een procesbegeleider in de arm te nemen.

SWZ in de praktijk

Bekijk de ervaringen van Bert Pathuis en Marja Takens in de onderstaande video. Dit echtpaar bouwt op hun erf een aantal mooie, levensloopbestendige woningen. Voor het project maakten Bert en Marja gebruik van de SWZ-regeling. 

Lees ook de andere verhalen en video's van andere initiatiefnemers die gebruikmaakten van de regeling. 

Video: levensloopbestendige woningen

Aanvullende informatie

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de SWZ? Vul dan het aanmeldformulier Nieuwsupdates in.

In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?