SWZ in de praktijk

Gepubliceerd op:
9 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2023

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) ondersteunt particulieren en sociale ondernemers bij de financiering van kleinschalige innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Denk aan de bouw van een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of voormalig verzorgingstehuis, of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex.

Lees de verhalen of bekijk de video's van initiatiefnemers die succesvol gebruik maakten van de SWZ.

Praktijkverhalen

  • Sociaal ondernemers Henk Verheesen, Joop Petit en Paul Rinkens zijn samen de grondleggers van Holikiday en realiseren betaalbare woningen voor ouderen met een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie. Hiermee spelen ze een belangrijke rol bij het oplossen van de woonuitdagingen voor deze doelgroep. Lees hun verhaal.
  • Lees meer verhalen van projecten van initiatiefnemers.
  • De brochure Starten met een woongemeenschap van de LVGO biedt handige informatie voor alle nieuwe particuliere initiatiefnemers, en dan met name over de rol van instanties bij het realiseren van een nieuwe woonvorm. Bekijk hun andere brochures.

Video's

Kijkt u liever naar een video? Bekijk dan hieronder de video  over en met sociale ondernemers en echtpaar Bert Pathuis en Marja Takens. Zij bouwen op hun erf een aantal mooie levensloopbestendige woningen. Voor het project maken Bert en Marja gebruik van een lening voor de planontwikkelingfase van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

Een ander mooi initiatief is Buitengewoon, het initiatief van een groep enthousiaste particulieren (55-plussers). Met dit project realiseren zij samen in Brainport Smart District (Helmond) een wooncomplex met 15 levensloopbestendige, circulaire woningen en gemeenschappelijke ruimtes. Hierbij maken ze gebruik van de SWZ-subsidie en de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). Procesbegeleiders ondersteunen hen tijdens het hele proces. 

Video Holikiday

Bekijk ook de video die we samen met de enthousiaste ondernemers van Holikiday hebben gemaakt. Met behulp van de SWZ-subsidie onderzoeken zij de haalbaarheid van hun projecten, waarmee zij kwalitatief betaalbare woningen (huur ruim onder de huur-toeslaggrens) realiseren voor kwetsbare ouderen met een kleine portemonnee.

Projecten in Panningen en Deurningen

Bekijk ook de video's over een project in Deurningen en over de enthousiaste zorgondernemers in Panningen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?