Open voor aanvragen

Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen (SZGW)

Laatst gecontroleerd op:
23 april 2024
Gepubliceerd op:
14 september 2023

De Stimuleringsregeling voor Zorggeschikte Woningen (SZGW) helpt woningcorporaties en zorgaanbieders woningen te bouwen en transformeren. De subsidie is voor geclusterde, zorggeschikte woningen voor sociale huur. Daarin kunnen mensen met een kleine beurs langer zelfstandig wonen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
vrijdag 15 september 2023
09:00
Einddatum:
donderdag 31 oktober 2024
17:00
Totaal budget:
€ 75.000.000

Voor wie?

Bent u een woningcorporatie of zorgaanbieder en wilt u geclusterde, zorggeschikte woningen realiseren? Vraag de SZGW aan. De stimuleringsregeling is voor nieuwbouw en transformatie van bestaande bouw  om sociale huurwoningen te ontwikkelen. De woningen zijn voor mensen die nu vaak naar een verpleeghuis gaan.

Voorwaarden

Uw aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden:

 • De zorggeschikte wooneenheden worden verhuurd tot de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen (tot de liberalisatiegrens).
 • Minimaal 30% van de wooneenheden wordt verhuurd aan bewoners met een Wlz-indicatie. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Na oplevering worden deze wooneenheden minimaal 3 maanden gereserveerd voor deze doelgroep. Een zorggeschikte woning met een Wlz-indicatie voldoet minimaal aan zorgprofiel VV4 tot en met VV10 van de Nederlandse Zorgautoriteit. 
 • De infrastructuur binnen de woonvorm en woningen maakt telefonisch en digitaal contact op afstand mogelijk naar zorgverleners en zorgverlening.
 • Bij de bouw wordt rekening gehouden met dementievriendelijk bouwen.
 • In nieuwbouw woningen zijn de woonruimte en woonvorm geschikt voor rolstoelen.
 • In getransformeerde gebouwen is de woonvorm rolstoelgeschikt en zijn de wooneenheden geschikt voor rollators.
 • Een transformatie moet per wooneenheid minstens gemiddeld € 40.000 kosten inclusief btw. Kost de transformatie per wooneenheid gemiddeld minstens € 100.000 inclusief btw? Dan krijgt u evenveel subsidie als bij nieuwbouw. U moet dan ook voldoen aan dezelfde toegankelijkheidseisen als nieuwbouw.
 • De bouwwerkzaamheden beginnen uiterlijk 3 jaar na het verlenen van de subsidie en zijn binnen 5 jaar klaar.
 • De bewoner van de zorggeschikte woning betaalt zelfstandig huur voor de woning.

Hoeveel subsidie?  

In onderstaande tabel vindt u het subsidiebedrag per type wooneenheid. De subsidie hangt af van deze punten:

 • Wat zijn de kosten van de bouw of transformatie per wooneenheid inclusief btw?
 • Gaat het om nieuwbouw of transformatie?
 • Is de wooneenheid geschikt voor bewoners met een Wlz-indicatie?
 • Bestaat de wooneenheid uit één kamer of meerdere kamers?

Intergenerationeel wonen

Het totaalbudget van de SZGW voor 2023 en 2024 gezamenlijk is € 75 miljoen. Hiervan is € 25 miljoen alleen beschikbaar voor projecten met een intergenerationele woonvorm.

Subsidie per wooneenheid
  Structureel beschikbaar voor Wlz? 2 kamers of meer studio
rolstoelgeschikt/nieuwbouw* Ja € 17.500 € 10.000
  Nee € 12.500 € 7.000
rollatorgeschikt/transformatie** Ja € 7.500 € 5.000
  Nee € 5.000 € 3.000

*) Transformatie met een gemiddeld bedrag per wooneenheid van meer dan € 100.000 inclusief btw stellen we gelijk aan nieuwbouw, als ze voldoen aan dezelfde toegankelijkheidseisen.
**) Transformatie met een gemiddeld bedrag per wooneenheid tussen € 40.000 en € 100.000 inclusief btw.

Let op: gaat het om transformatie met een gemiddeld bedrag per wooneenheid van meer dan € 100.000 inclusief btw? Dan kunt u voldoen aan dezelfde toegankelijkheidseisen tegen hetzelfde subsidiebedrag als  nieuwbouw.

Bereid uw aanvraag voor

We verlenen de subsidie op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Compleet betekent met alle gevraagde bijlagen. Ontvangen we meerdere complete aanvragen op de dag dat het subsidiebudget wordt overtekend en kunnen we de volgorde van ontvangst niet vaststellen? Dan passen we loting toe.

Vermeld in uw aanvraag:

 • de naam, adresgegevens en statutaire doelstelling van de aanvrager;
 • de naam en een korte beschrijving van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • of het om nieuwbouw of transformatie gaat;
 • of het om een intergenerationele woonvorm gaat.

En stuur de volgende documenten mee:

 • het bouwplan voor de geclusterde woonvorm;
 • een ingevulde gezamenlijke verklaring, ondertekend door de bouwer, zorgaanbieder en het zorgkantoor (download het onderstaande SZGW Format gezamenlijke verklaring);
 • een ingevulde DAEB-overeenkomst (Dienst van Algemeen Economisch Belang. Download het onderstaande SZGW Model DAEB-overeenkomst);
 • bij een transformatie:
 1. een bouwtekening van het bestaande gebouw,
 2. een schetsontwerp voor de transformatie;
 3. een begroting van de kosten.

Let op: de DAEB-overeenkomst is een contract met de Rijksoverheid. Laat de velden voor de Staat der Nederlanden leeg.

Aanvragen

De Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen is open voor aanvragen tot 31 oktober 2024 om 17:00 uur.

Na uw aanvraag

Wat kunt u verwachten na uw aanvraag? Wat zijn uw verplichtingen? Klik hieronder voor meer informatie.

Toegankelijkheidseisen en brandveiligheid

In Bijlage 1 van de regeling is bepaald aan welke toegankelijkheidseisen de woonvorm en wooneenheden voldoen. Daarnaast is brandveiligheid belangrijk. Hieronder leggen we dit uit. Alle zorggeschikte wooneenheden in de geclusterde woonvorm zijn rollatorgeschikt. Is het nieuwbouw, of kost de transformatie meer dan € 100.000 per wooneenheid? Dan zijn de wooneenheden rolstoelgeschikt. Liften zijn altijd rolstoelgeschikt. Klik op de onderstaande knoppen voor meer informatie.

Meer weten?

Vragen?

Lees ons antwoord op veelgestelde vragen over de regeling. Heeft u andere vragen? Stuur een e-mail naar zorggeschiktewoningen@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?