Gesloten voor aanvragen

TSE: Urban Energy

Gepubliceerd op:
20 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
21 april 2020

Onderzoekt of ontwikkelt u producten en diensten voor duurzame energie in de gebouwde omgeving? Zoals energieopwekking, energiebesparing of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hier subsidie voor aanvragen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

Subsidiebudget programmalijnen Urban Energy

Programmalijn Subsidieplafond 2019
PL1: Zonne-energie € 4,0 miljoen (PL1)
PL2: Duurzame installatie voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat € 2,3 miljoen (gezamelijk budget PL2 en PL3)
PL3: Fysieke integratie                    (gezamelijk budget PL2 en PL3)
PL4: Flexibele energie-infrastructuur € 4,0 milljoen (gezamenlijk budget PL4 en PL5)
PL5: Energieregelsystemen en -diensten voor en van spelers op de energiemarkt                    (gezamenlijk budget PL4 en PL5)

Voorwaarden

Het project moet passen in de beschrijving van deze programmalijnen, zoals te vinden in de download ‘Programmalijnen Urban Energy’ onderaan deze pagina. Bekijk de specifieke Beoordelingscriteria Urban Energy. Of ga meteen naar de algemene voorwaarden via onderstaande links.

Na uw aanvraag

U kon de subsidie Urban Energy van 1 april 9:00 uur tot 10 september 2019 17:00 uur aanvragen. Voert u een project uit? Dan kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u hier vaststelling aanvragen.

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels

Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Downloads

Vragen over Urban Energy?

Neem contact met ons op

 

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?