Gesloten voor aanvragen

TSE: Urban Energy

Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2023
Gepubliceerd op:
20 juni 2017

Onderzoekt of ontwikkelt u producten en diensten voor duurzame energie in de gebouwde omgeving? Zoals energieopwekking, energiebesparing of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hier subsidie voor aanvragen.

Startdatum:
maandag 1 april 2019
09:00
Einddatum:
dinsdag 10 september 2019
17:00
Totaal budget:
€ 10.300.000

Programmalijnen

Programmalijn Subsidieplafond 2019
PL1: Zonne-energie € 4 miljoen (PL1)
PL2: Duurzame installatie voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat € 2,3 miljoen (gezamenlijk budget PL2 en PL3)
PL3: Fysieke integratie (gezamenlijk budget PL2 en PL3)
PL4: Flexibele energie-infrastructuur € 4 miljoen (gezamenlijk budget PL4 en PL5)
PL5: Energieregelsystemen en -diensten voor en van spelers op de energiemarkt (gezamenlijk budget PL4 en PL5)

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Die vindt u in de bijlage onderaan deze paragraaf. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitaal aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitaal aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Meer weten?

Vragen over Urban Energy?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?