Gesloten voor aanvragen

TSE: Urban Energy

Gepubliceerd op:
20 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2023

Onderzoekt of ontwikkelt u producten en diensten voor duurzame energie in de gebouwde omgeving? Zoals energieopwekking, energiebesparing of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hier subsidie voor aanvragen.

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 1 april 2019
07:00 (CET)
Einddatum:
dinsdag 10 september 2019
15:00 (CET)
Totaal budget:
€ 10.300.000

Programmalijnen

Programmalijn Subsidieplafond 2019
PL1: Zonne-energie € 4 miljoen (PL1)
PL2: Duurzame installatie voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat € 2,3 miljoen (gezamenlijk budget PL2 en PL3)
PL3: Fysieke integratie (gezamenlijk budget PL2 en PL3)
PL4: Flexibele energie-infrastructuur € 4 miljoen (gezamenlijk budget PL4 en PL5)
PL5: Energieregelsystemen en -diensten voor en van spelers op de energiemarkt (gezamenlijk budget PL4 en PL5)

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Die vindt u in de bijlage onderaan deze paragraaf. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitaal aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitaal aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Meer weten?

Vragen over Urban Energy?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?