Energielabel C kantoren

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2024
Gepubliceerd op:
29 oktober 2018

Een kantoorgebouw moet minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een energielabel met een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar of een energielabel met de letter C of beter. Voldoet het gebouw niet aan de eisen? Dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Handhaving

Vanaf 1 januari 2023 handhaven gemeenten en omgevingsdiensten op deze verplichting. Dit doet de gemeente of de omgevingsdienst waar uw kantoorgebouw is gevestigd.

Huurt u kantoorruimte van iemand anders en heeft u vragen over de energielabel C-verplichting voor kantoren? Neem contact op met de verhuurder.

Check uw energielabel

Check het energielabel van uw kantoor op de website EP-online. Hier zoekt u geregistreerde energielabels op postcode en huisnummer, BAG ID of registratienummer. Klik op de knop die bij uw situatie past voor meer informatie. Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, lees dan hieronder hoe u dit aanvraagt.

Heeft uw kantoor geen energielabel?

Om voor uw kantoor een energielabel te krijgen, schakelt u een energieadviseur in. Deze berekent hoe energiezuinig uw kantoor is. De adviseur helpt u ook met een verduurzamingsplan op maat. Is uw kantoor niet duurzaam genoeg (energielabel D t/m G)? Volg dan onderstaande stappen om tot een energielabel C of beter te komen. Berekent uw adviseur dat het kantoor voldoet aan label C of hoger? Houd dan nog steeds rekening met de renovatiestandaard , de energiebesparingsplicht en de informatieplicht.

In 4 stappen naar energielabel C (of beter)

Heeft uw kantoor label D t/m G? Neem dan de volgende stappen om uw kantoor naar energielabel C te tillen.

Wel of niet verplicht?

Ondersteuning overheden

Gemeenten en andere medeoverheden kunnen voor meer informatie over de energielabel C-verplichting ook terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Zij verzorgen de ondersteuning aan overheden van de Omgevingswet, waarin de energielabel C-verplichting wordt opgenomen.

Voor overheden: Bekijk de volledige informatie over energielabel bij kantoorgebouwen of neem voor vragen contact op met IPLO.nl

Berekeningsmethode energielabel utiliteitsgebouwen

Het energielabel moet worden bepaald volgens de berekeningsmethode NTA 8800. Tot en met 31 december 2020 gold nog de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120. Energielabels blijven 10 jaar geldig. Dit geldt voor zowel de labels die zijn bepaald volgens de EPC/EI-berekeningsmethode als die volgens de NTA 8800.

Infographics Vernieuwd energielabel, Beslisboom en Praktijksituaties

Wat is nu uw situatie en welke stappen moet u nu nemen? Download de infographics. 

  • De infographic Vernieuwd energielabel bevat technische details over het berekenen van het energielabel.
  • Met de infographic Beslisboom bepaalt u stap voor stap wat u moet regelen om aan de energielabel C-verplichting te voldoen.
  • In de infographic Praktijksituaties ziet u voorbeelden van de verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen. De blauw omcirkelde cijfers tonen de relaties tussen de beslisboom en de praktijksituaties.

Heeft u nog andere wettelijke plichten?

De wetchecker energiebesparing geeft u snel inzicht in de wettelijke plichten die voor uw organisatie, bedrijf of instelling gelden. Zo weet u waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan.

Tussenstand op 1 april 2024

Uitgedrukt in kantooroppervlakte:

  • 77% van de kantooroppervlakte met energielabel C of beter
  • 10% van de kantooroppervlakte met energielabel D of slechter
  • 13% van de kantooroppervlakte zonder energielabel

Uitgedrukt in aantal kantoren (adressen):

  • 63% van de kantoren met energielabel C of beter
  • 9% van de kantoren met energielabel D of slechter
  • 28% van de kantoren zonder energielabel

Vanaf 1 januari 2023 is energielabel C het minimaal verplichte niveau. Wij maken elke 3 maanden een schatting van wat de tussenstand is op basis van de registraties op WOZBAG en EP-Online.

Meer weten?

Benieuwd hoe andere kantooreigenaren de sprong maakten naar energielabel C? Lees dan de laatste nieuwsberichten over energielabel C.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?