Wetten en regels gebouwen

Laatst gecontroleerd op:
3 januari 2024
Gepubliceerd op:
1 juni 2017

Bij het verduurzamen van een gebouw of woning krijgt u te maken met een pakket aan wetten en regels. Naast het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn dit bijvoorbeeld de BENG-eisen en het verplichte energielabel.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste wettelijke eisen voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Bestaande bouw

Op nationaal en Europees niveau zijn afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. Een grote uitdaging is het verduurzamen van de bestaande woning- en gebouwvoorraad in Nederland. Onderstaand vindt u de wetten, regels en instrumenten om de klimaatdoelen te behalen.

Nieuwbouw

De nieuwbouw van woningen of gebouwen moet aan een reeks wetten en regels voldoen. Zo moeten vanaf 1 januari 2021 alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Ook moet u rekening houden met de milieubelasting van gebruikte materialen.

Wet- en regelgeving energieprestatie gebouwen

De Nederlandse wet- en regelgeving over de energieprestatie van gebouwen is gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De huidige regelgeving voor gebouwen vanuit de EPBD staat in het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

Rapportages

Vanuit de EPBD Recast moeten alle lidstaten van de Europese Unie (EU) verantwoording afleggen over het gevoerde energiezuinigheidsbeleid voor gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van kostenoptimaliteitsberekeningen. Hieronder staan de belangrijkste rapportages die Nederland hierover aan de EU heeft aangeboden.

Vragen over Wetten en regels gebouwen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?