Energieprestatie - BENG

Gepubliceerd op:
12 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
4 juli 2023

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Energieprestatie-indicatoren - BENG

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

 1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
 2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Ga voor meer informatie naar de Energieprestatie-indicatoren BENG.

De BENG-eisen voor de verschillende gebouwfuncties zijn terug te vinden in de Staatscourant.

Inspiratie voor BENG

De 3 BENG-eisen dienen allemaal te voldoen aan de grenswaarde. Om handgrepen te geven aan de verschillende manieren waarmee de grenswaarde van de BENG kunnen worden behaald, staan in de infographic Slimme innovaties 15 slimme innovaties die bijdragen aan de BENG-eisen. Deze zijn speciaal voor ingewikkelde situaties.

Energieprestatieberekening bij een omgevingsvergunning

In onderstaand document is meer informatie te vinden over energieprestatieberekeningen voor een aanvraag omgevingsvergunning. Deze informatie is vooral bedoeld voor bouwplantoetsers.

Energieprestatieberekening en energielabel bij woongebouwen

Omgevingsvergunning:

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning en oplevering van een nieuw woongebouw moeten de BENG-eisen worden getoetst op gebouwniveau (pand-id). Bij een woongebouw gelden de BENG-eisen dus per woongebouw. Daarnaast moet ook per individueel verblijfsobject (bijvoorbeeld de individuele appartementen in een woongebouw) de energieprestatie berekend en geregistreerd worden. Dit is nodig zodat tijdig de energieprestatie bekend is voor potentiële kopers en gebruikers. Ook is dan het risico op oververhitting per verblijfsobject inzichtelijk. Het is mogelijk dat er verschillende energielabelklassen zijn bij de individuele appartementen in een woongebouw.

TOjuli:

Het risico van te hoge temperaturen wordt voor een verblijfsobject per rekenzone en per oriëntatie bepaald (TOjuli-indicator, volgt automatisch uit de rekensoftware). De toetsing aan de TOjuli-eis voor nieuwe woningen is alleen nodig voor rekenzones waarin geen actief koelsysteem aanwezig is. In het Bouwbesluit staan voor deze rekenzones grenswaarden voor de TOjuli-indicator. Rekenzones waarin geen actief koelsysteem is aangebracht, moeten aan dit criterium voldoen. 

Energielabel:

Bij registratie van de energieprestatie op verblijfsobjectniveau voor een vergunningsaanvraag, wordt een energielabel afgegeven met status 'voorlopig'. Bij oplevering moet elk individueel verblijfsobject een geregistreerd energieprestatierapport (energielabel) hebben. Hiervoor wordt de energieprestatie ter plaatse opgenomen. Voor de geregistreerde energieprestatie wordt een energielabel afgegeven met de status 'definitief'.

Vereisten bij aanvang en oplevering van een woning en woongebouw

 

Grondgebonden woning

Gebouwniveau (pand)

Appartementniveau (verblijfsobject)

Keuze opname energielabel

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Energieprestatieberekening
 • Toets aan BENG-eisen
 • TOjuli
 • Voorlopig energielabel
 • Energieprestatieberekening
 • Toets aan BENG-eisen
 • Energieprestatieberekening
 • TOjuli
 • Voorlopig energielabel
 • Detailmethode
Oplevering
 • Energieprestatieberekening
 • Toets aan BENG-eisen
 • TOjuli
 • Definitief energielabel
 • Energieprestatieberekening
 • Toets aan BENG-eisen
 • Energieprestatieberekening
 • TOjuli
 • Definitief energielabel
 • Detailmethode
Bestaande bouw
 • Energieprestatieberekening
 • Definitief energielabel
 
 • Energieprestatieberekening
 • Definitief energielabel
 • Basis-of detailmethode

Ontstaan BENG

Vanaf 1 januari 2021 gelden de BENG-eisen voor alle nieuwbouw. Op de pagina Ontstaan BENG vindt u meer informatie over de ontwikkelingen rond het ontstaan van de BENG-eisen.

Vragen over BENG?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?