Meld uw bodemenergiesysteem bij de gemeente

Laatst gecontroleerd op:
30 juni 2021
Gepubliceerd op:
8 december 2016

De populariteit van bodemenergie groeit. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt er dat in 2020 zo'n 65.000 bodemenergiesystemen in Nederland zijn. Daarvan is maar een deel geregistreerd. Meld uw bodemenergiesysteem daarom bij de gemeente.

Door de stijgende populariteit van gesloten bodemsystemen stijgt het aantal systemen. Dat kan voor problemen zorgen. Liggen er bodemenergiesystemen te dicht bij uw systeem? Dan kan de effectiviteit daarvan dalen. Daarmee stijgt uw energieverbruik. Het is daarom goed om overzicht te hebben van alle systemen.

Wat is een interferentiegebied?

Tegenwoordig maken mensen steeds meer gebruik van bodemenergie. De gemeente kan besluiten om een gebied aan te wijzen waar zij veel drukte in de ondergrond verwacht. Dit is een zogenoemd interferentiegebied. Binnen een interferentiegebied voor systemen tot 70 kW meldt u uw systeem niet alleen bij het Omgevingsloket. U heeft ook een vergunning nodig.

Melding bodemenergiesysteem geeft u rechten

Meld uw bestaande systeem dus bij de gemeente. De gemeente registreert uw systeem. Bij toekomstige meldingen van bodemsystemen bij u in de buurt zorgt de gemeente dat er geen of zo min mogelijk interferentie van uw systeem met andere systemen in uw omgeving plaatsvindt. Dit beschermt uw systeem tegen mogelijke verstoringen. Betrouwbare registratie van bodemenergiesytemen heeft nog een voordeel: de gemeente kan een overzicht maken van de bodemenergiesystemen bij u in de buurt.

Regels WBBE per 2013

In 2013 werden nieuwe regels vastgelegd in het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (WBBE). Eén daarvan was dat eigenaren nieuwe gesloten systemen moeten melden bij de gemeente. Voor bestaande systemen is een vrijwillige melding opgenomen.

Melden gesloten bodemenergiesysteem

Weet u niet zeker of u een gesloten bodemsysteem heeft? Vraag dit dan na bij uw installateur of onderhoudsbedrijf. Een gesloten bodemenergiesysteem is altijd gekoppeld aan een warmtepomp. Meld uw gesloten bodemenergiesysteem bij de gemeente via het digitale omgevingsloket.nl.

Op de WKO-bodemenergietool ziet u allegeregistreerde gesloten en open bodemenergiesystemen.

Doelen Klimaatakkoord bereiken

Groei van bodemenergie is belangrijk om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te bereiken. Door uw gesloten bodemenergiesysteem te melden bij de gemeente helpt u de overheid bij het monitoren van de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?