Ondiepe bodemenergie - gesloten systemen

Gepubliceerd op:
2 december 2013
Laatst gecontroleerd op:
29 juni 2021

Gesloten bodemenergiesystemen zijn er in verschillende vormen, maar de werking is vrijwel identiek. Het bodemenergiesysteem is in feite een grote warmtewisselaar in de bodem. Door de warmtewisselaar wordt water of water met een biologisch afbreekbaar antivriesmiddel gepompt. Daarmee onttrekt de warmtewisselaar warmte of koude aan de bodem.

Het energetisch rendement is erg hoog, gemiddeld 4 a 5 keer beter dan een gasgestookte installatie. Gesloten systemen worden meestal per huis aangelegd. Een collectief systeem voor een appartementencomplex of meerdere woningen is ook mogelijk.

Stand van de techniek

Bodemenergie is een gereguleerde en volwassen techniek. Er zijn verschillende soorten bodemwarmtewisselaars:
  • horizontale bodemwarmtewisselaars
  • verticale bodemwarmtewisselaars

Lees meer over de varianten en combinaties en toepassing van bodemwarmtewisselaars.

Marktontwikkeling

Gesloten systemen moet u melden in het omgevingsloket sinds 1 juli 2013. Daarom is onbekend hoeveel systemen er precies in gebruik zijn. Het aantal bodemenergie-installaties neemt snel toe. Dat is een gevolg van het verbod om bij nieuwbouw aardgas te gebruiken voor verwarming. Daarnaast is de temperatuur-overschrijdingsbeperking uit de BENG eisen ook een belangrijke reden om bodemenergie te gebruiken.

In Nederland is het bijna overal mogelijk om een bodemenergie-installatie toe te passen. Uitgezonderd daarvan zijn de verbodsgebieden waar u niet mag boren. Op de WKO-Bodemenergietool ziet u waar de verbodsgebieden en andere restrictiegebieden liggen.

Om de marktpositie van gesloten bodemenergiesystemen ook bij renovatieprojecten te verbeteren, worden er nieuwe concepten ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan zijn de gesloten collectieve bronnen bij rijtjeswoningen of appartementsgebouwen. Die verminderen de investeringskosten.

Meer informatie hierover vindt u via de brancheorganisatie bodemenergie.nl en voorbeelden op de WKO-Bodemenergietool onder Bodemenergieprojecten

Wat levert een gesloten systeem op?

De kosten van een elektrische warmtepomp in combinatie met een bodemwarmtewisselaar zijn afhankelijk van de capaciteit. De woning moet al klaar zijn voor een lage temperatuur verwarming en eventuele koeling. Alleen dan is het mogelijk om een warmtepomp met bodemenergiesysteem te gebruiken. Bent u een individuele huiseigenaar? Dan moet u rekening houden met een investering vanaf € 12.000. De verwarmingscapaciteit van de installatie is dan ongeveer 6 kW. De investering betaalt zich in 12 à 15 jaar terug in combinatie met PV-panelen en PVT-panelen.

Voor een indicatieve berekening van een woning, ga naar de WKO-Bodemenergietool of Milieu Centraal.

Projectprijzen vanaf 10 tot 40 woningen liggen flink lager, in een aantal gevallen onder € 10.000 per woning.

Meer weten?

Vragen over bodemenergie en aardwarmte?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?