Bodemenergie en aardwarmte (geothermie)

Laatst gecontroleerd op:
6 november 2020
Gepubliceerd op:
25 augustus 2017

Wilt u de mogelijkheden verkennen voor de verwarming en koeling van gebouwen met bodemenergie en aardwarmte? Op deze pagina vindt u algemene informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden.

Bodemenergie en aardwarmte zijn hernieuwbare energiebronnen. Die win je uit de ondergrond of diepere aardlagen (dieper dan 500 meter).

Aardwarmte (geothermie)

Aardwarmte (geothermie) uit dieper gelegen aardlagen gebruiken we in Nederland sinds 2007. De diepte van de putten varieert tussen de 500 en 4.000 meter. Hierbij wordt heet water omhoog gepompt dat, afhankelijk van de diepte, tussen de 40-120°C is. Dit gebeurt met 2 of meer putten. Eén pompt warm water omhoog en de andere pompt het afgekoelde water weer terug in de grond. Door de diepte van de putten zijn er meer risico’s dan bij ondiepe bodemenergie.

Bodemenergie (tot 500 meter diep)

Bodemenergie is een hernieuwbare energiebron die je uit de ondergrond (tot 500 meter diep) wint. Daarmee verwarmt en koelt u gebouwen. Ondiepe bodemenergie passen we al vanaf ongeveer 1990 in Nederland toe. Dat gebeurt in de gebouwde omgeving, glastuinbouw, landbouwbedrijven en industrie. De warmte uit ondiepe bodemenergie is goedgekeurd als hernieuwbare energie in de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie. Koude uit ondiepe bodemenergie is nog niet erkend als vorm van hernieuwbare energie.

Wet- en regelgeving

Achtergrond

RVO stimuleert het gebruik van ondiepe bodemenergie en aardwarmte in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bodemenergie en aardwarmte zijn onmisbare bronnen bij de transitie naar een duurzame energievoorziening.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?