Publicaties bodemenergie en aardwarmte (geothermie)

Laatst gecontroleerd op:
25 november 2022
Gepubliceerd op:
6 april 2011

Publicaties over bodemenergie en aardwarmte.

Aardwarmte (geothermie)

Film

Rapporten

  • Actieplan Aardwarmte
  • Visie Diepe geothermie 2050  Deze studie beschrijft het duurzame potentieel van diepe geothermie (> 4 km) voor de nederlandse warmte en elektriciteitsvoorziening. Een groot deel van de warmtevraag en elektriciteitsbehoefte kan met diepe geothermie worden ingevuld. De combinatie van een groot potentieel en een redelijk gunstige kostprijs maken diepe geothermie een aantrekkelijke kandidaat als onderdeel van een grootschalige transitie naar duurzame energie.
  • Kansen voor ondiepe geothermie Deze studie beschrijft de kansen van ondiepe geothermie (500-1500 m diepte) voor de glastuinbouw

Diepe geothermie bij industriële processen

De toepassing van diepe geothermie is, naast biomassa, noodzakelijk om de verduurzaming van de energievoorziening van de industrie vorm te geven. De kansen voor toepassing van diepe geothermie bij industriële processen in Nederland zijn aanzienlijk. Ruim 30% van de Nederlandse industriële warmtevraag zou gebruik kunnen maken van geothermie. Haalbaarheidsstudies voor geothermische warmtelevering zijn gedaan voor een aantal papierfabrieken en voor industrie in de voedings- en genotmiddelen.

In deze studie zijn tevens de verschillende belemmeringen die op dit moment spelen bij de realisatie van een diep geothermie project op een rij gezet. RVO.nl heeft de mogelijkheid om te faciliteren en heeft medio 2014 de wens geuit om de bestaande kennis bij elkaar te leggen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden. En om daarnaast de diverse betrokken partijen bij elkaar te brengen tijdens de klankbordbijeenkomsten.

Ondiepe bodemenergie

  • Warmte Koude Opslag (WKO): 3x beter
  • Startdocument Roadmap Bodemenergie
  • Groen licht voor bodemenergie
  • Rapport bodemenergie systemen 2016

Vragen over bodemenergie en aardwarmte?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?