Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten

Gepubliceerd op:
9 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
26 oktober 2021

In dit overzicht vindt u de jaarrapportage over de lopende energieprojecten die vallen onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit zijn projecten die voortkomen uit het Energieakkoord (2013) maar ook de recente projecten die zullen bijdragen aan het Klimaatakkoord. Dit projectenboek geeft de stand van zaken weer tot en met 1 september 2019 van alle lopende (en recent afgeronde) RCR projecten.

Jaaroverzicht 2019

Op de digitale overzichtskaart ziet u de bestaande energieprojecten in Nederland. Per project vindt u, naast de projectinformatie uit het jaarboek 2019, uitgebreide informatie over elk specifiek project. Op de site van de tweede kamer vindt u de kamerbrief over voortgang energieprojecten onder de rijkscoördinatieregeling.

Het volledige jaaroverzicht energieprojecten van 1 september 2019 is nu beschikbaar:

Rijkscoördinatieregeling

Bij grote energieprojecten gaat het om projecten van nationaal belang die onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) vallen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), als onderdeel van EZK, coördineert de vergunningverlening voor deze projecten.

Onder de RCR vallen alle energieprojecten voor:

 • het opwekken van grootschalige duurzame en conventionele elektriciteit; zoals windmolenparken
 • het transporteren van elektriciteit en gas, zowel op land als op zee; zoals hoogspanningsmasten op land
 • mijnbouwactiviteiten/projecten onder of vlakbij Natura 2000-gebieden; zoals gaswinning

Daarnaast gaat het ook om kavelbesluiten voor wind op zee. Deze besluiten vallen niet onder de RCR, maar hebben een vergelijkbare opbouw van de procedure.

Leren van ervaringen 2019

Om te leren van opgedane ervaringen heeft EZK voor twee projecten aan betrokkenen gevraagd om terug te blikken op het proces. Deze terugblikken laten zien dat elk project maatwerk is, processen krijgen vaak pas gaandeweg vorm en zijn leerprocessen.

Lees de samenvattingen van de interviews met betrokkenen:

  Leren van ervaringen 2017

  In 2017 is voor vijf projecten ook aan betrokkenen gevraagd om terug te blikken op het afgelopen proces.

  Deze samenvattingen dateren uit 2017.

  Video's

  In 2017 zijn drie windparken in beeld gebracht. Hieronder kunt u de video's van de windparken bekijken:

  Contact Bureau Energieprojecten

  Bel 070 379 89 79

  bureauenergieprojecten@minezk.nl

  Bent u tevreden over deze pagina?