Service menu right

Lopende projecten

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten, zoals windparken, hoogspanningsverbindingen en gaswinning. Projecten van een bepaalde grootte vallen automatisch onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Hieronder ziet u een overzicht van alle projecten die op dit moment in procedure zijn.